0

PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM TĂNG CƯỜNG VÀ MỞ RỘNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG (Trang 46-47 )

CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG

I. PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM TĂNG CƯỜNG VÀ MỞ RỘNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM. TIÊU THỤ SẢN PHẨM.

1. những yêu cầu đối với công ty trong điều kiện mới

Trước đây thời kỳ bao cấp công ty còn chú trọng tới doanh nghiệp là trung tâm sản xuất là nhiêm vụ quan trọng chí chú trọng quãn lý nội bộ.

+ Cho rằng các biện pháp quan trọng nhất giảm chi phí giá thành

Ngày nay những những yêu cầu của công ty trong điều kiện mới là nhấn mạnh yêu cầu của khách hàng .

Thị trường là quan trọng nhất Bán được hàng là quan trọng nhất

Để giảm chi phí cần lắm bắt được thời cơ thị trường.Đó là cung cấp được nhiều sản phẩm cho thị trường khi họ sẵn sàng trả giá cao nhất

Trước tình hình kinh tế trong điều kiện mới công ty may thăng long cần mở rộng sản xuất kinh doanh theo hướng đa dạng sản phẩm đa dạng hoá kinh doanh chuẩn bị cho điều kiện cần thiết để đón các nguồn vốn tư cấp trên ,thông qua hợp tác liên doanh với nước ngoài để phát triển sản xuất và mở rộng quan hệ quốc tế

2 - Phương hướng phát triển công ty may Thăng

a - Định hướng phát triển của công ty

- Khu vực sản xuất :Tiếp tục sản xuất hàng gia công may mặc xuất khẩu cũng như tham gia những phụ kiện nghành may để từ đó góp phần làm tăng qui mô sản xuất thực hiệnđầy đủ nghĩa vụ với nhà nước

Khu vực kinh doanh thương mại :Giao dịch thương mại giới thiệu văn phòng đại diện và bán sản phẩm kết hợp cùng với các hoạt động khác để khu vực kinh doanh của công ty ngày càng đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

- Khu vực sinh hoạt của công ty:An dưỡng nghỉ mát và tham quan các công trình nhà ở cho công nhân viên và các hoạt động văn nghệ thể thao sẽ không ngừng được nâng cao và duy trì đều đặn,với mục tiêu cụ thể sau:

Năm 1995 2000 2005

Sản phẩm sản xuất 1967 5000 10000

Xuất khâu 1819 4500 8000

Bán nội địa 148 500 2000

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG (Trang 46 -47 )