0

xấy dựng hệ thống bài tập

xây dựng hệ thống bài tập hóa học cung cố kiến thức lớp 10

xây dựng hệ thống bài tập hóa học cung cố kiến thức lớp 10

Toán học

... Thuvienluanvan@gmail.com* Xây dựng hệ thống bài tập hóa học theo hướng củng cố, hoàn thiện và phát triển kiến thức .* Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá chất lượng của hệ thống bài tập hóa học đã xây dựng và khả ... của hệ thống bài tập đã xây dựng. - Đánh giá hiệu quả đem lại từ việc sử dụng bài tập hóa học củng cố và phát triển kiến thức để tổ chức hoạt động dạy học. Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ ... quá trình dạy học hóa học.*Lý luận về bài tập hóa học, hệ thống bài tập hóa học lớp 10 trung học phổ thông, các phương pháp giải và vai trò của các bài tập trong hoạt động nhận thức .5. PHƯƠNG...
 • 8
 • 2,573
 • 37
Xây dựng hệ thống bài tập mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 3.pdf

Xây dựng hệ thống bài tập mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 3.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... [25, tr.11] đã thống kê đƣợc 126 bài tập luyện từ và câu. Hệ thống bài tập này đƣợc chia thành 2 nhóm: - Bài tập luyện từ: 76/126 bài, chiếm  60,31%. - Bài tập luyện câu: 50/126 bài, chiếm  ... bảo tính khả thi 31 2.2. Hệ thống bài tập mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 3 32 2.2.1. Giới thiệu khái quát hệ thống bài tập 32 2.2.2. Hệ thống bài tập mẫu 33 2.3. Tổng kết chương ... cách giải bài tập luyện từ và câu ở sách Tiếng Việt 3 và bài tập bổ sung. Các bài tập trong sách giáo khoa đƣợc cuốn sách hƣớng dẫn cách giải tƣơng đối kỹ càng, bài bản. Hệ thống bài tập bổ sung...
 • 107
 • 4,368
 • 26
Xây dựng hệ thống bài tập hóa học về kinh tế, xã hội và môi trường ở trường Trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống bài tập hóa học về kinh tế, xã hội và môi trường ở trường Trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... liệu tham khảo để tạo cơ sở cho việc xây dung hệ thống bài tập. 2.2.5.Bước 5. Xây dựng hệ thống bài tập Dựa vào các nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập về kinh tế xã hội và môi trường và lượng ... 2.1.3 .Hệ thống bài tập cần khai thác mối liên hệ giữa hóa học với kinh tế, xã hội và môi trường 31 2.1.4 .Hệ thống bài tập cần phù hợp với kiến thức của học sinh THPT 32 2.1.5 .Hệ thống bài tập ... dưng nên hệ thống bài tập theo từng chương trong chương trình hoá học phổ thông. 2.2.6.Bước 6. Xin ý kiến chuyên gia, đồng nghiệp về hệ thống bài tập Sau khi xây dựng hệ thống bài tập chúng...
 • 124
 • 2,780
 • 21
Xây dựng hệ thống bài tập tự luận có phương pháp giải nhanh dùng làm câu trắc nghiệm khách quan phần Phi kim lớp 11 ở trường THPT

Xây dựng hệ thống bài tập tự luận có phương pháp giải nhanh dùng làm câu trắc nghiệm khách quan phần Phi kim lớp 11 ở trường THPT

