0
Tải bản đầy đủ (.doc) (74 trang)

Không ngừng đầu t máy móc thiết bị và xúc tiến mối quan hệ liên kết

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG HỒNG HÀ (Trang 67 -68 )

máy móc thiết bị giữa các Công ty trực thuộc Tổng công ty Đầu t và Phát triển nhà Hà Nội, nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật, chất lợng công trình và đẩy nhanh tiến độ thi công

Khi tham gia đấu thầu Công ty phải trình bày năng lực về máy móc thiết bị thi công của mình để chủ đầu t đánh giá và giao thầu. Do đó, nếu Công ty có năng lực máy móc, kỹ thuật mạnh thì càng có nhiều cơ hội trúng thầu. Hơn nữa, sự đòi hỏi ngày càng cao của chủ đầu t về tiêu chuẩn kỹ thuật chất lợng và tiến độ của công trình xây dựng. Đây là chỉ tiêu đợc quan tâm hàng đầu của bên mời thầu khi xét thầu. Nên buộc Công ty cần phải không ngừng đầu t và xúc tiến liên kết về máy móc thiết bị, nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật của Công ty, để có thể làm hài lòng chủ đầu t, củng nh tăng khả năng cạnh tranh với các nhà thầu lớn.

Máy móc thiết bị là tài sản cố định của Công ty. Do vậy khi quyết định đầu t vào tài sản cố định phải dựa vào kế hoạch hàng năm của Công ty để vẫn có thể đảm bảo cơ cấu nguồn vốn của Công ty và chỉ nên đầu t mua sắm những loại máy móc, công nghệ cần thiết nhất của Công ty cha có hoặc các Công ty trực thuộc Tổng công ty Đầu t và Phát triển nhà Hà Nội cha có (đầu t trọng điểm), không nên đầu t tràn lan gây tốn kém và không khai thác, sử dụng tốt đợc (kém hiệu quả).

Công ty có thể tăng cờng đầu t vào máy móc, thiết bị thi công theo các phơng án sau:

- Mua các linh kiện, thiết bị mới về lắp ráp và thay thế cho các thiết bị cũ sẵn có nhờ cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất từ đó góp phần nâng cao năng lực máy móc thiết bị đang dùng. Hơn nữa, vì Công ty có đội gia công cơ khí nhờ đó tự gia công những linh kiện đơn giản giúp cho Công ty tiết kiệm tiền trong việc mua linh kiện.

- Hoặc Công ty có thể mua sắm các loại máy móc thiết bị thi công đã qua sử dụng (giá trị còn lại > 75%) từ các đơn vị xây dựng khác. Nhng vẫn

đảm bảo tính đồng bộ, sự phù hợp với công nghệ kỹ thuật hiện có của Công ty và hoạt động có hiệu quả ở Công ty.

- Để nâng cao năng lực kỹ thuật của mình, Công ty có thể liên kết với các Công ty trực thuộc Tổng công ty Đầu t và Phát triển nhà Hà Nội về việc sử dụng máy móc thiết bị chuyên dụng của nhau.

- Thuê tài chính (Leasing): Phơng thức này có nghĩa là Công ty sẽ đi thuê tài sản cố định (máy móc, thiết bị ) về hoạt động và đ… ợc quyền quản lý sử dụng, tính khấu hao, nhng không đợc quyền sở hữu, hết hạn hợp đồng thuê tài chính Công ty có thể mua lại với giá nhỏ hơn giá trị tài sản ban đầu. Dựa vào bảng báo cáo tài chính của Công ty không có tài sản thuê tài chính. Điều đó chứng tỏ Công ty cha thực hiện hoạt động này. Theo tôi xét về quy mô củng nh năng lực tài chính của Công ty thì thuê tài chính sẽ phát huy có hiệu quả ở Công ty.

Tóm lại, việc đầu t máy móc thiết bị là rất cần thiết nhng quan trọng hơn là Công ty phải xác định đúng loại cần đầu t và thiết bị đó phải đảm bảo tính phù hợp.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG HỒNG HÀ (Trang 67 -68 )

×