0

tai lieu boi duong hsg tieng anh 8

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng Anh

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng Anh

Tư liệu khác

... bé20 Tµi liÖuBDHSG tham kh¶o 80 . My brother couldnt make the TV to work 81 . Ann was made repeat the whole story . 82 . Our teacher with his two children have just gone home 83 . He thinks that ... city. (south) 83 . It's to have some toys for the children to play with. ( advise) 84 . That speaks too quickly. ( announce) 85 . The wanted to interview all of us. ( detect) 86 . If you are ... are a , you have to work hard. ( science) 87 . The sat there asking for money. ( beg) 88 . Helen's solo crossing of the Pacific was a feat. (remark) 89 . We go to the pub before lunch on Sunday....
 • 83
 • 1,991
 • 41
tai lieu boi duong hsg tieng anh lop 9

tai lieu boi duong hsg tieng anh lop 9

Tiếng Anh

... Maryam, 81 . I / have / great time / here / England. 82 . I / be / here / three months / my university term / start / two months ago. 83 . I / live / dormitory / some foreign students. 84 . They ... students. 84 . They come from different parts of the world. 85 . They are very friendly and helpful, and their English is much better than mine. 86 . I practice speaking English with them every day. 87 . ... Baikal in Russia is one of the largest lakes in the world. It contains a rich variety of animalsTài liệu Bồi Dưỡng HSG tiếng Anh lớp 9Tiết 1, 2I. Mục tiêu:- Giúp HS vận dụng kiến thức đã...
 • 25
 • 8,894
 • 235
Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 9

Tiếng Anh

... Maryam, 81 . I / have / great time / here / England. 82 . I / be / here / three months / my university term / start / two months ago. 83 . I / live / dormitory / some foreign students. 84 . They ... 15 B 25 D 35 B6 C 16 B 26 B 36 C7 A 17 C 27 D 8 C 18 C 28 C9 B 19 D 29 B10 C 20 D 30 BIII. Reading:IV . (0,30 x 10 = 3)1 C 6 D2 A 7 B3 C 8 D4 B 9 B5 A 10 DV. (0,30 x 4 = 1,20)1. D ... informative 8. surprisingly 9. encouragement 10. disastrousQuestion VI :1. C 2. A 3. C 4. B 5. D 6. A 7. B 8. D 9. A 10. CQuestion VII :1. on 2. cover 3. its 4. in 5. moving 6. for 7. have 8. describe...
 • 53
 • 5,058
 • 27
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIÊT 2

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIÊT 2

Ngữ văn

... đúng quy định viết dấu thanh khi viết một tiếng ?A. Ghi dấu thanh trên chữ cái ở giữa các chữ cái của phần vầnB. Ghi dấu thanh trên một chữ cái của phần vầnC. Ghi dấu thanh vào trên hoặc dới ... lắmvào trớc hoặc sau)Dùng cách sosánhvội quáđỏ cờtím biếchơi nhanh xmềm vặtxanh lá câychầm chậmkhá xinhD. Ghi dấu thanh dới một chữ cái của phần vầnCâu 24: Câu nào dới đây dùng dấu hỏi ... hỡnh, b cõu i tng bc ngn trong sõn.Cõu 18: T ai trong cõu no di õy l t nghi vn?a. ễng ta gng hi mói nhng khụng ai tr li.b. Anh ta em hoa ny tng ai vy?c. Anh v lỳc no m khụng bỏo cho ai bit c...
 • 5
 • 645
 • 0
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIÊT 3 4 5

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIÊT 3 4 5

Ngữ văn

... 2. Màu vàng trên lng chú lấp lánh . 3. Bốn cái cánh mỏng nh giấy bóng. 4. Mắt chú long lanh nh thuỷ tinh. III/ Cảm thụ văn học ( 2 điểm )Theo em, Vì sao qua việc tặng kính, cô giáo ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………VI/ TËp lµm v¨n ( 8 ®iÓm )T¶ mét con vËt nu«i trong gia ®×nh mµ em thÝch Bµi lµm ...
 • 5
 • 1,134
 • 16
Tài liệu de thi hsg tieng anh 8

Tài liệu de thi hsg tieng anh 8

Tiếng anh

... wet 6/ ___________in the mountains. It is one of the wetter places in the country.” 7/ ___________Nam stayed in the mountains since six weeks. It was hard work, 8/ ___________But he says it ... __________________ 8. ___________________1XIII – Choose the best answer from the four options given (marked A, B,C, or D) to complete each sentence.(0,2)6. My house_________in 1 986 . A. is built ... C 6 – A 7 – B 8 – D 9 – C 10 – B 11 – A 12 – B 13 – B 14 – D 15 – A IV/ 10 điểm – Mỗi động từ đúng 1 điểm1. are caried out 6. have invented2. working 7. organizing3. are 8. be developed4....
 • 5
 • 1,145
 • 32
Tài liệu Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Việt

