0
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

Đẩy mạnh chiến lợc Marketing cho toàn bộ hoạt động ngân hàng.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TÂY (Trang 54 -55 )

- Ngoài quốc doanh 215.315 262.731 47.416 22 2 Doanh số thu nợ434.023664.305230.2

2. Giải pháp nâng cao nghiệp vụ công tác huy động vốn tại NHCT HT

2.6. Đẩy mạnh chiến lợc Marketing cho toàn bộ hoạt động ngân hàng.

Để thực hiện hoàn thành các giải pháp trên, Ban lãnh đạo Ngân hàng luôn phải sát cánh cùng tập thể công nhân viên giải quyết mọi khó khăn trong công việc, thể hiện tinh thần tập thể tình đoàn kết.

2.5. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng.

Từ nhận thức về tầm quan trọng của "phát triển công nghệ" để quốc tế hoá dịch vụ là một trong các chiến lợc cạnh tranh Ngân hàng. NHCT- HT cần phải có các chiến lợc công nghệ, bao gồm phần cứng mới nhất, phần mềm cập nhật, hệ thống mở và có mạng thông tin viễn thông. Trớc mắt Ngân hàng cần hoàn thiện hệ thống E - Bank nhất là đối với hệ thống kế toán huy động vốn và thanh toán qua Ngân hàng bởi vì tầm quan trọng của dịch vụ này đối với Ngân hàng.

2.6. Đẩy mạnh chiến lợc Marketing cho toàn bộ hoạt động ngân hàng. hàng.

Trong thời gian gần đây lĩnh vực hoạt động Marketing đã phát triển bao trùm sang cả lĩnh vực dịch vụ. Tuy hoạt động ngân hàng, mới bắt đầu vào những năm 70. Mới đợc coi nh là một phơng pháp quản trị kinh doanh tổng hợp. Hiện nay, Marketing ngân hàng là một trong các nhiệm vụ quan trọng không chỉ đối với nhân viên ngân hàng mà còn là của các cán bộ lãnh đạo. Với vai trò của Marketing nh vậy NHCT- HT cần thực hiện các chơng trình Marketing. Một trong các chơng trình mà Ngân hàng có thể áp dụng để mở rộng hoạt động huy động vốn và dịch vụ Ngân hàng đó là hoạt động thuyết trình, quảng cáo trên truyền hình.... Ngân hàng có thể áp dụng phơng pháp thuyết trình ở các doanh nghiệp bằng việc thành lập các đội đặc biệt về giới thiệu sản phẩm của Ngân hàng, họ đi đến các doanh nghiệp liên hệ, xin phép đợc thuyết trình về tiện ích của dịch vụ mà Ngân hàng đa ra. Với phơng pháp tiếp cận trực tiếp khách hàng, Ngân hàng sẽ thu thập đợc thông tin về nhu cầu của khách hàng qua việc lấy ý kiến trực tiếp của họ về dịch vụ Ngân hàng. Từ đó, Ngân hàng sẽ có giải pháp cải tiến dịch vụ, mở rộng thị trờng khách hàng. Hiện nay theo em đợc biết, phơng pháp thuyết trình là công cụ chính đối với hoạt động Marketing của các tổ chức phi Ngân hàng nh ngành bảo hiểm.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TÂY (Trang 54 -55 )

×