0

Đẩymạnh công tác nghiên cứu thị trường và khách hàng

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 60-62 )

II. CÁC GIẢI PHÁP ĐẨYMẠNH BÁN HÀNG

1. Đẩymạnh công tác nghiên cứu thị trường và khách hàng

Nghiên cứu thị trường là vấn đề không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh và Công ty cần phải xây dựng kế hoạch nghiên cứu thị trường trong đó bao gồm các biện pháp để xác định sản lượng cung cầu trên thị trường. Công ty phải đáp ứng như thế nào giá cả bao nhiêu thì thu được hiệu quả cao nhất. Trên cơ sở đó Công ty lập kế hoạch sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế tránh ứ đọng vật tư hàng hoá. Bộ phận nghiên cứu thị trường phải thực sự là người tham mưu đắc lực cho phòng kinh doanh khi tổ chức quá trình tiêu thụ tức là phải xác định các yếu tố có liên quan đến quá trình xuất bản cụ thể là.

Trên cơ sở tích luỹ những thông tin về thị trường phải xử lý và các thông tin đã thu thập để đề ra các quyết định như kế hoạch xuất bán kế hoạch tạo nguồn, tổ chức các điểm các phương thức xuất bán thích hợp. Từ

thông tin của thị trường mà Công ty có nắm chắc thị trường sản phẩm đồng thời tìm kiếm thị trường mới chiếm lĩnh thị trường, xâm nhập thị trường.

- Căn cứ vào thị trường mà xác định giá cả hàng hoá bán ra của Công ty. Thông qua thị trường có thể điều chỉnh giá cả một cách hợp lý hợac có các biện pháp để tăng giảm lượng hàng xuất bán khi giá cả biến động tạo điều kiện cho hoạt động tiêu thụ mang lại hiệu quả đồng thời nhận biết được các chi phí kinh doanh có phù hợp có được thị trường chấp nhận không. Trên cơ sở đó Công ty có biện pháp tổ chức bán vận chuyển hợp lý nhằm giảm tối đa chi phí lưu thông trong kinh doanh.

- Thị trường là nơi nhận và phản hồi thông tin do vậy phải căn cứ vào thị trường để đặt ra các biện pháp tăng cươngf hoạt động giao dịch quảng cáo giúp cho khách hàng và Công ty gặp nhau trên thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh thu được kết quả những thông tin có thể thu thập từ các bản báo cáo của Công ty về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, báo cáo từ cửa hàng từ dại lý, ý kiến của người bán hàng, những thông tin của cán bộ công nhân viên, đến những thông tin như đài, báo, bản tin, tạp chí...

- Công ty cần nắm vững các chính sách kinh tế xã hội của Nhà nước đặc biệt là các chính sách, chiến lược chăm sóc sức khoẻ của người dân.

Công ty cần nắm vững các thông tin về đối thủ cạnh tranh. Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường là tất yếu do vậy các thông tin về đối thủ cạnh tranh có vai trò quan trọng trong kinh doanh hiện nay vì nó cũng góp vào sự thành bại của Doanh nghiệp. Các thông tin phải chính xác kịp thời và cụ thể các thông tin này bao gồm:

+ Số lượng đối thủ cạnh tranh đang có mặt hàng cạnh tranh với Công ty.

+ Tình hình tài chính, khối lượng bán ra của đối thủ, chính sách giá cả, hoạt động bán hàng và đặc biệt là chế độ thưởng hoa hồng của các đối thủ cho khách hàng.

Sau khi thu thập thông tin thì cần phải phân tích và xử lý thông tin. Công ty cần trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho bộ phận này như điện thoại, Fax, máy vi tính và các phần mềm tin học chuyên ngành, đồng thời bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ. Công ty cần giúp đỡ tạo điều kiện cho công tác này có hiệu quả cao nhất. Hoạt động này đòi hỏi phải có thời gian và sự đầu tư vốn lớn nhưng đó là vấn đề cần thiết vì nếu bỏ qua vấn đề nàylà bỏ qua những điều kiện then chốt để thu được hiệu quả kinh doanh.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 60 -62 )