0
Tải bản đầy đủ (.doc) (87 trang)

Giá cả chè xuất khẩu của công ty AGRExPORT

Một phần của tài liệu TM034 PPT (Trang 62 -63 )

IV. thực trạng xuất khẩu chè ở công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm hà

5. Giá cả chè xuất khẩu của công ty AGRExPORT

Giá chè xuất khẩu của công ty ngày càng nhích lại gần với giá chè của thế giới và có phần cao hơn so với giá chè xuất khẩu của các đơn vị khác trong ngành. Tuy nhiên chất lơng chè xuất khẩu còn thấp chủ yếu dới dạng nguyên liệu so với thế giới nên giá còn thấp so với giá chè của thế giới.

Biểu 24: Giá chè xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu Nông Sản -Thực Phẩm Hà Nội

Đơn vị :Nghìn USD/tấn

Năm Giá chè của công ty Giá chè của Việt Nam Giá chè của thế giới

1996 1,2 1,3 1,98

1997 1,24 1,43 2,25

1998 1,26 1,46 2,32

1999 1,2 1,188 1,697

2000 1,2 1,144 1,707

Nguồn : Báo cáo tổng hợp XNK 1996-2000- Công Ty AGREXPORT Hà Nội.

Đồ thị số 4: Giá chè của thế giới và công ty

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Giá chè của cong

ty

Giá chè của Việt

Nam

Giá chè của thế

giới

Nhìn vào bảng giá xuất khẩu chè của công ty từ năm 1996-2000 tăng đều qua các năm so với với giá chè của toàn ngành. Năm 1999 giá chè của công ty giảm 5% so với năm 1998 ( do thị trơng chè của thế giới có nhiều biến động giá chè của thế giới chỉ còn 1697 USD/ tấn giảm 27% so với năm 1998).Tuy nhiên lựơng chè xuất khẩu của công ty chủ yếu là chè đen , chè xanh. Giá xuất khẩu của những mặt hàng này là không ổn định , nó biến đổi theo các năm , tháng , thậm chí còn biến đổi theo ngày.

Biểu 25: Giá xuất khẩu một số loại chè của công ty năm 2000

Quý Loạichè xuất khẩu

Hình thức xuất khẩu

Loại gía Nơi xuất Giá USD/ tấn

I Chè đen Đóng gói CIF Mascova 2300

II Chè đen - FOB Hải phòng 1155

III Chè xanh - CIF Tai wan 2350

IV Chè đen - FOB Hải phòng 1425

Nguồn : báo cáo tổng hợp XNK năm 200- Công Ty AGREXPORT Hà Nội. Xuất khẩu chè của công ty chủ yếu vẫn phải qua các trung gian . do vây công ty cha thu đợc lợi nhuân tối đa cho những hợp đồng chè. Vì vây để có lợi nhuận cao công ty cần phải xuất khẩu trực tiếp sang các thị trờng thế giới và xuất khẩu với giá CIF. Điều này đòi hỏi công ty cần phải có những chuyên gia giỏi về marketing và có cơ sở hạ tâng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Công tác thu mua và tạo nguồn cần phải đợc quan tâm hơn nữa để đảm bảo tốt cho chất lơng chè xuất khẩu.

Tóm lại, giá chè của công ty có cao hơn so với giá chè của các đơn vị khác cùng ngành nhng so với thế giới vẫn còn có những chênh lệch đáng kể. Đây là một trong vấn đề cần đợc quan tâm hơn nữa.

Một phần của tài liệu TM034 PPT (Trang 62 -63 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×