0

Xây dựng một chiến lợc và kế hoạch kinh doanh mềm dẻo và linh hoạt

Một phần của tài liệu XK TINH DẦU TẠI CTY TINH DẦU & CÁC SẢN PHẨM TỰ NHIÊN (Trang 43-45 )

II. Một số biện pháp nâng cao hiệuquả kinh doanh nhập khẩu của

6. Xây dựng một chiến lợc và kế hoạch kinh doanh mềm dẻo và linh hoạt

Xây dựng chiến lợc và kế hoạch kinh doanh là công việc rất quan trọng. Nó cho biết mục tiêu, hình ảnh của công ty trong tơng lai và các biện pháp để đạt đợc mục tiêu đó. Chiến lợc kinh doanh đóng một vai trò định hớng cho các hoạt động của công ty và các thành viên trong công ty. Chiến lợc kinh doanh chỉ ra những lợi thế và bất lợi cho công ty, tạo điều kiện để công ty khai thác triệt để các cơ hội

kinh doanh, tối thiểu hoá chi phí và tránh đợc những rủi ro trong hoạt động khai thác lợi thế cạnh tranh nâng cao sức cạnh tranh với các đối thủ.

Trong thời gian qua công ty cha xây dựng cho mình một chiến lợc cạnh tranh cụ thể mà chỉ đề ra đợc những phơng hớng, mục tiêu còn chung chung và chỉ có tính chất đối phó trớc mắt. Hơn nữa, do tình hình môi trờng trong và ngoài nớc luôn có sự biến động vì vậy các chỉ tiêu hàng năm đa ra vẫn còn mang tính dự cảm chứ cha phải là những tính toán cụ thể về chủng loại sản phẩm, giá nhập hàng, giá

xuất hàng,…

Giá cả là đòn bẩy kinh tế quan trọng đối với công ty và thị trờng. Vì giá cả cao hay thấp ảnh hởng quyết định đến sản lợng tiêu thụ và lợi nhuận mà công ty đạt đ- ợc. Do vậy để thực hiện đợc mục tiêu tiêu thụ với số lợng lớn nhng vẫn đảm bảo đ- ợc quyền lợi cho khách hàng công ty phải có chính sách giá cả hợp lý. Tuỳ thuộc vào tình hình biến động trên thị trờng, công ty có thể định ra một chính sách giá phù hợp chẳng hạn:

- Đối với các đại lý uỷ quyền, tổng đại lý, là khách hàng tiêu thụ sản phẩm của công ty với số lợng lớn. Do đó căn cứ vào tình hình thực tế tại thị trờng của họ, công ty điều chỉnh giá bán cho phù hợp để đảm bảo mức giá thấp nhất cho đơn vị này.

- Chiết khấu đối với các khách hàng thanh toán sớm. Việc sử dụng hình thức triết khấu này giúp công ty thu hồi vốn, tăng khả năng quay vòng vốn. Mặt khác có thể giảm đựơc tình trạng nợ khó đòi của công ty.

- Giảm giá cho những khách hàng mua mới.

- Giảm giá cho những khách hàng mua với số lợng lớn. Tuy nhiên phần giảm giá này đòi hỏi không lớn hơn phần tiết kiệm chi phí của công ty do tiêu thụ đợc số lợng lớn. Phần tiết kiệm này gồm: phần giảm chi phí bán hàng, lu kho và vận chuyển hàng hoá.

- Công ty cũng nên ban hành khung giá bán cho phép đối với các đại lý, tổng đại lý để đảm bảo uy tín và tăng sự cạnh tranh của công ty.

- Bộ phận nghiên cứu của công ty theo dõi và dự đoán biến động giá trên thị trờng.

• Để có đợc một chiến lợc kinh doanh hiệu quả và khả thi, trong thời gian tới công ty cần phải thực hiện tốt các công việc sau:

_ Quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng chiến lợc, cụ thể nh sau:

+ Cử cán bộ chuyên trách tham gia các khoá đào tạo, bồi dỡng nghiệp vụ xây dựng chiến lợc kinh doanh trung và dài hạn.

+ Xây dựng các chiến lợc cụ thể với những tính toán chi tiết cho từng hoạt động kinh doanh. Các chiến lợc này cần xác định rõ mặt hàng trọng tâm, mặt hàng cần phát huy tiềm năng, phơng thức kinh doanh, khối lợng,

• Nếu xây dựng đợc một chiến lợc kinh doanh cụ thể và linh hoạt thì công

ty có thể sẽ đạt đợc những kết quả sau:

_ Các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra luôn đợc hoàn thành và thực hiện tốt

_ Công tác kế hoạch hoá, chiến lợc hoá mang lại kết quả to lớn , đó là: Nâng cao hiệu quả kinh doanh nói chung và hiệu quả kinh doanh nhập khẩu nói riêng, đảm bảo sự tăng trởng của công ty bền vững và ổn định.

Một phần của tài liệu XK TINH DẦU TẠI CTY TINH DẦU & CÁC SẢN PHẨM TỰ NHIÊN (Trang 43 -45 )