0

Về chế biến cà phê thành phẩm (tinh chế):

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐẨY MẠNH XK RAU QUẢ CHỦ YẾU TRONG GIAI ĐOẠN 2000-2005 (Trang 38-39 )

II. Thực trạng sản xuất, chế biến và chất lợng sản phẩm cà phê:

b. Về chế biến cà phê thành phẩm (tinh chế):

Hiện nay số lợng cà phê nhân đợc chế biến thành cà phê rang xay, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê sữa mỗi năm khoảng 20.000 tấn. Chủ yếu là các lò rang xay cà phê t nhân, sản xuất phục vụ nội tiêu trong nớc. Ngành cà phê Việt Nam hiện có một nhà máy cà phê Biên Hòa - Đồng Nai thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam có công suất 1.000 tấn cà phê hòa tan năm với công nghệ mới của Đan Mạch. Hiện nay, nhà máy hoạt động hết công suất, sản phẩm tiêu thụ tốt, kinh doanh có hiệu quả. Mặt hàng sản xuất chủ yếu là cà phê sữa tan thơng hiệu VINACAFE. Mỗi năm sản xuất gần 3.000 tấn (chủ yếu tiêu thụ

nội địa và một phần xuất khẩu sang Trung Quốc) và 596.950 kg cà phê hoà tan xuất khẩu 1.651.428 USD năm 2002. Nhìn chung cà phê thành phẩm của Việt Nam cha phù hợp với thị hiếu thị trờng Mỹ, Tây Âu, vì vậy xuất khẩu còn hạn chế.

- Về mặt hiệu quả, lợi nhuận thì sản xuất cà phê thành phẩm và tiêu thụ đ- ợc thì hiệu quả cao, lợi nhuận lớn. Giá bán cà phê thành phẩm thờng ổn định trong khi đó nguyên liệu đầu vào (cà phê nhân sống) giá hạ, nhất là trong tình hình hiện nay. Trong nhiều năm qua, nhà máy cà phê Biên Hòa luôn luôn là đơn vị sản xuất kinh doanh có hiệu quả, năm sau cao hơn năm trớc. Đây sẽ là hớng đi chính trong công nghiệp chế biến cà phê thành phẩm của Tổng công ty cà phê Việt Nam.

- Nhìn thực trạng ngành công nghiệp chế biến cà phê Việt Nam hiện nay đang còn nhiều khó khăn: sự thiếu vốn đầu t, thiếu thốn về trang thiết bị cũng nh công nghệ cha tơng xứng với sự phát triển diện tích và sản lợng của ngành cà phê; mặc dù các cơ sở quốc doanh đã có nhiều cố gắng bỏ vốn đầu t nâng cao năng lực chế biến, nhng vẫn mang tính chắp vá và thiếu đồng bộ. Do thiếu vốn đầu t, mặt khác cha tính toán đợc chiến lợc lâu dài trong ngành cà phê nên chất lợng cà phê xuất khẩu còn thấp.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐẨY MẠNH XK RAU QUẢ CHỦ YẾU TRONG GIAI ĐOẠN 2000-2005 (Trang 38 -39 )