0
Tải bản đầy đủ (.doc) (87 trang)

Chức năng và nhiệm vụ của tổng công ty

Một phần của tài liệu TM034 PPT (Trang 41 -42 )

I. Khái quát về cây chè Việt Nam

2. Chức năng và nhiệm vụ của tổng công ty

Căn cứ vào quyết định số 263/NN/TCCB/ QĐ ngày9/8/1 985 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công ty XNK nông sản thực phẩm có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Chức năng

Công ty XNK nông sản thực phẩm Hà Nội là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập đợc sử dụng con dấu riêng, đợc mở tài khoản ngân hàng Nhà nớc theo chế độ quy định (bao gồm cả tài khoản ngoại tệ).

Công ty XNK Agrexport Hà Nội là một tổ chức thống nhất kinh doanh XNK thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

b. Nhiệm vụ

Căn cứ phơng hớng nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và hớng dẫn của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng kế hoạch nhập khẩu các loại vật t

hàng hoá phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất hàng năm và dài hạn, tổ chức thực hiện kế hoạch XNK sau khi đợc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn duyệt.

Trên cơ sở kế hoạch, tổ chức kinh doanh XNK các hàng nông sản thuộc danh mục Nhà nớc cho phép từ khâu đầu t sản xuất đến khâu thu mua chế biến và xuất khẩu.

Nghiên cứu tình hình thị trờng quốc tế ,đề xuất chủ trơng chính sách phát triển sản xuất các loại hàng nông sản xuất khẩu và nhập khẩu các loại vật t hàng hoá phục vụ yêu cầu sản xuất nông nghiệp nhằm không ngừng nâng cao khối lợng và chất lợng hàng xuất khẩu, tăng kim ngạch xuất khẩu...

Tổ chức giao dịch ký kết hợp đồng với tổ chức sản xuất trong nớc, tổ chức ký kết hợp đồng mua bán với doanh nghiệp nớc ngoài. Tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký theo đúng chế độ quy định của Nhà nớc và phù hợp với tập quán, thủ tục thơng mại quốc tế.

Quản lý có hiệu quả vật t, tài sản, tiền vốn không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng cờng cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty.

Quản lý sử dụng lực lợng cán bộ công nhân viên đúng chế độ chính sách ,không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất của cán bộ công nhân viên đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của công ty.

Một phần của tài liệu TM034 PPT (Trang 41 -42 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×