0

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Dược phẩm TW I.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 45-47 )

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG

5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Dược phẩm TW I.

Căn cứ vào biểu trên, phân tích qua các kỳ kinh doanh, ta thấy Công ty đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tỷ lệ tăng đều so với kỳ trước.

* Tỷ suất lợi nhuận liên quan đến doanh số được thể hiện như sau th vừa độc quyền vừa cạnh tranh. Thực tế cho thấy khi sản xuất hàng hoá cà. bán gạt bỏ ra khỏi thị trường những chủ doanh nghiệp không có chiến lược cạnh tranh phù hàng hợp, nhưng mặt khác nó lại mở đường choh thu sẽ có 5,69đ lãi gộp và cứ chi phí 100đ sẽ có 110,8 lãi gộp.

- Năm 2000 cứ 100đ doanh thu sẽ có 6,05đ lãi gộp và cứ chi phí 100đ sẽ có 115,46 lãi gộp.

Như vậy số lãi gộp từ 100đ của năm 1999 tăng nhẹ so với năm 1998là + 0,022%. Nhưng cùng chi phí 100đ thì phần lãi gộp lại giảm so với 1998 là 3,7%, mà tỷ lệ giá vốn hàng bán tăng đều so với doanh thu. Rõ ràng hiệu quả kinh doanh năm 1999 không tốt bằng năm 1998, hay lợi nhuận thực của doanh nghiệp giảm.

Đi sâu phân tích ta thấy có những nhân tố ảnh hưởng sau:

- Trong hai năm 1999 và 2000, thị trường kinh doanh thuốc phát triển mạnh tạo nhiều nguồn thuốc khác nhau. Năm 1999 nhiều mặt hàng Công ty mua về trước đây giá cao nay phải bán hạ giá, thậm chí lỗ để thu hồi vốn. Mặt khác do cơ cấu hàng ngoại lớn (chiếm 70%) nên hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng lớn.

- Mặc dù Công ty đã hết sức đẩy mạnh bán ra, nhưng do tính nhân đạo của ngành dược, hàng năm Công ty luôn có một lượng thuốc hết hạn sử

dụng, vì đảo bảo sức khoẻ người tiêu dùng nên Công ty được phép xử lý một lượng hàng lớn tồn từ hàng chục năm nay.

- Chi phí vận chuyển hàng của năm 1999 tăng do lượng hàng chu chuyển qua kho nhiều hơn, lượng hàng để gác hai nhiều nên chi phí sắp xếp hàng trong kho tăng.

- Vốn của Công ty bị chiếm dụng bởi các đơn vị khác nên Công ty chưa phát huy được phần lợi nhuận mà phải dùng nó để trả lãi ngân hàng, ảnh hưởng đến kết quả kinh tế của Công ty.

Mặc dù vậy, đến năm 2000 do sức ép phải bảo toàn và phát triển vốn để tồntại Công ty vẫn mạnh dạn lập kế hoạch tăng doanh số để tăng thị phần cũng như lợi nhuận. Song tình hình kinh doanh diễn ra thuậnlợi. Nguồn hàng nhập ngoại mới khai thác dần đi vào ổn định và có hiệu quả. Công ty đã thực hiện một số chính sách mua hàng hợp lý để tưang thị phần ở các thị trường miền Nam và các tỉnh vùng sâu vùng xa. Ngoài ra, Công ty cũng tăng khối lượng hàng nguyên liệu kinh doanh song song với chính sách khuyến khích dùng thuốc nội của Bộ y tế. Bên cạnh đó Công ty cũng trúng thầu một số chương trình y tế quốc gia như Dự trữ quốc gia, dân số và KHHGĐ, Phòng chống sốt rét, phòng chống AIDS,... Mặt khác Công ty cũng tổ chức tốt khâu bán hàng, tăng cường việc bán tại kho người mua, giảm phí vận chuyển, sắp xếp kho hàng hợp lý để giảm phí bốc xếp và tăng cường khâu đòi nợ. Như vậy kết quả kinh doanh năm 2000 phản ánh đúng thực trạng. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận liên quan đến doanh thu tăng không nhiều (6,05% - 5,69% = 0,36%) nhưng tỷ suất lợi nhuận liên quan đến chi phí tăng đáng kể (115,46% - 110,8% = 4,66%). Như vậy lợi nhuận và phần nộp ngân sách của doanh nghiệp tăng.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 45 -47 )