0
Tải bản đầy đủ (.doc) (111 trang)

VC-4 hay (3 VC-3) MSOH

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP TRUYỀN TẢI IP TRÊN QUANG CHO MẠNG VIỄN THÔNG TỈNH NGHỆ AN (Trang 66 -69 )

- Mạng truyền dẫn Internet yêu cầu về thời gian thực cao trong truyền dẫn hình ảnh và âm thanh do ngày càng có nhiều dịch vụ khác nhau sử dụng IP Loạ

N VC-4 hay (3 VC-3) MSOH

hình 3.8

Hình 3.8: Khung STM- N. RSOH: tiêu đề mang thông tin quản lý đoạn lặp.

MSOH: tiêu đề mang thông tin quản lý đoạn ghép. PTR: N con trỏ AU4- PTR hay 3N con trỏ AU3 PTR

Các luồng STM-N sẽ được thực hiện ghép kênh và truyền dẫn trên mạng WDM tới đích.

3.2.2 Ví dụ

Khi tích hợp IP trên ATM sẽ có nhiều điểm đáng quan tâm, ví dụ như IP/ATM cổ điển, LAN mô phỏng, đa giao thức qua ATM…Ở đây, chúng ta tập trung chủ yếu vào giao thức cổ điển đã được chuẩn hóa và hoàn thiện. Trong truyền

N VC-4 hay (3N VC-3)MSOH

MSOH

PTR

RSOH

9

d

òn

g

9 x N cột 261 x N cột

AT T M S W IT C H IP ROUTER IP ROUTER A T M S W IT C H OADM OADM OADM OADM IP ROUTER

dẫn cự ly xa bằng WDM hiện nay thì hầu hết khuôn dạng tín hiệu truyền dẫn được chuẩn hóa và sử dụng nhiều nhất là các khung SDH.

Hình 3.9 chỉ ra kiến trúc mạng IP over Optical có sử dụng quá trình đóng gói IP/ ATM/ SDH. Các gói IP được phân tách trong các tế bào ATM và được gán vào các Kết nối ảo (VC) qua các Card đường truyền SDH/ATM trong bộ định tuyến IP. Tiếp đến các tế bào ATM được đóng trong khung SDH và được gửi tới chuyển mạch ATM hoặc trực tiếp tới bộ Transponder WDM để truyền tải qua lớp mạng quang ( truyền dẫn qua mạng OTN).

Hình 3.9: Ví dụ về IP/ ATM/ WDM.

Hiện tại, một cách thực hiện đảm bảo QoS cho dịch vụ IP là cung cấp một băng tần cố định giữa các cặp thiết bị định tuyến IP cho từng khách hàng ( quản lý QoS lớp 2). ATM cung cấp tính năng thực hiện điều này nhờ các Kênh ảo cố định (PVC) qua hệ thống quản lý ATM hoặc thiết lập Kênh chuyển mạch ảo (SVC) linh hoạt, tất cả nằm trong luồng ảo (VP). Hoặc cũng có thể sử dụng phương pháp ghép kênh thống kê cho phép người sử dụng có thể truy nhập băng tần phụ trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này đảm bảo băng tần cố định hay thay đổi tùy ý theo yêu cầu từ 1Mbit/s đến vài trăm Mbit/s cho các khách hàng khác nhau. Ngoài ra, nó còn cho phép các bộ định tuyến IP kết nối logic dạng Mesh một cách dễ dàng, do trễ được giảm thiểu giữa các bộ định tuyến trung gian. Một lợi điểm khác của việc sử

dụng giao thức ATM là khả năng thực hiện các hợp đồng lưu lượng khác nhau với nhiều mức chất lượng dịch vụ tùy theo ứng dụng yêu cầu.

Đối với lưu lượng IP ( thực chất là phi kết nối), mạng ATM sẽ chủ yếu sử dụng hợp đồng lưu lượng UBR ( tốc độ bit không xác định). Tuy nhiên, nếu các ứng dụng IP nào đó yêu cầu mức QoS riêng, đặc biệt với các ứng dụng thời gian thực cần sử dụng Năng lực chuyển giao( ATC) khác như Tốc độ bit không đổi( CBR) hoặc tốc độ bit thay đổi yêu cầu thời gian thực ( VBR- rt ). Tuy nhiên, khi sắp xếp các gói IP có độ dài biến thiên vào các tế bào ATM có độ dài cố định chúng ta phải cần đến phần mào đầu phụ ( do gói một gói IP có thể cần đến nhiều tế bào ATM), và đây được gọi là thuế tế bào. Sự khác biệt về kích thước cũng tạo ra yêu cầu lấp đầy khoảng trống trong các tế bào mà có phần mào đầu phụ. Một giải pháp để ngăn chặn yêu cầu trên là sắp xếp các gói trực tiếp liền kề nhau, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc tăng rủi ro mất 2 gói liền nhau khi tế bào bị mất.

IP/ATM cũng có thể được sử dụng trong MPLS. Trong trường hợp này, PVC không được thiết lập từ hệ thống quản lý ATM mà được thực hiện linh động từ giao thức MPLS. Đối với MPLS dựa trên ATM, nhãn có thể được lưu trong ATM VCI.

3.3 Kiến trúc IP/ ATM/ WDM

Một khả năng khác của việc tích hợp IP với WDM đó là truyền tải trực tiếp tế bào ATM trên kênh WDM. Theo quan điểm về mặt kiến trúc, phương pháp này tương tự như phương pháp đã trình bày ở 3.1. Nhưng có một sự khác biệt ở đây là các tế bào ATM không được đóng trong các khung SDH mà chúng được gửi trực tiếp trên môi trường vật lý bằng sử dụng tế bào ATM tạo trên lớp vật lý.

Tế bào tạo trên lớp vật lý là một kỹ thuật tương đối mới đối với truyền tải ATM. Tế bào dựa trên cơ chế vật lý đã được phát triển riêng cho giao thức ATM, kỹ thuật này không hỗ trợ cho bất kỳ giao thức nào ngoài những giao thức thiết kế cho ATM.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP TRUYỀN TẢI IP TRÊN QUANG CHO MẠNG VIỄN THÔNG TỈNH NGHỆ AN (Trang 66 -69 )

×