0

Một số kiến nghị với nhà nớc

Một phần của tài liệu XK TINH DẦU TẠI CTY TINH DẦU & CÁC SẢN PHẨM TỰ NHIÊN (Trang 45-51 )

Công ty TNHH Thành Long là một công ty hạch toán độc lập nhng nó có vai trò khá quan trọng trong việc phân phối và tạo điều kiện đầu vào cho sản xuất trong nớc. Vai trò đó đợc thể hiện trong những mặt sau:

_Đã thực hiện đợc chức năng luân chuyển hàng hoá xã hội

_ Góp phần giảm bớt chi phí lu thông trong quá trình mua bán vật t ở các đơn vị sản xuất

_ Tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất mua bán nguyên liệu đầu vào với số lợng lớn, theo đúng yêu cầu của sản xuất và khả năng kinh tế của mình.

Với vai trò quan trọng nh vậy, Nhà nớc nên có những chế độ u đãi hơn về

thuế, về thủ tục nhập khẩu, tạo môi tr… ờng hoạt động kinh doanh nhập khẩu có

hiệu quả hơn nữa cho công ty, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao khả năng cạnh tranh. Đặc biệt là trong quá trình Việt Nam gia nhập AFTA nh

hiện nay. Cụ thể:

_ Đề nghị Nhà nớc có những chính sách giảm thuế phù hợp nhằm tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp thích nghi với điều kiện gia nhập AFTA của Việt Nam

_ Nên có các cuộc hội thảo để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận với AFTA và WTO để các doanh nghiệp tự vạch ra chiến lợc kinh doanh cụ thể cho mình trong tơng lai

_Các trung tâm t vấn pháp luật Quốc tế, phòng thơng mại của bộ thơng mại hoạt động tích cực hơn nữa nhằm tạo điều kiên cho các doanh nghiệp có điều kiện tiếp xúc với môi trờng kinh doanh quốc tế, nắm bắt đợc thông tin một cách kịp thời và chính xác.

Kết luận

Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Thành Long, bản thân em đã cố gắng tìm hiểu, đi sâu vào nghiên cứu hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty. Với lợng kiến thứcđã đợc nhà trờng đào tạo cùng với việc nghiên cứu thực tế cộng với việc học hỏi kinh nghiệm của các cán bộ trong công ty, em đã cố gắng vận dụng lý thuyết vào thực tế để rút ra những mặt đợc, những mặt còn yếu và nguyên nhân gây ra rồi đề ra các giải pháp cho việc kinh doanh nhập khẩu của công ty trong thời gian tới.

Với sự nỗ lực không ngừng của bản thân cộng với sự chỉ bảo tận tình của giáo viên hớng dẫn là thầy giáo Nguyễn Mạnh Quân cùng với việc tạo điều kiện của các anh các chị trong công ty. Em mạnh dạn đa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu trong công ty. Do thời gian thực tập và trình độ còn nhiều hạn chế nên bài viết của em còn nhiều thiếu sót, em rất mong đợc sự chỉ bảo của cô giáo và của các anh các chị trong công ty. Em xin trân thành cảm ơn.

Danh mục tài liệu tham khảo

1. Các số liệu thống kê của công ty TNHH Phát Triển Thơng Mại và Sản Xuất Thành Long

2. Vũ Hữu Tửu_ Giáo trình Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thơng_ NXBGD 3. TS Đỗ Đức Bình _ Tài liệu giảng dạy Kinh Doanh Quốc Tế

4. Tô Xuân Dân_ Giáo trình quản trị dự án_ NXB Thống Kê.

Danh mục bảng biểu

Bảng 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Thành Long: Bảng2: Các chỉ tiêu tính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Bảng3: Các chỉ tiêu tính tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu theo doanh thu

Bảng4: Các chỉ tiêu tính tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu theo chi phí nhập khẩu Bảng5: Các chỉ tiêu tính tỷ suất lợi nhuận theo vốn kinh doanh

Bảng6: Các chỉ tiêu tính mức sinh lợi của vốn lu động Bảng7: Các chỉ tiêu tính năng suất lao động

Bảng 8: Tổng kết các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Thành Long:

Mục lục

Trang

Lời nói đầu...1

Chơng i: Lý luận chung về hoạt động nhập khẩu và hiệu quả kinh doanh nhập khẩu...3

I. Khái luận chung về hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp...3

1. Khái niệm về hoạt động nhập khẩu:...3

2. Vai trò của hoạt động nhập khẩu:...3

3. Một số hình thức nhập khẩu chủ yếu:...5

3.1. Nhập khẩu trực tiếp...5

3.2. Nhập khẩu uỷ thác...5

3.3. Nhập khẩu liên doanh...6

3.4. Nhập khẩu đổi hàng...6

3.5. Nhập khẩu tái xuất...6

4. Nội dung hoạt động nhập khẩu...6

II. Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp:...7

1. Hiệu quả kinh doanh ...7

1.1. Khái niệm...7

1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh...9

1.3. ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ...10

2. Phân loại hiệu quả kinh doanh...10

3. Các nhân tố ảnh hởng đến nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu...11

3.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp...11

3.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp...12

4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh nhập khẩu...17

4.1. Nhóm chỉ tiêu tổng hợp...17

4.2. Nhóm chỉ tiêu bộ phận...18

4.2.3. Năng suất lao động của các hoạt động nhập khẩu...19

Chơng ii: Thực trạng hoạt động nhập khẩu và hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty Phát Triẻn thơng mại và sản xuất thành long...20

I. Khái quát về hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty TNHH thành long:...20

1. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của công ty:...20

1.1. Các mặt hàng linh kiện điện tử:...20

1.3. Các mặt hàng điện thoại di động:...21

2. Một số nét về các nhà cung cấp chính của công ty...22

3. Một kết quả đạt đợc của công ty:...22

II. Phân tích hiệu quả các hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty Thành Long...25

1. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp...25

1.1. Các chỉ tiêu phản ánh chất lợng...25

1.2. Các chỉ tiêu phản ánh số lợng...29

2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận...30

2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lu động(HVLĐ) của các hoạt động kinh doanh nhập khẩu ...30

2.3. Năng suất lao động của các hoạt động nhập khẩu...31

III. Đánh giá hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty trong thời gian qua...32

1. Đánh giá hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty TNHH Thành Long trong những năm qua:...32

2. Những thành tựu của công ty Thành Long trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu...33

4 Nguyên nhân của những tồn tại trên...35

4.1. Nguyên nhân chủ quan...36

4.2. Nguyên nhân khách quan...36

Chơng iII: Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty THàNH LONG...37

I. Phơng hớng và mục tiêu của công ty trong thời gian tới...37

1. Phơng hớng...37

2. Mục tiêu...37

II. Một số biện pháp nâng cao hiệuquả kinh doanh nhập khẩu của công ty...38

1. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và mở rộng thị trờng...38

2. Đa dạng hoá mặt hàng nhập khẩu ...39

3. Củng cố và mở rộng quan hệ với bạn hàng và khách hàng. ...41

4. Tối thiểu hoá chi phí để tăng lợi nhuận...41

5. Sử dụng hợp lý nguồn vốn và huy động vốn có hiệu quả...42

6. Xây dựng một chiến lợc và kế hoạch kinh doanh mềm dẻo và linh hoạt...43

III. Một số kiến nghị với nhà nớc...45

Kết luận...47

Một phần của tài liệu XK TINH DẦU TẠI CTY TINH DẦU & CÁC SẢN PHẨM TỰ NHIÊN (Trang 45 -51 )