Khoa học tự nhiên

... giải nhanh c. Xây dựng hệ thống bài tập tự luận có PP giải nhanh dùng làm câu TNKQ nhiều lựa chọn phần Phi kim lớp 11 để KT – ĐG kết quả học tập của HS d. Sử dụng hệ thống bài tập tự luận có PP ... Tăng cường sử dụng bài tập thực nghiệm. Tăng cường sử dụng bài tập trắc nghiệm khách quan. - Xây dựng bài tập mới về bảo vệ môi trường. An toàn thực phẩm. - Xây dựng bài tập mới để rèn luyện ... xuất hóa học) - Đa dạng hóa các loại hình bài tập như : Bài tập bằng hình vẽ, bài tập vẽ đồ thị, sơ đồ, lắp dụng cụ thí nghiệm… - Xây dựng những bài tập có nội dung hóa học phong phú, sâu sắc,...
 • 136
 • 2,160
 • 6
Xây dựng hệ thống bài tập hóa học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học phần Hidrocacbon lớp 11 trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống bài tập hóa học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học phần Hidrocacbon lớp 11 trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... Yên Chương 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC PHẦN HIĐROCACBON LỚP 11 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 2.1. Các nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập Khi xây dựng hệ thống bài tập nhằm nâng cao hiệu ... học của bài tập - Bài tập định tính (không có tính toán). - Bài tập định lượng (có tính toán). 2) Dựa vào nội dung của bài tập hóa học - Bài tập định lượng. - Bài tập lý thuyết. - Bài tập ... năng cơ bản). Toàn bộ hệ thống gồm nhiều bài tập sẽ hình thành hệ thống kĩ năng toàn diện cho học sinh. Trong quá trình xây dựng hệ thống bài tập có những loại bài tập được đầu tư nhiều hơn,...
 • 138
 • 5,959
 • 38
Xây dựng hệ thống bài tập có sự dụng hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng, đồ thị - hóa học lớp 11 nâng cao

Xây dựng hệ thống bài tập có sự dụng hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng, đồ thị - hóa học lớp 11 nâng cao

Khoa học tự nhiên

... 2.2. Quy trình xây dựng hệ thống bài tập hóa học có sử dụng hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng, đồ thị ● Bước 1: Xác định cấu trúc hệ thống bài tập. - Bài tập nhóm nitơ; - Bài tập nhóm cacbon. ... Fe2O3. Chương 2 XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HOÁ HỌC CÓ SỬ DỤNG HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU BẢNG, ĐỒ THỊ CHƯƠNG NHÓM NITƠ VÀ NHÓM CACBON LỚP 11 2.1. Nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập hóa học có sử ... chọn vấn đề “Xây dựng hệ thống bàì tập có sử dụng hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng, đồ thị - hoá học 11 nâng cao” làm đề tài nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống bài tập có sử dụng...
 • 105
 • 6,981
 • 33
Xây dựng hệ thống bài tập có sử dụng hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng, đồ thị - hóa học 11 nâng cao

Xây dựng hệ thống bài tập có sử dụng hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng, đồ thị - hóa học 11 nâng cao

Khoa học tự nhiên

... 2TChương 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HOÁ HỌC CÓ SỬ DỤNG HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU BẢNG, ĐỒ THỊ CHƯƠNG NHÓM NITƠ VÀ NHÓM CACBON LỚP 112T 30 2T2.1. Nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập hóa học có ... Soạn từng bài tập. - Xây dựng phương án giải bài tập. - Dự kiến các tình huống, những sai lầm của học sinh có thể xảy ra khi học sinh giải bài tập và cách khắc phục. - Sắp xếp các bài tập thành ... sống. 1.3. Bài tập hoá học 1.3.1. Khái niệm Theo từ điển Tiếng Việt, bài tậpbài ra cho học sinh làm để tập vận dụng những điều đã học. [60] Theo Thái Duy Tuyên, bài tập là một hệ thông...
 • 132
 • 3,981
 • 17
Xây dựng hệ thống bài tập hóa học hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông dùng cho học sinh khá giỏi

Xây dựng hệ thống bài tập hóa học hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông dùng cho học sinh khá giỏi

