0

Tăng khả năng tạo vốn của CTCP

Một phần của tài liệu THÚC ĐẨY CỔ PHẦN HOÁ CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI.DOCX (Trang 53-55 )

Việc phát triển DN luôn gắn với nhu cầu tăng vốn. Sự thành công về lâu dài của các DN phụ thuộc vào tính sẵn có của nguồn vốn đầu tư. Do vậy Nhà nước cần xác định cơ chế chính sách thuận lợi cho CTCP làm tăng khả năng tạo nguồn tài chính. Bên cạnh đó Nhà nước phải hỗ trợ cho các DN thông qua các lớp đào tạo chuyên môn về nâng cao khả năng điều hành quản lý DN đặc biệt là về lĩnh vực phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay vốn ngân hàng và chuyển quỹ dự trữ vào vốn của công ty trên cơ sở từng bước nâng cao nhận thức và các DN quyết định lúc nào thì dùng các hình thức huy động dựa trên nguyên tắc cân đối giữa nhu cầu và chi phí thực hiện.

Cùng với chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, Đảng và Nhà nước thường xuyên chăm lo đổi mới và phát triển DNNN. CPH DNNN được coi là một trong những chủ trương, giải pháp hữu hiệu trong quá trình đổi mới, sắp xếp lại DNNN. Tuy nhiên CTCP và quá trình CPH của nước ta đều là những vấn đề mới mẻ, bởi vậy việc chuyển đổi các DNNN thành CTCP phải được tiến hành một cách thận trong nhằm tránh các hậu quả do quá trình thực hiện không tốt đem lại. Chính vì thế mà Nhà nước đã rất thận trọng trong quá trình tổ chức thực hiện: Vừa thí điểm thực hịên, vừa đúc rút kinh nghiệm cho quá trình tiếp theo.

Thực hiện chủ trương CPH DNNN của Đảng và Nhà nước, thời gian qua Thành phố Hà Nội đã thu được nhiều thành công trong quá trình CPH DNNN do Thành phố quản lý. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện CPH còn bộc lộ một số vướng mắc đòi hỏi cần tháo gỡ và có biện pháp khắc phục để tiến trình CPH đạt kết quả cao hơn,đặc biệt điều này càng có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay - hội nhập kinh tế quốc tế, khu vực.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm và gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin nên đề tài vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn thầy GS.TS Hoàng Đức Thân đã tận tình giúp đỡ em thực hiện đề án này!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Kinh tế Thương Mại - GS.TS Hoàng Đức Thân - GS.TS Đặng Đình Đào.

2. Cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước - những vấn đề lý luận và thực tiễn – PGS.TS Lê Hồng Hạnh.

3. Thực trạng và giải pháp sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội - Vũ Minh Trai.

4. Quá trình đổi mới doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 1986 - 2000 – Lee Kang Woo.

5. Công ty cổ phần và chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần - Đoàn Văn Hạnh.

6. Các nghị định, thông tư có liên quan.

Một phần của tài liệu THÚC ĐẨY CỔ PHẦN HOÁ CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI.DOCX (Trang 53 -55 )