0
Tải bản đầy đủ (.doc) (111 trang)

Các đặc tính của IP

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP TRUYỀN TẢI IP TRÊN QUANG CHO MẠNG VIỄN THÔNG TỈNH NGHỆ AN (Trang 49 -50 )

- Mạng truyền dẫn Internet yêu cầu về thời gian thực cao trong truyền dẫn hình ảnh và âm thanh do ngày càng có nhiều dịch vụ khác nhau sử dụng IP Loạ

2.2.5 Các đặc tính của IP

IPv6 có vài ưu điểm hơn so với IPv4 là:

- Không gian địa chỉ lớn hơn, một địa chỉ IPv6 có chiều dài là 128 bit. Tăng hơn 4 lần so với không gian địa chỉ của IPv6. Nâng cao khả năng định tuyến vì có không gian địa chỉ rộng nên có thể phân cấp địa chỉ, việc định tuyến thực hiện tại nguồn với tiêu đề mở rộng để định tuyến sẽ hiệu quả hơn.

- Định dạng tiêu đề tốt hơn: IPv6 sử dụng một định dạng tiêu đề mới trong đó: các options được tách riêng với các tiêu đề cơ sở và được thêm vào giữa các tiêu đề cơ sở và dữ liệu lớp cao hơn khi cần thiết. Điều này làm cho đơn giản và tăng tốc độ trong quá trình xử lý định tuyến các gói tin vì hầu hết các options không cần thiết để được kiểm tra bởi các router.

- Cấu hình địa chỉ tự động: các máy tính nối vào mạng là có thể tự động xác định địa chỉ của mình nhờ đó giảm gánh nặng cho nhà quản lý và thuê bao không cần mất nhiều công sức để xác định địa chỉ.

- Các option mới: IPv6 có các options để đáp ứng với các chức năng được thêm vào.

- Cho phép mở rộng: IPv6 được thiết kế để phù hợp với sự mở rộng của giao thức nếu cần các công nghệ và ứng dụng mới.

- Hỗ trợ cho định vị tài nguyên: Trong IPv6, các trường Type of Service được loại bỏ, nhưng một cơ chế ( được gọi là Flow Label ) đã được thêm vào để tài nguyên đươc phép yêu cầu xử lý gói tin một cách đặc biệt. Cơ chế này có thể được sử dụng để hộ trợ lưu lượng như vấn đề thời gian thực của âm thanh, hình ảnh…

- Hỗ trợ cho tính bảo mật cao hơn: các option về việc mã hóa trong IPv6 cung cấp độ tin cậy và kiểm tra gói tin.

- Hỗ trợ chất lượng dịch vụ QoS.

- Tính di động: IPv6 hỗ trợ việc chuyển vùng ( roaming ) giữa các mạng khác nhau khi khách hang rời khỏi phạm vi của một mạng và vào phạm vi của nhà cung cấp khác.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP TRUYỀN TẢI IP TRÊN QUANG CHO MẠNG VIỄN THÔNG TỈNH NGHỆ AN (Trang 49 -50 )

×