0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

THA thoáng qua

Một phần của tài liệu DIEU TRI BENH TANG HUYET AP.DOC (Trang 39 -41 )

HA tâm thu > 140 mmHg hoặc HA tâm trương > 90mmHg

có thai hoặc trước tháng thứ 5 của thai kỳ - THA kéo dài >

sau sinh.

HA tâm thu > I4OÔmmHg hoặc HA tâm trương > 90mmHg protein niệu (> 300mg/24 giờ) sau tháng 5 của thai kỳ.

Có thể tiến triển đến sản giật.

Thường gặp ở phụ nữ thai lần 1, phụ nữ đã có thai nhiều

đã THA > 4 năm, tiền sử gia đình có tiền sản giật, THA ở lần có thai trước, bệnh thận.

* Mới xuất hiện protein niệu sau tuần 20 của thai kỳ trên

Phụ nữ THA kèm protein niệu từ trước tuần lễ 20 thai kỳ

+ Đột ngột tăng gấp 2,3 lần protein niệu

+ Đột ngột tăng cao HÀ

+ Giảm tiểu cầu

+ Tăng men gan transaminases

THA không kèm protein niệu xảy ra sau tuần lễ 20 thai

Có thể là giai đoạn trước protein niệu của tiền sản giật trổ lại (sau khi giảm vào 1⁄2 đầu thai kỳ)

Có thể tiến đến tiền sản giật

Nếu THA nặng, có thể gây ra sanh non hoặc chậm phát nhiều hơn tiền sản giật nhẹ.

Chẩn đoán hồi cứu

HA bình thường vào tuần lễ 12 sau sinh Có thể bị lại vào thai kỳ kế tiếp

Bảng 22 : Điều trị THA nặng và cấp ở tiền sản giật

Hydralazin 5 mg TM (liều nạp), sau đó 10mg mỗi 20-30 phút tối đa 25

mg. Lặp lại vài g1!ờ sau,

khi cần

Labetalol (hàng thứ 2) 20 mg TM (liều nạp), 40 mg 10 phút sau, sau đó 80 mg mỗi 10

phút ; tối đa 220 mg

Nifedipine 10 mg uống, lặp lại mỗi 20 phút, tối đa 30 mg

(chưa thống nhất) Cẩn thận khi dùng chung với magnesium sulfate, nguy cơ tụt

Sodium nifroprusside 0,25 microgram/kg/phút tới liều tối đa 5 microgram/kg/phút (ít khi dùng, Nguy cơ ngộ độc thạch tín (cyanide) ở thai nhi nếu sử dụng trên 4 giờ

chỉ khi nào

các thuốc trên thất bại)

Thuốc lựa chọn hàng đầu điều trị THA mạn ở thai phụ là methyldopa (Aldomet®). Các thuốc kế tiếp có thể sử dụng là chẹn bêta (tránh dùng atenolol), labetalol, lợi tiểu. Các thuốc như clonidine, ức chế calci nên hạn chế.

Không được sử dụng UCMC và chẹn thụ thể angiotensin II (nguy cơ tử vong và

nhiễm độc thai nhì).

7.10 Điều trị THA ở trẻ em và trẻ vị thành niên

Trẻ em và trẻ vị thành niên được coi là THA khi ở mức hoặc trên mức phần

trăm thứ 95 giới hạn HA theo tuổi, chiều cao và giới tính (bảng 23).

Bảng 23 : HA ở phần trăm thứ 95 theo tuổi, giới tính và theo phần trăm thứ 50, thứ 75 chiều cao ở trẻ em và trẻ vị thành niên

50, thứ 75 chiều cao ở trẻ em và trẻ vị thành niên

Nữ : HA tth/HA ttr Nam : HA tth/HA ttr

Phần trăm Phần trăm Phần trăm Phần trăm

Tuổi thứ 50/chiều cao thứ 75/chiều cao thứ 50/chiều cao thứ 75/chiều

1 104/55 105/59 102/57 104/55

6 111/73 112/73 114/74 115/75

12 123/80 124/51 123/851 125/82

17 129/54 130/85 136/87 138/88

Một số đặc điểm sau cần chú ý khi điều trị THA ở trẻ em và trẻ vị thành niên : - _ HA tâm trương được tính bằng tiếng Korotkoff thứ 5

- - Cần chú ý tìm nguyên nhân THA

Một phần của tài liệu DIEU TRI BENH TANG HUYET AP.DOC (Trang 39 -41 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×