0
Tải bản đầy đủ (.doc) (87 trang)

Định hớng của ngành chè cho sản xuất và xuất khẩu đến năm 2010

Một phần của tài liệu TM034 PPT (Trang 69 -71 )

IV. Đánh giá chung về tình hình thu mua và xuất khẩu chề ở công ty XNK Nông

1. Định hớng của ngành chè cho sản xuất và xuất khẩu đến năm 2010

1.1 Một số mục tiêu:

Phát triển sản xuất chè để phục vụ đủ nhu cầu trong nớc và tăng kim ngạch xuất khẩu lên 200 triệu / năm.

Phát triển ở những nơi có điều kiện, u tiên phát triển ở các tỉnh miền núi phía bắc. Từ năm 2000 – 2005, xây dựng thêm ba vùng chè chuyên canh tập trung với năng xuất và chất lợng cao tại Mộc Châu ( Sơn La), phong thổ ( Lai Châu), Than Uyên ( Lao Cai).

Nâng cao đời sồng và giải quyết khoảng 1 triệu lao động.

Để hiểu rõ hơn về mục tiêu của ngành chè, ta có thể xem biểu sau

Biểu 23: Một số chỉ tiêu của ngành chè Việt Nam

Chỉ tiêu Năm 2000 Năm 2005 Năm 2010

Tổng diện tích chè của cả nớc(ha) 81692 104000 104000 Diện tích chè kinh doanh (ha) 70192 92500 104000 Năng suất bình quân(tấn tơi/ha) 4.23 6.1 6.36 Sản lợngchè búp tơi(tấn) 297.000 490000 665000 Sản lợng chè khô (tấn) 66000 108000 147000 Sản lợng chè xuất khẩu (tn) 45000 78000 110000

Kim ngạch xuất khẩu (triệuUSD) 50 120 200 (Nguồn: Định hớng xuất khẩu chè đến năm 2010.)

1.2 Những phơng hớng và mục tiêu cụ thể .

Về yếu tố sản xuất nông nghiệp: Quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung tại 8 tỉnh phía Bắc : Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ. Viện nghiên cứu chè hỗ trợ với các đơn vị nhân giống và đa nhanh các giống có năng suất cao , chất lợng tốt vào các vờn chè để cải tiến chất l- ợng chè xuất khẩu. Tăng tỷ trọng giống mới có chất lợng cao trong cơ cấu nguyên liệu. Cải tạo đất bằng cách bón phân hữu cơ tổng hợp với các loại đất. đa công cụ vào canh tác nông nghiệp tại các đợn vị của tổng công ty chè rồi phổ biến rộng ra các đơn vị khác. Trong 2 năm 2000, 2001 , đầu t 34,41 tỷ đồng cho các vờn chè tập trung có điều kiện về nguồn nớc tại 8 tỉnh phía Bắc.

Về sản xuất công nghiệp: đầu t cải tạo nâng câp 20% số cơ sở chế biến công nghiệp trong năn 2001. Xây dựng thêm 180 nhà máy chế biến với công suất 12 tấn một ngày. Đầu t xây dựng nhà máy cơ khí cho nghành chè để tạo ra các phụ tùng và thiết bị cho sửa chữa và nâng cấp các nhà máy cũ

Bảng 24: Nhu cầu vốn đầu t.

Năm

Chỉ tiêu 2001- 2005 2006- 2010 Tổng vốn

Tổng Vốn từng giai đoạn 3.640,320 970,800 4.611,120 Đầu t cho công nghiệp 1.508,410 43,150 1.551,500 Đầu t cho nông nghiệp 2.131,910 927,650 3.059,560

Nguồn : Định hớng phát triển chè đến 2005- 2010 ( Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ).

Về con ngời:

Nhu cầu đến năm 2010 là 1000 kỹ s nông nghiệp và 9000 kỹ s chế biến.Vị vậy các nghành các cấp cần có sự phối hợp để đào tạo và nâng cấp đội ngũ các cán bộ của nghành chè cho phù hợp với yêu cầu của thực tế.

Về công tác thị trờng :

Với thị trờng nội địa nhu cầu ngày càng tăng, đòi hỏi chất lợng ngày càng cao và đa dạng về chủng loại. nhất làn chè đặc sản nh chè Shan tuyết. Chè hữu cơ , chè hơng và đặc biệt là chè đen có túi lọc. Tuy nhiên nhu cầu về các loại chè đen truyền thống có tiếng lâu trong nhân gian vẫn rất lớn. Những vùng chè đặc sản ở vùng cao, vùng xa đi đôi với việc sản xuất cần phải tổ chức cung ứng cho các vùng đồng bằng. Đối với thị trờng chè xuất khẩu, chè Việt nam đã có mặt trên thị trờng chè thế giới từ nhiều thập kỷ nay và đứng thứ sáu về khối lợng chè xuất khẩu. Song chúng ta vẫn cần phải củng cố và tìm kiếm thị trờng xuất khẩu chè là một trong

những nhiệm vụ hàng đầu của chiến lợc phát triển ngành chè của nớc ta. Với thị tr- ờng quên thuộc nh thị trờng Liên Bang Nga , các nớc thuộc SNG và Đông Âu cùng với phấn đấu đa lơng chè xuất khẩu lên cao hơn nữa cần phải cải tiến về bao bì nhãn mác, đặc biệt là chất lợng chè phải đợc chú trọng. Thị trờng Trung Cận Đông tuy mới có quan hệ nhng đã chiếm một tỷ trọng tơng đối và còn nhiều tiềm năng , do vậy cần phải đẩy mạnh hơn nữa khâu tiếp thị quảng cáo , giới thiệu sản phẩm. Thị trờng châu á nh Đài Loan, Nhật Bản , đây là thị trờng đòi hỏi chất lợng chè cao do vậy chúng ta cần phải nâng cao chất lợng chè cũng nh là nhãn mác , bao bì. ngoài ra các thị trờng khác nh Tây Âu, Bắc Mỹ, cũng đã sử dụng chè Việt Nam , nên tăng c- ờng tiếp thị mở rộng thị trờng này là rất quan trọng.

Đi đôi với việc mở rộng thị trờng là đa dạng hoa các sản phẩm làm ra từ nhiều loại chè thích hợp với thị hiếu đa dạng của ngời nớc ngoài, đồng thời áp dụng sáng tạo hình thức bán hàng linh hoạt nh : Buôn bán đối lu, ký hợp đồng đại lý kinh tiêu, đại lý bán ký gửi...

Về tổ chức bộ máy xuất khẩu chè

Các doanh nghiệp nhà nớc và các doanh nghiệp t nhân tham gia xuất khẩu chè phải tự nguyện là thành viên của Hiệp Hội chè việt Nam để có sự thống nhất về thị trờng và giá cả xuất khẩu tránh tình trạng tranh mua , tranh bán.

Hiệp hội chè Việt Nam sẽ làm chỗ dựa cho các hội viên. ngoài ra cần tổ chức hệ thống thông tin về thị trờng chè, tăng cờng tiếp thị , quảng cáo để mở rộng thị tr- ờng chè xuất khẩu .

Quyết tâm thực hiện hoàn thành quyết định số 43/ 1999/ QĐ -TTg của thủ t- ớng chính phủ ( khối lợng xuất khẩu chè đạt 110000 tấn và kim ngạch đạt 200 triệu USD vào năm 2010).

Một phần của tài liệu TM034 PPT (Trang 69 -71 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×