Khoa học tự nhiên

... khoa học về ngôn ngữ hóa học. 2.2.3. Hệ thống bài tập phải đảm bảo tính hệ thống, tính đa dạng Trong quá trình xây dựng hệ thống bài tập có những loại bài tập được đầu tư nhiều hơn, vì chúng ... chắc hơn bài tập trước. Toàn bộ hệ thống bài tập đều nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức, hình thành và phát triển hệ thống kĩ năng cơ bản. Mặt khác, hệ thống bài tập còn phải được xây dựng một ... Chương 2. HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 11 NÂNG CAO DÙNG CHO HỌC SINH KHÁ GIỎI 2.1. Đặc điểm của hệ thống bài tập hóa học dùng cho học sinh khá giỏi Xây dựng hệ thống bài tập hoá học...
 • 184
 • 7,710
 • 57
Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan và thiết kế máy vi tính để nâng cao chất lượng giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan và thiết kế máy vi tính để nâng cao chất lượng giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản

Khoa học tự nhiên

... có hệ thống bài tập TNKQ phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản và chương trình trắc nghiệm trên máy vi tính không?  69% GV rất mong muốn có hệ thống bài tập TNKQ.  31% GV mong muốn có hệ thống ... trí và cấu Kiến thức : Bài 31. Sắt Bài 32. Hợp chất của sắt Bài 37. Luyện tập : Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt Bài 33. Hợp kim của sắt Bài 38. Luyện tập : Tính chất hóa học ... sắt, crom Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch Bài 41. Nhận biết một số chất khí Bài 42. Luyện tập : Nhận biết một số chất vô cơ Bài 43. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế Bài 44....
 • 118
 • 1,836
 • 4
Xây dựng hệ thống bài tập hóa hữu cơ lớp 12 nhằm rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh yếu môn hóa ở trường Trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống bài tập hóa hữu cơ lớp 12 nhằm rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh yếu môn hóa ở trường Trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... của bài tập - Bài tập định tính (không có tính toán). - Bài tập định lượng (có tính toán). 2) Dựa vào nội dung của bài tập hóa học - Bài tập định lượng. - Bài tập lý thuyết. - Bài tập thực ... 2T2.2.3. Hệ thống bài tập phải đảm bảo tính hệ thống, tính đa dạng2T 41 2T2.2.4. Hệ thống bài tập phải đảm bảo tính phân hóa và tính vừa sức2T 42 2T2.2.5. Hệ thống bài tập phải góp ... 2T2.2. Các nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập cho học sinh yếu2T 41 2T2.2.1. Hệ thống bài tập phải góp phần thực hiện mục tiêu môn học2T 41 2T2.2.2. Hệ thống bài tập phải đảm bảo tính...
 • 137
 • 4,898
 • 39
Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học gắn với thực tiễn dùng trong dạy học hóa học ở trường THPT

Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học gắn với thực tiễn dùng trong dạy học hóa học ở trường THPT

Khoa học tự nhiên

... vào kiểu hay dạng bài tập có thể chia thành: + Bài tập xác định công thức phân tử của hợp chất + Bài tập xác định thành phần % của hỗn hợp + Bài tập nhận biết các chất + Bài tập tách các chất ... CHỌN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN DÙNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT”. 2. Mục đích nghiên cứu - Tuyển chọn và xây dựng hệ thống các dạng bài tập hoá học ... giải bài tập có thể chia thành bài tập lí thuyết (khi giải không phải làm thí nghiệm) và bài tập thực nghiệm (khi giải phải làm thí nghiệm). - Dựa vào chức năng của bài tập có thể chia thành bài...
 • 134
 • 5,626
 • 64
Xây dựng hệ thống bài tập phát triển tư duy phần Hiđrocacbon lớp 11 trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống bài tập phát triển tư duy phần Hiđrocacbon lớp 11 trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... xây dựng hệ thống bài tập hóa học phát triển tư duy cho học sinh. - Lựa chọn, xây dựng hệ thống bài tập hóa học phát triển tư duy phần hiđrocacbon lớp 11 THPT. - Sử dụng hệ thống bài tập hóa ... đề tài đã lựa chọn và xây dựng hệ thống BTHH phần hidrocacbon lớp 11 THPT gồm 257 bài tập, gồm 172 bài tập tự luận và 185 bài tập trắc nghiệm khách quan. Các bài tập trong mỗi chương được sắp ... nghiên cứu Việc xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phát triển tư duy phần hiđrocacbon lớp 11 THPT. 5. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: xây dựng hệ thống bài tập hóa học phần hiđrocacbon...
 • 120
 • 2,994
 • 31
Hệ thống hóa lí thuyết và xây dựng hệ thống bài tập hóa học hữu cơ lớp 11 nhằm nâng cao kết quả học tập cho học sinh tỉnh Bạc Liêu

