0

Nghiệp vụ phân tích tình hình tiêu thụ.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG (Trang 55-58 )

I MỘT SỐ BỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TÊU THỤ SẢN PHẨ MỞ CÔNG TY.

3. Nghiệp vụ phân tích tình hình tiêu thụ.

Trong thời buổi kinh tế gắt gao như hiện nay bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều phải biết và thấy được công việc phân tích tình hình tiêu thụ của Công ty .

Để biết được doanh thu tiêu thụ sản phẩm của năm nay so với năm t rước là bao nhiêu , chủng loại mẫu mã sản phẩm nào được tiêu thụ tốt lượng khách hàng trong và ngoài nước có nhu cầu là bao nhiêu %.. .vv

Chính vì thế mà mỗi doanh nghiệp cần phải quan tâm đến vấn đề này . - Để phát triển Công ty to lớn hơn Công ty cần đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách về phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tiêu thụ sản phẩm để đưa Công ty hướng tới phát triển một bước chính xác đầu tư loại sản phẩm sao cho hợp lý thị hiếu người tiêu dùng và các bạn hàng ở khắp nơi trong và ngoài nước .

kết luận

Về hoạt động và công tác tiêu thụ sản phẩm là một vấn đề to lớn và hết sức quan trọng đối với mỗi Công ty và mỗi doanh nghiệp .Trong nền kinh tế thị trường nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử lý tốt các vấn đề đặt ra trong Công tác tiêu thụ sản phẩm là những biện pháp hữi hiệu và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh .

Tại Công ty may thăng long có trụ sở chính ở tại ( 250 phố minh khai ) Trong chuyên đề này em mới chỉ nghiên cứi được vấn đề hoạt độnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty ,và đưa ra một số ý kiến nho nhỏ nó có tính chất và phương hướng hiệu quả sản xuất kinh doanh về tiêu thụ sản phẩm cho Công ty.

Với trình độ hiểu biết hạn hẹp và nông cạn kinh nghiệm chưa đầy đủ trong chuyên đề này. Vậy có gì sai sót em rất mong các thầy cô giáo trong khoa thương mại và thầy giáo đã hướng dẫn em thông cảm cho em. Để chuyên đề này của em được tốt hơn nữa ..

MỤC LỤC

Chương I: lý luận chung về hoạt động xúc tiến bán hàng ở doanh nghiệp I. ý nghĩa và vai trò của hoạt động xúc tiến bán hàng ở doanh nghiệp 1. Các khái niệm về xúc tiến

2. ý nghĩa của hoạt động xúc tiến 3.Vai trò của hoạt động xúc tiến

II. Nội dung và xây dựng chương trình kế hoạch cho hoạt động xúc tiến 1. Nội dung của hoạt động xúc tiến bán hàng

2.Xây dựng trương trình kế hoạch cho hoạt động xúc tiến bán hàng ở các doanh nghiệp .

3. Các điều kiện thực hiện hoạt động xúc tiến bán hàng ở doanh nghiệp 4. Đặc điểm thị trường sản phẩm may mặc đối với hoạt động xúc tiến bán hàng

Chương II: Thực trạng hoạt động xúc tiến bán hàng ở Công ty may Thăng long

I: Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty

2. Đặc điểm về tổ chức lao động ở Công ty

3. Đặc điểm về vốn , nhân lực và trang thiết bị của công ty

II: Hoạt động xúc tiến bán hàng ở Công ty may Thăng long trong những năm qua.

1.Đặc điểm và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty may Thăng 2.Các hình thức xúc tiến bán hàng ở Công ty may Thăng long

3.Kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty may Thăng long 4.Hiệu quả công tác xúc tiến bán hàng ở Công ty may Thăng long

Trang 2 2 2 2 4 5 5 11 17 19 20 20 22 23 27 32 32 35 38

III: Đánh giá hoạt động xúc tiến bán hàng ở Công ty may Thăng long Chương III: Một số vấn đề nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến bán hàng ở Công ty may Thăng long

1.Định hướng chung về sản xuất của Công ty may Thăng long trong những năm tới

2.Dự báo tình hình thị trường của Công ty

II: Một số đè xuất nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động xúc tiến bán hàng ở Công ty may Thăng long

1.Hoàn thiện các hình thức xúc tiến bán hàng ở Công ty 2.Hệ thống quả lý và nhân viên bán hàng ở Công ty 3.Các yếu tố để thực hiện nội dung xúc tiến có hiệu quả 4.Xây dựng ngân sách cho hoạt động xúc tiến của Công ty Kết luận 44 46 48 48 48 51 51 54 56 56 59 58

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG (Trang 55 -58 )