0
Tải bản đầy đủ (.doc) (87 trang)

Một số định hướng cơ bản

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HANG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIÊT NAM (Trang 65 -66 )

2 Tổng dư nợ quá hạn 150.19 18.410 03.764 (Nguồn báo cáo tín dụng VPBank)

3.1.1.1 Một số định hướng cơ bản

Cho vay tiêu dung hay noi chung là hoạt động ngân hang bán lẻ sẽ là hướng tập trung của các NHTM cổ phần trong thời gian tới .Do nền kinh tế Việt Nam trong nhũng năm gần đây tăng trưởng cao , mưc tăng GDP bình quân hang năm của Việt Nam thường giữ trên dưới 8%.GDP bình quân đầu người cũng lien tục tăng cao , từ 500USD năm 2003 lên 550USD năm ngoái và năm nay có thể lên tới gàn 700USD. Điều này cho thấy múc sống của người dân đã được cải thiện rất nhiệu , chất lượng cuộc sống đòi hỏi phải được nâng lên .Đối với người tiêu dung , ngoài nhu cầu thiết yếu như ăn , mặc thì thu nhập của người dân tắng sẽ là điều kiện để thúc đẩy tăng nhu cầu về chất lượng ở và đi lại. Chắc chắn nhu cầu về xe máy, ôtô và mua sắm trang thiết bị gia đình cũng sẽ tăng lên.Thêm vào đó , theo xu thế của thời đại, nhu cầu xây nhà đẹp , sửa chữa nhà cho khang trang,sạch đẹp và tiện nghi cũng sẽ cao hơn trước.Mặt khác theo dự báo thì dân cư thành thị tại Viêt Nam sẽ chiếm 35% dan số vao năm 2020, điều này sẽ làm cho nhu cầu về nhà ở là rất lớn, mà thị trường bát động sản là một trong những thị trường quan trong trong nền kinh tế , đặc biệt là ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.Đến năm 2010 Thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 10 triệu mét vuông nhà ở nhưng theo tiến độ của các dự án dến nay mới thực hiện được khoảng hơn 3 triệu mét vuông .Tại Hà Nội tình hinh cũng diễn ra tương tự , thành phố cần khoang 8triệu mét vuông nhà ở nhưng hiện nay cung mới chỉ thực hiện đươc khoang hơn 2 triệu mét vuông.Hiên nay theo đánh giá

của các chuyên gia nhu cầu về nhà ở là rát lớn nên đã tạo ra sự bùng nổ về việc xây dưng các khu đô thị mới và căn hộ chung cư.Với xu thế phát triển của thị trường việc cho vay mua nhà sẽ phát triển nhanh chóng trong thơi gian tới .Măt khác việc cho vay tiêu dung sẽ giúp cho ngân hang nhanh chóng giải ngân được nguồn vốn tránh việc ảnh hưởng của chu kì kinh doanh là yếu tố tác đông rất lớn dối với hoạt động cho vay truyền thống của ngân hàng

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HANG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIÊT NAM (Trang 65 -66 )

×