0
Tải bản đầy đủ (.doc) (87 trang)

Công tác nghiên cứu thị trờng xuất khẩu chè của công ty của công

Một phần của tài liệu TM034 PPT (Trang 50 -51 )

IV. thực trạng xuất khẩu chè ở công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm hà

1. Quá trình tổ chức và thu mua

1.1. Công tác nghiên cứu thị trờng xuất khẩu chè của công ty của công

công ty AGREPORT -Hà Nội.

Công tác nghiên cứu thị trờng của công ty đợc giao cho phòng nghiên cứu thị trừơng chuyên trách. Nguồn thông tin về thị trơng chủ yếu là các tạp chí và các báo , thông tin trên mạng. Riêng về mặt hàng chè của công có tờ “ Kinh tế và khoa học kỹ thuật chè”- tạp chí ra hai tháng một kỳ của Hiệp hội chè Việt nam.

Ngoài ra công ty cũng có nhiều biện pháp khác nh cử cán bộ đi thực tế, nghiên cứu thị trờng , thông qua các tham tán thơng mại của việt nam ở các nớc, thông qua các tổ chức thơng mại về chè của thế giới. Công ty cũng có chiến lợc về giá với từng thị trờng cụ thể nh với những thị mới công ty dung chính sách về gí cả để cạnh tranh.

Hiên nay công ty là đa dạng hoá các mặt hàng nói chung và mặt hàng chè nói riêng. Theo cả chiều rộng và chiều sâu nh :

Đối với thị trơng truyền thống cố gắng phát huy những lợi thế của mình triển khai mắt hàng chề đen và xanh .

Đối với thị trờng hiện tại công ty có chủ trơng giữ vững thị trờng này và triển khai những mặt hàng mới có chất lợng cao nh chè đen PO..

Đối với thị trơng tiềm năng công ty đề ra mục tiêu trớc mặt cần sớm thâm nhập mặt hàng chè xanh có chất lơng cao và sau đó là mặt hàng chè đen có chất l- ợng cao.

Tóm lại, thị trừơng chè của công ty trong những năm gần đã có những kết quả đáng mừng. Tuy nhiên vẫn còn bộc lộ nhiều điểm yếu.

Một phần của tài liệu TM034 PPT (Trang 50 -51 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×