0
Tải bản đầy đủ (.doc) (150 trang)

Phân loại theo tính chất làm việc không gian

Một phần của tài liệu KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG (Trang 85 -88 )

C Đất cát, cuội sỏi chặt, chặt vừa hoặc đất sét cứng có bề dày lớn từ hàng chục tới hàng trăm mét.

1. Phân loại theo tính chất làm việc không gian

a. Sơ đồ tính toán một chiều

Công trình đợc mô hình hóa dới dạng một thanh công xôn thẳng đứng. Độ cứng của nó đợc xác định đợc từ điều kiện chống uốn, trợt và xoắn của công trình. Đây là

sơ đồ tính toán đơn giản nhất, chủ yếu đợc dùng để xác định các tính chất động học của công trình (Hình 3.1a).

Hỡnh 3.1 - Sơ đồ tớnh toỏn

a- Sơ đồ tớnh toỏn 1 chiều; b-sơ đồ tớnh toỏn 2 chiều.

b. Sơ đồ tính toán hai chiều

Công trình đợc mô hình hóa dới dạng một kết cấu phẳng với ngoại lực nằm trong mặt phẳng của nó (Hình 3.1b). Sơ đồ này đợc dùng rộng rãi nhất vì nó tơng đối đơn giản lại xét đợc sự tác động tơng hỗ giữa các loại cấu kiện thẳng đứng chịu tải trọng khi uốn (bỏ qua tác động gây xoắn).

c. Sơ đồ tính toán ba chiều

Công trình đợc xét nh một hệ (thanh hoặc tấm) không gian, chịu tác động của 1 hệ lực không gian (hình 3.3).

Hỡnh 3.3- Sơ đồ tớnh toỏn 3 chiều

2. Phân loại theo tính chất của ẩn số a. Sơ đồ tính toán rời rạc

ở sơ đồ này các cấu kiện chịu lực và các giằng liên kết (dầm ngang, lanh tô, sàn...) đợc giữ nguyên sự bố trí rời rạc của chúng (Hình 3.1b). ẩn số là các nội lực và chuyển vị trong các thanh giằng. Chúng đợc xác định thông qua việc giải hệ phơng trình đại số.

b. Sơ đồ tính toán rời rạc- liên tục

ở sơ đồ này các cấu kiện thẳng đứng chịu lực vẫn giữ nguyên sự bố trí rời rạc của chúng còn các giằng liên kết đợc dàn đều trên chiều cao nhà ở khoảng cách vô cùng nhỏ dz (hình 3.4b). Các ẩn số (nộ lực, chuyển vị ) đợc giải thông qua việc giải hệ phơng trình vi phân.

Hỡnh 3.4- Sơ đồ tính toán rời rạc- liên tục

c. Sơ đồ tính toán liên tục

ở sơ đồ này, công trình hoặc hệ cấu kiện chịu lực đợc xem nh một vỏ lăng trụ liền nhiều vách ngăn có trục thẳng đứng (hình 3.5a) hoặc nh một vỏ lăng trụ nằm ngang gối lên các vách cứng ở hai đầu hồi (hình 3.5b). Sự có mặt của các bản sàn (các vách cứng ngang) cho phép xem chu vi nhiều liên kết của vỏ là không biến dạng. Quá trình tính toán sẽ dẫn đến giải các bài toán điều kiện biên của hệ phơng trình vi phân với đạo hàm riêng.

Hỡnh 3.5- Sơ đồ tính toán liên tục

Một phần của tài liệu KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG (Trang 85 -88 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×