0
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

Chính sách phân phố

Một phần của tài liệu MAR23 DOCX (Trang 40 -41 )

II- Tình hình thực hiện chiến lợc Marketing-mix trong hoạt động kinh doanh mở rộng thị trờng của công ty Kính Đáp Cầu

3- Chính sách phân phố

Hiện nay công ty có một hệ thống phân phối rộng khắp cả nớc, nhng thị phần chỉ chiếm 20 % tổng thị phần trong nớc. Trong đó thị trờng chính vẫn là ba thành phố lớn là: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Đã Nẵng. Và cơ cấu của thị trờng nh sau:

Miền Bắc: 35% Miền Trung: 15% Miền Nam : 50%

Miền nam Miền Bắc (50%) (35%) Miền Trung (15%)

Trong một vài năm gần đây thì hai trị trờng Miền Bắc và Miền Nam có xu hớng tơng đơng nhau: khoảng 40- 45%

Công ty có 3 chi nhánh, hơn 100 đại lý đợc phân phối rộng khắp các tỉnh thành, công ty cũng có đội ngũ bán hàng cá nhân trực tiếp của mình. Hệ thống phân phối của công ty đợc thể hiện trong sơ đồ dới đây:

Sơ đồ phân phối của công ty

Công ty

Trung tâm của hệ thống phân phối (phòng kinh doanh) là bộ phận quản lý mọi hoạt động của các chi nhánh và các đại lý trong toàn quốc.

Công ty thực hiện niêm yết giá và chỉ thực hiện 1 mức giá cho mỗi sản phẩm tại mọi địa điểm bán hàng và thực hiện chính sách chiết khấu cho các chi nhánh và đại lý là 0,5%. Trong khi đó, công ty cũng thực hiện việc hỗ trợ giá cho họ bằng các biện pháp mà chủ yếu là chi phí vận chuyển. Đối với đội ngũ bán hàng cá nhân thì công ty thực hiện theo chế độ hoa hồng và thởng.

Nh vậy, việc quản lý hệ thống phân phối của công ty là tơng đối chặt chẽ, việc niêm yết giá đợc quản lý chặt tránh hiện tợng hụt giá hoặc phá giá.

Mặc dù vậy, chính sách phân phối của công ty cha thật sự hiệu quả. Sự quản lý hệ thống phân phối vẫn còn thiết xót, mạng lới phân phối vẫn tập trung chủ yếu tại 3 tỉnh thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chính sách đối với những thành viên trong kênh cha hợp lý để có thể kích thích họ trong việc tiêu thụ sản phẩm. Mức chiết khấu cho các đại lý đều là 0,5%.

Một phần của tài liệu MAR23 DOCX (Trang 40 -41 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×