Hệ thống hóa lí thuyết và xây dựng hệ thống bài tập hóa học hữu cơ lớp 11 nhằm nâng cao kết quả học tập cho học sinh tỉnh Bạc Liêu

Khoa học tự nhiên

... dựng hệ thống bài tập hóa học hữu cơ lớp 11. 2.2.2.1. Bước 1: Xác định mục đích của hệ thống bài tập Mục đích là xây dựng hệ thống bài tập hóa học hữu cơ lớp 11 nhằm nâng cao kết quả học tập ... 5T2.2.3. Hệ thống bài tập hóa học hữu cơ lớp 115T 52 5T2.2.3.1. Hệ thống bài tập lập công thức phân tử (Lưu trong CD)5T 55 5T2.2.3.2. Hệ thống bài tập Ankan5T 55 5T2.2.3.3. Hệ thống bài ... Hệ thống bài tập Anken5T 61 5T2.2.3.4. Hệ thống bài tập Ankađien (Lưu trong CD)5T 69 5T2.2.3.5. Hệ thống bài tập Ankin (Lưu trong CD)5T 69 5T2.2.3.6. Hệ thống bài tập Ankyl benzen...
 • 238
 • 6,648
 • 16
Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan phần vô cơ 11 - chương trình nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của học sinh THPT

Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan phần vô cơ 11 - chương trình nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của học sinh THPT

Khoa học tự nhiên

... 2T2.1.1. Hệ thống bài tập phải góp phần thực hiện mục tiêu môn học2T 50 2T2.1.2. Hệ thống bài tập phải đảm bảo tính chính xác, khoa học2T 50 2T2.1.3. Hệ thống bài tập phải đảm bảo tính hệ thống, ... kế hệ thống bài tập [6], [11], [35], [54]2T 52 2T2.2.1. Xác định mục đích của hệ thống bài tập 2T 53 2T2.2.2. Xác định nội dung hệ thống bài tập 2T 53 2T2.2.3. Xác định loại bài tập, ... học của bài tập: - Bài tập cân bằng phương trình phản ứng - Bài tập viết chuỗi phản ứng - Bài tập điều chế - Bài tập nhận biết - Bài tập tách các chất ra khỏi hỗn hợp - Bài tập xác định...
 • 199
 • 3,798
 • 31
Xây dựng hệ thống bài tập, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan cho phần Hóa học vô cơ lớp 9

Xây dựng hệ thống bài tập, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan cho phần Hóa học vô cơ lớp 9

Khoa học tự nhiên

... thử một số bài tập trên và một số bài tập khác trong các sách viết về bài tập TN hóa 9, chúng tôi có kết quả nêu trong Bảng 1.15: Bảng 1.15. Bảng nhận xét 9 câu TN Tỉ lệ % Bài tập 1 2 3 4 ... axit  Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ  Bài 8: Một số bazơ quan trọng  Bài 9: Tính chất hóa học của muối  Bài 10: Một số muối quan trọng  Bài 11: Phân bón hóa học  Bài 12: Mối ... Bài 17: Dãy hoạt động động hóa học của kim loại  Bài 18: Nhôm  Bài 19: Sắt  Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép  Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và sự bảo vệ kim loại không bị ăn mòn  Bài...
 • 113
 • 3,418
 • 1

Xem thêm