0
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

Chính sách xúc tiến hỗn hợp

Một phần của tài liệu MAR23 DOCX (Trang 41 -42 )

II- Tình hình thực hiện chiến lợc Marketing-mix trong hoạt động kinh doanh mở rộng thị trờng của công ty Kính Đáp Cầu

4- Chính sách xúc tiến hỗn hợp

Trong các giai đoạn trớc đây công ty là một nhà máy duy nhất tại Việt Nam sản xuất các loại kính xây dựng và tiêu dùng. Đợc sự hỗ trợ từ phía nhà nớc qua các chính sách bảo hộ cấm nhập khẩu, chính sách chống nhập lậu (từ Trung Quốc) công ty đã thực hiện tiêu thụ độc quyền tại Việt Nam. Do vậy hoạt động xúc tiến khuếch trơng không đợc trú trọng nhiều, trong một vài năm trở lại đây công ty

Các chi nhánh Cửa hàng giới

thiệu sản phẩm Đội ngũ bán hàng của công ty

Hà Nội Đà Nẵng TP Hồ Chí

Minh

Đại

cũng thực hiện các biện pháp quảng cáo trên các phơng tiện truyền thông (TV, Báo, bài phóng sự...) theo từng chu kỳ để quảng cáo cho các sản phẩm của mình.

Cơ chế thị trờng và sự cạnh tranh làm cho công ty đã chú trọng dần đến chính sách này. Các chính sách khuếch trơng của công ty bao gồm:

+ Các chơng trình quảng cáo: qua TV, Đài, Báo, phóng sự, tham gia các hội chợ triển lãm, nhng các hoạt động này không đồng đều.

+ Thực hiện các đơn đặt hàng tại công ty thông qua Fax, ĐT, Giấy đặt hàng,...

+ Giới thiệu sản phẩm thông qua đội ngũ bán hàng của công ty.

+ Các dịch vụ giới thiệu sản phẩm: giải đáp sản phẩm tại Cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

+ Các chính sách hỗ trợ hay khuyến khích cho khách hàng nh: cho khách hàng nợ nhng phải có thế chấp (vì đây là sản phẩm công nghiệp có giá trị lớn) nó sẽ giúp thuận lợi cho khách hàng trong việc thanh toán,...

+ Đặc biệt là trong những năm gần đây, do chất lợng sản phẩm tơng đối ổn định làm tăng uy tín đối với khách hàng cho nên các sản phẩm mà công ty bán ra đợc khách hàng chấp nhận cho dán mác sản phẩm và treo biển quảng cáo trên các sản phẩm. Chẳng hạn nh những tòa nhà xây dựng lớn của khách hàng công ty đợc treo, dán biển quảng cáo trên những tấm kính lớn,... đây là một hoạt động có tính chất khuếch trơng lớn, giúp cho các sản phẩm mới của công ty nhanh chóng đến đ- ợc với khách hàng.

Mặc dù vậy thì hoạt động xúc tiến hỗn hợp của công ty vẫn cha thực sự phát huy đợc hiệu quả và việc hoạch định ngân sách cho quảng cáo là cha có và ổn định, các hoạt động quảng cáo còn diễn ra lẻ tẻ, không mang tính chu kỳ.

Một phần của tài liệu MAR23 DOCX (Trang 41 -42 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×