0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

Khái quát về tình hình Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY Ở MỘT SỐ TRƯỜNG THCS CÀ MAU (Trang 30 -33 )

Cùng với việc thực hiện cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, quán triệt và thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản và toàn diện trong phát triển GD. Giáo dục và đào tạo Cà Mau tiếp tục ổn định và có bước phát triển vững chắc. Các mặt công tác hoàn thành tốt. Trong những năm học qua, Sở

Giáo dục và Đào tạo Cà Mau đều được công nhận hoàn thành đạt và vượt mức 11/11 chỉ tiêu công tác.

* Về qui mô GD:

- GD - đào tạo phát triển nhanh và từng bước ổn định. Đặc biệt tăng nhanh về số lượng HS, số lượng trường lớp và loại hình trường học. Hệ thống GD, trường lớp hoàn thiện từ mầm non đến trung học chuyên nghiệp và cao đẳng với 458 trường (trong đó có 03 trường trung cấp chuyên nghiệp, 01 trường cao đẳng sư phạm và 01 trường nuôi dạy trẻ khuyềt tật) với 827 lớp, 250.411 HS, sinh viên và 13.665 cán bộ, GV, nhân viên. Hiện nay ngành Giáo dục và Đào tạo Cà Mau đang đẩy mạnh công tác xã hội hóa GD và đa dạng hóa các hình thức học tập, đã thành lập được 62 trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn.

- Đội ngũ GV ngày càng được tăng cường đủ về số lượng, đồng bộ về chất lượng và tiến dần theo hướng chuẩn hóa. Hiện nay, tỉnh Cà Mau cơ bản đã khắc phục được tình trạng thiếu GV, đội ngũ GV đều đáp ứng tương đối tốt cho yêu cầu đổi mới sách giáo khoa và chương trình GD, chất lượng đội ngũ GV ở tất cả các cấp học nâng lên khá rõ rệt, tính đến tháng 9 năm 2006 tỉ lệ GV có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn ở ngành học mầm non là 93,46%; tiểu học 86,63%; THCS 74,03%; THPT 97,71%.

- Việc đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản lý GD cho đội ngũ CBQL luôn được quan tâm, toàn ngành hiện nay có 18 CBQL có trình độ thạc sỹ, 01 tiến sỹ và trên 100 cán bộ, GV đang theo học chương trình thạc sỹ.

- CSVC và phương tiện DH luôn được tăng cường khá mạnh mẽ; bằng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp xã hội hóa GD, hệ thống trường, lớp của tỉnh Cà Mau ngày càng được thay đổi theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa. Thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp toàn tỉnh đã triển khai xây dựng 1.641 phòng học theo danh mục được duyệt của chính phủ. Hiện nay, toàn tỉnh có 5.729 phòng học, trong đó có 1.249 phòng kiên cố đạt 21,8%; 4.079 phòng học bán kiên cố đạt 71,19%. Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm đặc biệt, toàn tỉnh có 11 trường đạt chuẩn quốc gia (03 trường Mầm non, 07 trường Tiểu học, 01 trường THCS).

* Về chất lượng GD:

- Chất lượng học tập của HS phổ thông các cấp có chuyển biến tích cực, các trường đã có những biện pháp tăng cường quản lý các hoạt động GD toàn diện. Việc bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém được coi trọng và chủ động thực hiện. Kết quả thi và xét tốt nghiệp các cấp năm học 2005 - 2006: Tiểu học đạt 99,46%; THCS đạt: 97,94%; THPT thông đạt: 82,42%; Bổ túc THCS đạt: 87,80%; Bổ túc THPT đạt: 47,47%.

- Thi HS giỏi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đạt kết quả tốt, có 19 em đạt huy chương (6 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 03 huy chương đồng). Thành lập 8 đội tuyển của 8 môn học với 62 em dự thi HS giỏi vòng quốc gia, có 24 em đạt giải (01 giải nhì, 13 giải ba, 10 giải khuyến khích).

- Công tác phổ cập GD được coi trọng, có 89/89 xã, phường, trị trấn đạt chuẩn phổ cập GD Tiểu học và 77/89 xã, phường, trị trấn đạt chuẩn phổ cập GD THCS, đạt tỉ lệ 86,5%.

* Đánh giá chung

- Triển khai thực hiện khá tốt việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Việc dạy và học chương trình, sách giáo khoa mới ở Tiểu học và THCS về cơ bản đã đi vào nề nếp, có bước chuyển biến tích cực về chất lượng và các mặt GD trong nhà trường có nhiều tiến bộ.

- Việc phối hợp với các lực lượng làm công tác GD có sự tiến triển mạnh mẽ; công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL GD, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ.

- Ngành Giáo dục và Đào tạo Cà Mau đã từng bước lập lại trật tự, kỷ cương, đánh giá thi cử nghiêm túc, trung thực, thu ngắn khoảng cách về chất lượng GD ở thành thị và nông thôn.

- CSVC và phương tiện DH còn nhiều khó khăn bất cập so với yêu cầu đổi mới chương trình, nội dung phương pháp GD.

- Đội ngũ GV vừa thiếu lại vừa thừa, chưa đồng bộ về cơ cấu, chất lượng còn hạn chế chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới GD.

- Công tác phổ cập GD thực hiện chậm, thiếu bền vững; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp và đội ngũ CBQL còn nhiều lúng túng.

- Chất lượng GD vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, nhất là những huyện mới chia tách.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY Ở MỘT SỐ TRƯỜNG THCS CÀ MAU (Trang 30 -33 )

×