0
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

Thị trờng mục tiêu và các định hớng chiến lợc

Một phần của tài liệu MAR23 DOCX (Trang 45 -47 )

1- Thị trờng mục tiêu

Thị trờng kính thờng đợc phân đoạn theo 2 tiêu chí chủ yếu đó là tiêu chí địa lí và tiêu chí ngành phục vụ.

Nếu phân theo tiêu chí địa lí, thì thị trờng kính chia thành ba khu vực chính đó là: Thị trờng miền Bắc, thị trờng miền Trung và thị trờng miền Nam, trong đó đại diện chính cho 3 miền đó là các thành phố lớn nh Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Nếu phân theo tiêu chí ngành phục vụ thì thị trờng kính chia thành các

khu vực thị trờng sau: thị trờng kính cho xây dựng, thị trờng cho tiêu dùng trong gia đình, thị trờng phục vụ sản xuất các sản phẩm ôtô, tàu thuỷ,...

Thông thờng sản phẩm kính đợc phân đoạn theo 2 tiêu chí trên. Mức độ hấp dẫn của mỗi khúc thị trờng là khác nhau đối với công ty. Sau đây ta sẽ đánh giá và lựa chọn những khúc thị trờng hấp dẫn nhất, phù hợp với nguồn lực của công ty.

Trong 3 khu vực thị trờng chủ yếu của công ty nh trên, tốc độ tăng trởng và quy mô mỗi thị trờng là khác nhau. Trong đó khu vực thị trờng phía Nam là hấp dẫn nhất, chiếm gần 50% sản lợng của công ty, đây là khu vực thị trờng có tốc độ phát triển kinh tế lớn nhất trong cả nớc và xu hớng vẫn là nh vậy, nhu cầu xây dựng cũng nhiều. Do đó trong trong những năm tới thị trờng này vẫn là thị trờng trọng tâm của công ty.

Khu vực thị trờng miền Bắc cũng có khả năng hấp dẫn cao, chiếm khoảng 35% thị trờng trong cả nớc, tiềm năng phát triển của thị trờng này ngày càng lớn và dần ngang bằng với thị trờng miền Nam.

Khu vực thị trờng miền Trung cũng có tiềm năng phát triển cao. Nhng nhìn vào năng lực của công ty hiện nay thì thị trờng 2 miền Bắc và Nam vẫn là chủ yếu trong chiến lợc phát triển thị trờng của công ty.

2- Các định hớng chiến lợc

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trờng, công ty đã vạch ra chiến lợc kinh doanh là “mở rộng thị trờng”. Tơng ứng với nó thì chính sách Marketing- mix đợc hoạch định phải phù hợp với chiến lợc chung của công ty. Các định hớng Marketing- mix cho công ty là:

- Tăng sức cạnh tranh của sản phẩm thông qua việc cải tiến thuộc tính của sản phẩm, đảm bảo sản phẩm chất lợng cao, dễ sử dụng, bảo dỡng,...từ đó khắc họa hình ảnh sản phẩm trong tâm trí của khách hàng.

- Mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thị phần của công ty theo hớng chiếm lĩnh các thị trờng chủ chốt đó là các thị trờng chính thuộc 3 miền. Đặt mục tiêu tập trung vào các thị trờng chủ chốt, các sản phẩm công ty khai thác có hiệu quả, đáp ứng đợc tốt nhu cầu của thị trờng.

- Thực hiện các chính sách giá cả, phân phối và xúc tiến có hiệu quả, có tác động bổ trợ cho nhau trong việc thực hiện chiến lợc marketing và chiến lợc chung của công ty.

Trên đây là các định hớng chiến lợc cho công ty để từ đó đa ra các giải pháp hoàn thiện chính sách Marketing và nâng cao hiệu quả của chính sách Marketing- mix. Tuy nhiên, để các giải pháp marketing đợc đa ra đúng đắn thì phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Các giải pháp đa ra phải khả thi, thực hiện đợc.

- Các giải pháp phải phù hợp với điều kiện riêng có của công ty. - Các giải pháp phải đảm bảo tính pháp lý.

Một phần của tài liệu MAR23 DOCX (Trang 45 -47 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×