0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Về công tác hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm

Một phần của tài liệu TM020 PPT (Trang 70 -71 )

III. Nội địa 1505240 1997418 2193825 1.21 1.46 2648501 3197409 1 Giầy Bata459439 5401055813451.121.2765393973

4.5.4.3. Về công tác hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm

Sản phẩm giầy là một loại sản phẩm mang tính mùa vụ nên để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm công ty nên tăng cờng các hoạt động xúc tiến bán hàng và đề ra các chính sách u đãi đối với các đại lý phân phối.

- Hoạt động xúc tiến bán hàng

Trong thị trờng cạnh tranh hiện nay, vai trò hoạt động xúc tiến bán hàng rất quan trọng,đây là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy công tác tiêu thụ. Công ty nên tổ chức đội ngũ nhân viên chào hàng đợc trang bị các kiến thức tiếp thị để họ có thể biết cách giới thiệu, thuyết phục khách hàng. Tăng cờng các hình thức xúc tiến bán hàng nh tham gia các hội chợ triển lãm, gửi giấy chào hàng, tổ chức các hội nghị khách hàng, tổ chức các đoàn đem sản phẩm mẫu đi chào hàng ở các địa phơng. Bên cạnh đó, để khuyến khích sự lựa chọn của khách hàng công ty nên tích cực sử dụng các công cụ quảng cáo để đề cao những u điểm về sản phẩm của mình. Thông qua quảng cáo khách hàng sẽ có cái nhìn cụ thể hơn đối với tng loại sản phẩm của công ty. Quảng cáo còn biến những nhu cầu tiềm ẩn thành nhu cầu hiện thực, là động cơ thôI thúc ngời tiêu dùng quyết định mua sản phẩm.

- Chính sách u đãi đối với các đại lý

Hiện nay, các đại lý của công ty đợc mua trả chậm căn cứ vào tài sản thế chấp, bằng cách đó khuyến khích các đại lý chịu trách nhiệm tài sản và rủi ro liên quan đến hàng hoá của mình. Để thúc đẩy các đại lý gắn bó chặt chẽ hơn với công ty cần phải tạo ra sự hấp dẫn về lợi ích cao hơn nữa. Tuy nhiên, để áp dụng biện pháp này một cách hiệu quả đòi hỏi cần phải có sự phân chia đánh giá tình hình thực hiện công tác tiêu thụ của các đại lý thành các nhóm nhỏ. Từ đó sẽ có u đãi về mức hoa hồng, chiết khấu, giảm giá, thởng, với từng nhóm. Chỉ có nh vậy mới tạo ra động lực để khuyến khích các đại lý hoạt động tốt duy trì và phát huy kết quả mà họ đạt đợc, qua đó khắc phục tình trạng “ bình quân chủ nghĩa”

Khi công ty có phơng thức tiêu thụ hợp lí và có các hoạt động tiêu thụ tốt, thành quả mà công ty có thể thấy trực tiếp là số lợng sản phẩm tiêu thụ đ- ợc tăng nhanh, mối quan hệ giữa công ty với đại lý rất tốt, và uy tín cũng nh danh tiếng của công ty ngày càng đợc nhiều khách hàng, ngời tiêu dùng biết đến. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong công tác tiêu thụ sản phẩm.

Phần v

Một phần của tài liệu TM020 PPT (Trang 70 -71 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×