0

Mở rộng mạng lưới bán hàng

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 62-65 )

II. CÁC GIẢI PHÁP ĐẨYMẠNH BÁN HÀNG

2. Mở rộng mạng lưới bán hàng

Hoạt động quảng cáo cảu Công ty phải đảm bảo các yêu cầu sau: - Chất lượng thông tin phải cao bởi vì quảng cáo là đưa một lượng thông tin về sản phẩm nhưng đó là thông tin khái quát. Do lượng thông tin đưa ra trong thời gian ngắn, khoảng không gian hẹp và do kinh phí quảng cáo có hạn nên đòi hỏi chất lượng thông tin quảng cáo. Chất lượng thông tin cao, cụ thể là quảng cáo ngắn gọn tập trung gây chú ý và hài lòng khách hàng quảng cáo rõ ràng.

- Mỗi thông tin quảng cáo có thể đưa một hoặc hai phương tiện quảng cáo đảm bảo tin quảng cáo đến với khách hàng cần, tin quảng cáo phải được xác định một cách hợp lý.

- Thông tin quảng cáo phải đảm bảo tính pháp lý. Người quảng cáo (chủ thể tiến hành quảng cáo) chịu trách nhiệm về tin tức quảng cáo trên

phương diện đảm bảo tính xác thực của tin quảng cáo, đặc biệt ngôn ngữ của quảng cáo.

- Đảm bảo tính nghệ thuật, thông tin đến với khách hàng, quần chúng rộng rãi phải đảm bảo tính nghệ thuật kết hợp với yêu cầu rõ ràng đơn giản. Đây không phải là tác phẩm nghệ thuật nhưng phải phù hợp với thẩm mỹ người nghe, người xem...

- Quảng cáo phải mang tính đồng bộ và đa dạng. Quảng cáo được tiến hành đồng bộ từ sản xuất đến lưu thông, từ hình dáng đến cách thể hiện sản phẩm của Công ty, đến các phương tiện quảng cáo. Quảng cáo phải tiến hành đa dạng, đó là biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí quảng cáo.

- Kinh nghiệm dành cho quảng cáo có hạn nên cần sử dụng sao cho tiết kiệm nhất bằng cách sử dụng kiến thức Marketing cho quảng cáo.

- Quảng cáo phải trung thực đúng sự thật về những ưu điểm sản phẩm của mình. Không được nói sai sự thật cũng như nói xấu sản phẩm cùng loại. Chủ thể quảng cáo chịu trách nhiệm về sự chân thực của tin quảng cáo.

- Quảng cáo phải đảm bảo được 2 chức năng đó là:

+) Chức năng thông tin giúp khách hàng hiểu biết được về sản phẩm của Công ty:

+ Chức năng tạo ra sự chú ý

- Nội dung quảng cáo cần đảm bảo tính độc đáo bên cạnh chức năng thông tin. Sự độc đáo ở đây có thể là cách thể hiện trình bầy tin quảng cáo, sử dụng mầu sắc, hình ảnh, âm thanh, yếu tố con người trong quảng cáo, mở rộng các hình thức quảng cáo. Cụ thể Công ty tăng cường quảng cáo thông qua đội ngũ trình dược viên với bác sĩ và tại các nhà thuốc. Chi phí cho

độingũ trình dược viên nên tăng, tuy nhiên cũng cần điều chỉnh cho tương xứng với chi phí cho các hình thức quảng cáo khác.

- Về phương tiện quảng cáo có thể thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Công ty chú trọng quảng cáo các báo cáo, tạp chí chuyên ngành, quảng cáo trên truyền hình có ưu điểm là cơ sở lượng người xem lớn song cần chú ý rằng đối tượng tiêu dùng của Công ty để tránh lãng phí kém hiệu quả.

- Quá trình quảng cáo thực hiện theo các bước sau: Chuẩn bị quảng cáo, xác định rõ mục tiêu của quảng cáo, xác định nội dung phương tiện, đối tượng, thời gian, phương thức và kinh phí tiến hành quảng cáo

- Mục tiêu quảng cáo có thể là: + Củng cố thị trường truyền thống + Mở ra thị trường mới

+ Giới thiệu sản phẩm mới

+ Củng cố uy tín nhãn hiệu hàng hoá hoặc uy tín biểu tượng của Công ty.

- Thực hiện quảng cáo: Căn cứ vào chương trình quảng cáo được soạn thảo hợp lý, Công ty có thể chọn hình thức tự quảng cáo hoặc ký kết hợp đồng thuê đại lý quảng cáo.

- Kiểm tra đánh giá quảng cáo: chất lượng của việc đánh giá phụ thuộc vào trình độ, thái độ, trách nhiệm của những người đánh giá kết quả của một chương trình quảng cáo.

- Phương thức tiến hành có thể quảng cáo hàng ngày liên tục, quảng cáo định kỳ, quảng cáo đột xuất.

Chiến dịch quảng cáo phải quán triệt những yêu cầu sau. Xác định rõ đúng nội dung quảng cáo, xác định kênh quảng cáo và các loại phương tiện thông tin đồng thời được sử dụng, lựa chọn trục quảng cáo và tiêu đề quảng cáo thống nhất, xác định rõ thời điểm bắt đầu và kết thúc quảng cáo có sự phối hợp giữa các kênh quảng cáo.

Công ty cần đặc biệt chú ý tới việc cân đối giữa chi phí cho quảng cáo thuốc và giá bán hợp lý vừa đem lại hiệu quả vừa đảm bảo tiết kiệm cho Công ty.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 62 -65 )