0

Hoạt động Marketing

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 67-69 )

II. CÁC GIẢI PHÁP ĐẨYMẠNH BÁN HÀNG

4. Hoạt động Marketing

Hoạt động chào hàng được thực hiện thông qua nhân viên giới thiệu sản phẩm với mục tiêu khuyếch trương uy tín của Công ty, đem các thông tin về các sản phẩm của mình tới khách hàng, hoạt động chào hàng nhìn chung khá hiệu quả nhưng chi phí lớn và đồng thời cần phải chú ý:

- Số lượng nhân viên giới thiệu thuộc ở trong mỗi địa bàn, khu vực phải phù hợp làm sao cho cho kỳ khoảng 2 đến 3 tuần.

-Mở rộng các hình thức chào hàng như tặng quà, dán tờ quảng cáo, tờ rơi...

- Cần phải liên tục đào tạo và đào tạo lại cho những nhân viên chào hàng để họ luôn được trang bị đầy đủ các kiến thức về sản phẩm của Công ty. Trên cơ sở đó nhân viên chào hàng có thể trao đổi và thu nhập thông tin hai chiều với khách hàng.

Đồng thời Công ty cần có kiểm tra và đánh giá chặt mạng lưới người giới thiệu thuốc để kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp quản lý thích hợp, đồng thời phải có chính sách khuyến khích vật chất và chịu trách nhiệm vật chất đối với đội ngũ nhân viên chào hàng, làm cho đội ngũ này phát huy hết khả năng.

KẾT LUẬN

Nhìn chung Công ty dược phẩm trung ương I là một doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập chung sang hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường có cạnh tranh. Công ty đã tự khẳng định mình bằng sự tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Để đạt được kết quả này, Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, đặc biệt là trong hoạt động đẩy mạnh bán hàng. Đây chính là công cụ đắc lực để nâng cao khả năng thích ứng với cơ chế thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo đà phát triển cho Công ty là một trong những Doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh những sản phẩm có tính tiêu dùng đặc biệt nên Công ty cần phải củng cố và phát huy hơn nữa đặt công tác đẩy mạnh bán hàng lên hàng đầu, căn cứ vào đặc điểm riêng của sản phẩm nhừam tạo uy tín và vị thế cho Công ty trên thương trường tạo được lòng tin với người tiêu dùng. Bên cạnh một số hạn chế vẫn còn tồn tại, song cần phải ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Công ty.

Bằng những kiến thức đã học trong trường và thời gian thực tập tại Công ty, tôi đã tiến hành nghiên cứu hoạt động bán hàng tại Công ty. Tuy nhiên do tình độ hiểu biết còn hạn chế cũng như thời gian thực thực tập có hạn, nên chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót. Những ý kiến đưa ra mới chỉ mang tínhchất lý thuyết và cơ bản nhận thức, nó phụ thuộc rất nhiều vào mức độ áp dụng trong thực tiễn cũng như hiệu quả kinh doanh thực sự mang lại đối vơí Công ty. Tôi rất mong sự giúp đỡ từ phía thầy cô cũng như các bạn sinh viên trong khoa thương mại.

Nhân đây tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TS. Nguyễn Duy Bột đã nhiệt tình giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề thực tập này. Xin chân thành

cảm ơn sự giúp đỡ của ban lãnh đạo cùng các cán bộ nhân viên Công ty dược phẩm Trung ương I trong thời gian tôi thực tập tại Công ty.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 67 -69 )