0
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

Những hạn chế và nguyên nhân

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI (Trang 67 -70 )

Với những kết quả đạt đợc, có thể nói rằng Công ty Thiết bị điện thoại đang dần vững mạnh và khẳng định đợc vị trí của mình trên thơng trờng. Tuy

nhiên dù có nhiều thành tựu nh vậy nhng Công ty vẫn bộc lộ một số hạn chế của nó do cả nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan. Chúng ta có thể kể đến một số khó khăn và hạn chế mà Công ty đã và đang gặp phải cùng một số nguyên nhân của nó.

Một là, Công ty Thiết bị điện thoại đang dần mất hẳn thị trờng phía

Nam, thu hẹp phạm vi kiểm soát thị trờng. Điều này có thể đợc lý giải bởi nguyên nhân chủ yếu sau: Cuối năm 1998, trung tâm VTC2 của Công ty đóng tại thành phố Hồ Chí Minh đợc tách ra để cổ phần hoá tạo thành một công ty riêng, đó là công ty cổ phân thiết bị viễn thông VTC. Do nhiệm vụ ban đầu đợc giao của trung tâm VTC2 là toàn quyền thay mặt Công ty Thiết bị điện thoại tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tại vùng thị trờng phía Nam nên khi tách ra, công ty cổ phần nghiễm nhiên có đợc vùng thị tr- ờng truyền thống này. Mặt khác quan trọng hơn do các mối quan hệ sâu sắc giữa hai bên nên nhiều khi vấn đề cạnh tranh giữa hai công ty trên thị trờng đã không đợc tính đến. Điều này có nghĩa là Công ty Thiết bị điện thoại đã mất đi một thị trờng tốt và đầy triển vọng.

Hai là, Công ty cha thể chuẩn bị đủ ngay các điều kiện nh cơ sở vật

chất, nguồn nhân lực, vốn cho vấn đề cạnh tranh tranh gay gắt mà hiện Công ty đang gặp phải tuy rằng Công ty cũng đang khắc phục và quyết tâm vợt khó khăn này. Bởi lẽ thực hiện chủ trơng của Đảng và Nhà nớc là tiến tới xoá bỏ độc quyền trong cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng quốc gia, Chính phủ đã cho phép thành lập một số doanh nghiệp cùng tham gia cung cấp các dịch vụ viễn thông nh: công ty viễn thông quân đội (Vietel), công ty viễn thông điện lực, công ty viễn thông hàng hải, công ty cổ phần dịch vụ viễn thông (Sacom)... Do đó thị trờng viễn thông Việt Nam đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn cạnh tranh gay gắt, do đó môi trờng thuận lợi của Công ty đang dần mất hẳn. Chính vì vậy mà Công ty cần khắc phục ngay những hạn chế của mình để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu cạnh tranh trên thị trờng.

Ba là, kết quả sản xuất của Công ty bị ảnh hởng không nhỏ do cha đáp

VNPT. Các tổng đài độc lập dung lợng nhỏ do Công ty sản xuất và chế tạo dần bị loại ra khỏi mạng lới do việc thực hiện tính cớc tập trung.

Bốn là, việc sử dụng vốn cố định vào đầu t cho tài sản cố định và công

nghệ đôi lúc cha nhạy bén, làm cho hao mòn vô hình lớn. Vì từ năm 2000 trở lại đây, do nhu cầu phát triển thuê bao ngày càng tăng, nên các thiết bị mang lại doanh thu và lợi nhuận chủ lực cho Công ty nh TDX-1B, DTS không đáp ứng nhu cầu phát triển của mạng lới đã dần bị thay thế và loại ra khỏi mạng lới của VNPT.

Năm là, công tác dự báo kế hoạch không theo sát với sự phát triển của

thị trờng, điều này sẽ bất lợi cho kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trờng hiện nay.

Sáu là, Công ty cha chú trọng phát triển vốn cố định trong tổng hoà

mối quan hệ với vốn lu động. Vì vốn lu động nhiều nhng hiệu quả sử dụng vốn lu động cha cao.

Bảy là, sự phát triển cho kế hoạch lâu dài cha đợc Công ty chú trọng,

biểu hiện ở những thời kỳ Công ty phát triển không đều đặn, doanh thu lúc tăng lúc giảm.

Tám là, tỷ lệ nợ trên tổng nguồn vốn tuy có đợc cải thiện nhng vẫn

cao, do đó tính chủ động về nguồn vốn của Công ty bị giảm sút.

Do vậy, trên đà phát triển của mình, những thành tựu đạt đợc của Công ty là không nhỏ nhng những hạn chế mà Công ty còn vớng mắc và những khó khăn mà Công ty gặp phải đã gây tổn thất và làm ảnh hởng đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thì không thể không nói. Khắc phục đợc những nh- ợc điểm này, Công ty sẽ ngày càng phát triển và vững vàng bớc vào thế kỷ của nền kinh tế kỹ thuật và công nghệ viễn thông.

Chơng III

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Thiết bị điện thoại.

Mục tiêu cuối cùng của các nhà phân tích tài chính là đa ra đợc các giải pháp tối u nhằm phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của doanh nghiệp. Mục đích của các giải pháp này cũng là tận dụng những lợi thế của doanh nghiệp, của thị trờng nhằm thực hiện những kế hoạch mà ngành và bản thân doanh nghiệp đã đề ra. Giải pháp thì mang tính chủ quan nhng kết quả thì mang tính khách quan. Giải pháp đa ra và kết quả nhận đợc luôn có mối quan hệ biện chứng với nhau. Do vậy các giải pháp luôn luôn phải thay đổi phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của doanh nghiệp theo thời gian cho phù hợp. Có thể không có tác dụng tuyệt đối tối u trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Thiết bị điện thoại song, dù ít hay nhiều, các giải pháp đa ra trong bài cũng có ảnh hởng tích cực trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn mà chúng ta đang cần quan tâm.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI (Trang 67 -70 )

×