0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

tiểu giữ kali.

Một phần của tài liệu DIEU TRI BENH TANG HUYET AP.DOC (Trang 26 -27 )

: Chất nền của Thuốc UCMC

tiểu giữ kali.

- - Hạ đường huyết: qua đặc tính tăng nhậy cảm với insuline của UCMC. - _ Tương tác với erythropoietin: UCMC có thể ngăn cẩn một phần hoạt tính của erythropoietin. do đó làm thiếu máu.

- Suy giảm chức năng thận: xảy ra ở bệnh nhân hẹp động mạch thận 2

bên hoặc hẹp động mạch thận trên bệnh nhân có I1 thận độc nhất. Trên

bệnh nhân suy thận, chỉ khi creatinine máu tăng trên 35% khi sử dụng

UCMC điều trị THA mới cần ngưng UCMC.

- _ Ho và co phế quản.

Đặc điểm của ho do UCMC là ho khan, từng cơn, thường vào buổi tối kèm cảm giác ngứa ở cổ họng. Đây là tác dụng không mong muốn thường gặp nhất của

UCMC, tần suất thay đổi từ 5-12,3%. Co phế quản cũng là tác dụng không mong muốn thường gặp thứ 2, sau ho. Tân suất co phế quản do UCMC có thể lên tới 5,5%.

Ho do UCMC có thể do tác dụng của bradykinin, do đặc điểm di truyền. Giảm Hiểu UCMC, thay bằng chẹn thụ thể angiotensin II hoặc ngưng hẳn UCMC thay

hoàn toàn bằng angiotensin II sẽ hết ho sau vài tuần lễ.

- - Di ứng kiểu phù mạch và sốc phản vệ. Rất hiếm 0,1-0,2% nhưng có thể xảy ra, cần ngưng thuốc và điều trị tích cực.

- Rối loạn vị giác: thường ít hậu quả và không cần ngừng UCMC; tuy

nhiên có thể làm suy giảm dinh dưỡng.

- Giảm bạch cầu: chỉ xảy ra ở b/n suy thận sử dụng UCMC:; đặc biệt

thường gặp ở bệnh nhân có bệnh giảm miễn dịch hoặc dùng kèm thuốc giảm miễn dịch.

- - Không được sử dụng UCMC trên phụ nữ có thai do nguy cơ đối với thai nhi (tử vong, đị tật thai nhi).

6.5. Chẹn thụ thể angiotensin II (chẹn AGIT)

Có ít nhất 2 thụ thể của angiotensin II (AG II). Thụ thể AT 1 trung gian hầu hết các hoạt tính của AG II. Các thuốc ức chế chọn lọc thụ thể AT 1 của AG II đã

được tổng hợp và sử dụng trong điều trị THA. Cho tới nay đã có 6 thuốc chẹn AG II đã được sử dụng (bảng 17).

Một phần của tài liệu DIEU TRI BENH TANG HUYET AP.DOC (Trang 26 -27 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×