0
Tải bản đầy đủ (.doc) (111 trang)

Voice over IP

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP TRUYỀN TẢI IP TRÊN QUANG CHO MẠNG VIỄN THÔNG TỈNH NGHỆ AN (Trang 55 -56 )

- Mạng truyền dẫn Internet yêu cầu về thời gian thực cao trong truyền dẫn hình ảnh và âm thanh do ngày càng có nhiều dịch vụ khác nhau sử dụng IP Loạ

2.3.2 Voice over IP

Cách đơn giản để truyền tín hiệu âm thanh qua mạng IP là số hóa tín hiệu tương tự của âm thanh thành tệp dữ liệu, sử dụng giao thức thông thường để truyền tệp tin này. Các tín hiệu tương tự ngày nay hầu hết đã được số hóa trước khi truyền. Tín hiệu thoại lấy từ mạng PSTN đều là các luồng PCM.

Một số nhược điểm khi truyền âm thanh dưới dạng tệp tin là:

- Độ trễ lớn: Trễ trong quá trình CODEC/DECODEC, trễ do bị xử lý tại các router, trễ do sắp xếp thứ tự cho datagram nhận được ( do các datagram đến không theo đúng thứ tự ).

- Các datagram bị trì hoãn gây ra hiện tượng Jitter. Jitter là hiện tượng sai lệch thời gian, các datagram đến đích không đúng địa điểm.

+ Trễ thiết lập: Là khoảng thời gian từ khi có yêu cầu cuộc gọi cho đến khi có thể đàm thoại. Yêu cầu độ trễ này khi qua mạng IP tối đa là 7 ms nếu hơn thì không đảm bảo QoS.

+ Trễ do giao tiếp đầu cuối – đầu cuối: Thời gian truyền thông tin một chiều giữa hai điểm đầu cuối trong quá trình thoại. Yêu cầu tối đa không quá 400 ms. Để khắc phục hiện tượng Jitter người ta sử dụng các bộ đệm. Yêu cầu lớn của các bộ đệm phải đẩm bảo sao cho datagram đến muộn nhất cũng được lưu trước khi khôi phục. Mặt khác các dịch vụ âm thanh thường là các dịch vụ yêu cầu thời gian thực cao. Ví dụ như các cuộc điện đàm thông thường trên điện thoại. Để đẩm bảo QoS thời gian thực của dịch vụ khi truyền tín hiệu thoại qua mạng IP người ta sử dụng giao thức RTP ( Real Time Protocol ). RTP thực hiện hai nhiệm vụ chủ chốt: Là đánh số thứ tự trong datagram để cho phép nơi nhận phát hiện ra datagram có được chuyển theo đúng thứ tự hay không và xác lập Timestamp để báo cho nơi nhận biết khi nào dữ liệu trong datagram được sử dụng. Đi kèm với RTP còn có giao thức RTCP ( Real Time Control Protocol ) thực hiện các chức năng kiểm soát mạng cơ sở trong suốt quá trình giao dịch và cung cấp việc thông tin liên lạc “ out of band “ giữa đầu cuối. “ Out of band “ cho phép thay đổi cách mã hóa với băng thông thấp khi nghẽn mạch, thay đổi kích thước vùng đệm khi jitter trên mạng thay đổi, cho phép gửi số liệu song song với dự liệu thời gian thực. VoIP không đáp ứng được QoS như thoại qua mạng PSTN do độ trễ cao. Tuy nhiên, do có khả năng ghép nhiều cuộc gọi và truyền chung thoại trên cùng một luồng vì thế mà có thể đạt được hiệu quả sử dụng đường truyền cao và giảm chi phí cuộc gọi.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP TRUYỀN TẢI IP TRÊN QUANG CHO MẠNG VIỄN THÔNG TỈNH NGHỆ AN (Trang 55 -56 )

×