0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Đối với côngty giầy Thợng Đình

Một phần của tài liệu TM020 PPT (Trang 72 -73 )

III. Nội địa 1505240 1997418 2193825 1.21 1.46 2648501 3197409 1 Giầy Bata459439 5401055813451.121.2765393973

Kết luận và kiến nghị

5.2.1. Đối với côngty giầy Thợng Đình

Bố trí lại cơ cấu tổ chức lãnh đạo công ty hợp lý gọn nhẹ tránh bộ máy quản lý công kềnh

Tổ chức tiêu thụ theo nhiều hớng, dới nhiều hình thức, đồng thời áp dụng các biện pháp khuyến mại, chiết khấu để hấp dẫn các đại lý cũng nh ng- ời tiêu dùng.

Tăng cờng phơng tiện vận chuyển để đạm bảo cung cấp kịp thời nhu cầu của thị trờng, nhất là thị trờng xa.

Cần hợp tác liên doanh với các Dntrong và ngoài nớc để nâng cao trình độ sản xuất, chất lợng sản phẩm để có thể cạnh tranh và định hớng xuất khẩu tót hơn.

Phải lập ra một chiến lợc đầu t để mở rộng và phát triển thị trờng, căn cứ vào đó để đa ra những quyết định biện pháp thực hiện phù hợp với từng thời điểm, từng thị trờng.

Công tác Marketing phải đợc coi trọng hàng đầu thông qua các hội chợ triển lãm quốc tế, thông qua các văn phòng đại diện thơng mại quốc tế và các nguồn thông tin khác để nắm vững và hiểu rõ nhu cầu và thị hiếu của thị trờng, từ đó thiết kế, sáng tạo mẫu mã sản phẩm mới để chào hàng cho phù hợp.

Trong một thị trờng cần phải có quan hệ với nhiều khách hàng để tránh tình trạng bị khách hàng ép giá và cũng nhờ đó nhằm nắm bắt đợc các thông tin thị trờng một cách chính xác hơn.

Thờng xuyên quan hệ với các văn phòng đại diện của Việt Nam tại nớc ngoài để tìm kiếm bạn hàng mới cần phải có những chính sách cụ thể về thù lao, hoa hồngcho cá nhân tổ chức môi giới cho khách hàng nớc ngoài để ký kết hợp đồng cho công ty.

Luôn luôn coi trọng chất lợng sản phẩm uy tín với khách hàng nớc ngoài. Công ty cần hỗ trợ công tác đào tạo thợ lành nghề bồi dỡng tay nghề cho công nhân phát huy sáng kiến cải tiến kĩ thuật trong toàn bộ cán bộ công nhân viên toàn công ty.

Một phần của tài liệu TM020 PPT (Trang 72 -73 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×