0

Về quản lý kỹ thuật và chất lợng công trình

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG HỒNG HÀ (Trang 47-48 )

Ngày nay trong xây lắp nói chung và trong xây lắp công trình nói riêng thì quy mô và yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao, do đó, chỉ với sức lao động của con ngời chỉ cha đủ để đáp ứng đợc yêu cầu đó mà phải thông qua sự trợ giúp của thiết bị máy móc. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì thiết bị máy thi công ngày càng hiện đại cho phép thi công các công trình ở mọi địa hình, cũng nh mức độ kỹ thuật phức tạp. Do vậy trong những năm gần đây Công ty đã

đầu t mua sắm bổ sung nhiều loại máy móc thiết bị thi công mới của Nhật, Đức, Italia, Ngoài ra, Công ty còn sử dụng sự liên hệ giữa các thành viên của Tổng…

công ty để huy động thêm máy móc thiết bị khi thi công các công trình đòi hỏi công nghệ cao.

Công tác quản lý kỹ thuật và chất lợng công trình không chỉ đảm bảo cho chất lợng công trình mà còn đợc xem nh là thớc đo trình độ năng lực, khả năng của Công ty, là sự tín nhiệm của khách hàng để xem xét và giao thầu. Về mặt này Công ty có những mặt mạnh, yếu sau:

Mặt mạnh:

- Thực hiện đúng nh thiết kế và tuân thủ đúng các quy trình qui phạm kỹ thuật đảm bảo đợc chất lợng công trình.

- Thực hiện nghiệm thu công trình theo từng giai đoạn, từng phần công việc rất có hiệu quả.

- Kiểm tra, thí nghiệm nguyên vật liệu trớc khi đa vào sử dụng (do đội thí nghiệm của Công ty thực hiện).

Mặt yếu:

- Đôi khi tổ chức triển khai cha kịp thời nên ảnh hởng đến sản xuất sản phẩm.

- Mạng lới cơ sở quản lý ít, cha đủ để đáp ứng yêu cầu thi công trong điều kiện thi công nhiều công trình phân tán, phạm vi xa xôi…

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG HỒNG HÀ (Trang 47 -48 )