0
Tải bản đầy đủ (.doc) (87 trang)

Định hớng xuất khẩu chè năm 2010 của công ty AGREXPORT HN

Một phần của tài liệu TM034 PPT (Trang 71 -73 )

IV. Đánh giá chung về tình hình thu mua và xuất khẩu chề ở công ty XNK Nông

2. Định hớng xuất khẩu chè năm 2010 của công ty AGREXPORT HN

2.1. Thời cơ và thách thức

a. Thời cơ

Đất nớc đang trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc và cũng đang trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực tạo cho công ty có điều kiện phát triển thị trờng mới và đặc biệt sau chuyến thăm của các quan chức cao cấp Nga và các nớc SNG và chuyến thăm của tổng thống Nga Putin thì dờng nh thị trờng truyền thống của công ty đã đi vào một kỷ nguyên mới. Hơn nữa sau khi quyết định 43/1999-TTg đợc ban hành thì mục tiêu và triển vọng của sản xuất chè và xuất khẩu chè của cả nớc đã định hình cụ thể

Tuy nhiên, nếu chỉ nói đến những thuận lợi từ phía môi trờng kinh doanh nh đã nêu từ trên thì vẫn còn thiếu xót, chúg ta cần xem xét đối chiếu những lợi thế mà bản thân công ty có đợc.

Là một trong những công ty XNK nông sản có bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này (thành lập năm 1960 với ngành nghề chủ yếu là XNK nông sản). Đồng thời công ty có một lợng thị trờng và khách hàng nhất định, số khách hàng này thờng là khách hàng quen thuộc mà công ty đã có uy tín đối với họ.

Hơn thế nữa, quy mô của công ty ngày càng đợc mở rộng, đội ngũ cán bộ ngày càng đợc trẻ hoá và hoàn thiện.

Tóm lại khi tiến hành kinh doanh xuất khẩu chè, công ty XNK nông sản – thực phẩm Hà Nội đã có nhiều thời cơ thuận lợi. Tuy nhiên nó cũng gặp không ít khó khăn thách thức

b. Thách thức

Bên cạnh những thời cơ nh đã nêu, công ty gặp không ít khó khăn mà biểu hiện rõ nhất là:

- Chất lợng xuất khẩu của ta không phải là loại hàng hoá có chất lợng nên sẽ gặp phải sự cạnh tranh lớn.

Chúng ta phải đối đầu với thiên tai, hạn hán...làm cho chè có thể bị mất giá. Do đó khối lợng cũng nh chất lợng chè xuất khẩu không đợc bảo đảm lúc có lúc không. Thị trờng chè thế giới có xu hớng cung vợt quá cầu.

2.2. Định hớng phát triển trong thời gian tới

Trớc những năm thời cơ và thách thức cũng nh qua phân tích thực trạng xuất khẩu chè của công ty trong thời gian qua, công ty đã có những phơng hớng cho xuất khẩu chè trong những năm tiếp theo nh sau:

a. Về chất lợng chè xuất khẩu chè:

Đây là một trong những yếu tố quyết định tới khối lợng và kim ngạch xuất khẩu chè đồng thời cũng là vũ khí để tấn côngvào thị trờng mới. Trong những năm qua công ty đã xuất khẩu những loại chè nh chè đen, chè xanh...nay cần phải bổ sung thu mua những loại chè có chất lợng cao hơn thế nữa. Song bên cạnh với việc thu mua chè có chất lợng cao thì mẫu mã bao bì cần phải đa dạng để chè xuất khẩu đủ sức cạnh tranh trên thị trờng thế giới.

b. Công tác thị trờng

Tuy công ty đã xuất khẩu chè sang một số thị trờng có tiềm năng lớn về nhập khẩu chè. Song chúng ta vẫn phải tìm kiếm thêm thị trờng xuất khẩu chè là một trong những chiến lợc phát triển của công ty.

Với thị trờng quen thuộc nh: Nga, SNG và Đông Âu với phấn đấu đa lợng chè xuất khẩu nên cao phải chú trọng đến mẫu mã, bao bì.

Với thị trờng hiện tại nh: Anh, Trung Cận Đông... mới mở cần đẩy mạnh hơn nữa khâu tiếp thị, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm.

Ngoài ra các thị trờng nh Bắc Mỹ, Tây Âu cũng đã sử dụng chè Việt Nam do vậy công ty cần tiếp thị xâm nhập thị trờng này. Đi đôi với mở rộng thị trờng là đa dạng hoá chè xuất khẩu tạo ra nhiều loại thích hợp với thị hiếu của khách hàng,

đồng thời sáng tạo áp dụng các hình thức bán hàng linh hoạt nh: buôn bán đối lu, ký hợp đồng đại lý gửi bán...

2.3 Mục tiêu của công ty

Về phần mình, trên cơ sở quán triệt mục tiêu chung của ngành cùng với các chỉ tiêu do Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giao cho công ty đã xây dựng đ- ợc những mục tiêu xuất khẩu chè cụ thể riêng cho mình nh sau:

Biểu 25: Mục tiêu kin ngạch xuất khẩu chè của công ty AGREXPORT Hà Nội.

Đơn vị: USD

Chỉ tiêu Năm

2005

2010 Kim ngạch xuất khẩu chè 500.000 1.000.000

Chè đen 230.000 500.000

Chè xanh 100.000 300.000

Chè vàng 70.000 50.000

Chè tinh 30.000 100.000

Nguồn: Chơng trình phát triển kinh doanh- công ty AGREXPORT Hà Nội Ngoài ra công ty còn đạt ra những mục tiêu cụ thể cho từng thị trờng và từng thời gian cụ thể nh tháng, quý, năm. Công ty đã đề ra những biện pháp để thực hiện mục tiêu đã đề ra, thờng xuyên kiểm tra và điều chỉnh cho hợp lý.

Một phần của tài liệu TM034 PPT (Trang 71 -73 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×