Tài liệu Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Việt

Tư liệu khác

... làm văn.7) Làm thế nào để viết được một bài văn hay. 8) Nội dung và phương pháp làm bài: 8. 1- Thể loại miêu tả. 8. 2- Thể loại kể chuyện. 8. 3- Thể loại viết thư.1- Tả tính tình- hoạt động:+Tính ... sót (nếu có thể). 8. Nội dung và phương pháp làm bài: 8. 1.Thể loại miêu tả:* Nội dung – Yêu cầu:Miêu tả là dùng lời văn có hình ảnh, làm hiện ra trước mắt người đọc bức tranh cụ thể về một ... ngữ thích hợp (nhất là các từ tượng thanh, tượng hình, động từ, tính từ) để dựng được một bức tranh sinh động bằng hình ảnh, màu sắc và gợi ra cả những âm thanh do hoạt động của con người và vật...
 • 26
 • 570
 • 4
Tài liệu bồi dưỡng môn tiếng anh THPT

Tài liệu bồi dưỡng môn tiếng anh THPT

Ngoại ngữ

... son câu hi ca mi môn hc 80 6. S dng câu hi ca mi môn hc trong th vin câu hi 82 PHN TH BN: HNG DN T CHC TP HUN TI CÁC A PHNG 83 PH LC 85 15When using words ... Kin thc K nng 58 7. Các k nng đt câu hi 60 II –  KIM TRA MINH HA DÙNG CHO LÀM VIC THEO NHÓM 63 PHN TH BA: TH VIN CÂU HI VÀ BÀI TP 78 1. V dng câu hi 78 2. V s lng ... complete a sentence. Instead, they have to find the part containing an error. This kind of test question is particularly useful in testing 28 2) Polonius knew a lot of aphorisms, _________? It...
 • 114
 • 789
 • 1
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG-ÔN HỌC KỲ II SỬ 8

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG-ÔN HỌC KỲ II SỬ 8

Lịch sử

... Lâm, KhoáiChâu, Mỹ Hào, Yên Mỹ - Lãnh đạo: + Từ 188 3- 188 5 là Đinh Gia Quế + Từ 188 5- 189 2: Nguyễn Thiện Thuật - Diễn biến: + Từ 188 3- 189 2: Nghĩa quân thực hiện chiến thuật du kích + Giặc ... mô1 Bãi Sậy 188 3- 189 2Đinh Gia Quế& NguyễnThiện ThuậtHưng Yên Là cuộc khởi nghĩa lớn nhất ở đồngbằng Bắc bộ;phát triển hình thức tácchiến du kích.2 Ba Đình 188 6- 188 7Phạm Bành &Đinh ... &Đinh CôngTrángThanh Hoá Chặn đánh các đoàn xe tải& tậpkích địch;điển hình lối đánh phòngngự kiên cố.3 Hùng Lĩnh 188 7- 189 2Tống Duy Tân& Cao Điển.Thanh Hoá Tổ chức nhiều trận...
 • 5
 • 5,350
 • 97
Tai lieu boi duong HSG lop 8,9

Tai lieu boi duong HSG lop 8,9

Tư liệu khác

... a noun …/ danh từ không đếm được- There are + danh từ số nhiều6.từ chỉ số lượng + noun + Verb  động từ chia theo danh từ-One third ... fought fought đấu tranh fall fell fallen ngã, rơi hang hung hung treo, móc feel felt felt cảm thấy hide hid hidden ẩn trốn, mất tích find found found danh từ chỉ môn học , bệnh ... từ số nhi ềuThe number of + dtừ số nhiều  động từ số ítCác danh từ tập hợp(t ập thể) khi 1 tổ chức / đơn vị  động từ số...
 • 26
 • 845
 • 3
Tài liệu bồi dưỡng HSG Lý 8

Tài liệu bồi dưỡng HSG8

Vật lý

... = t2= t và S1 = S2 18 + 18t = 114 30t t = 2 ( h ) Thay vào (1 ) ta đợc : S = 18 + 18. 2 = 48 ( Km )Vậy 2 xe gặp nhau lúc : 7 + 2 = 9 h và nơi gặp cách A 48 KmVì ngời đi bộ lúc nào ... t=AB/Vn= 1,5/1 ,8 0 ,83 h ABCTPHO==========Hết==========đáp án chấm thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2007 20 08 Môn thi: Vật Lý lớp 8 A.Trắc nghiệm 3 điểmCâu 1: B/ 34, 285 7km/h (1,5 ... đồng lần lợt là 4200 J/kg K; 88 0 J/kg K; 380 J/kg.K.Đáp án.CâuI: Ta có hình vẽ: Ta thấy thanh AB chịu tác dụng của sức căng T và trọng lợng P nh hình vẽ.Khi thanh cân bằng thì T.BH = P.OB....
 • 56
 • 582
 • 5
Tai lieu Boi Duong HSG ANH 6, 7

Tai lieu Boi Duong HSG ANH 6, 7

Tiếng anh

... newspapers The Independent, The Daily Mirror, The Times mountains Everest, K2, Mont Blanc families the Browns, the Bushes countries America, Britain, Arabia countries of union the United States, ... SOME/ ANY/ MANY, MUCH, A LOT OFTHE MOST /BEST −+ NOUN (Danh từ)  II. Chọn tính từ: Trước danh từ, sau linking verbs, 1. ADJ + NOUN2. KEEP / SEEM/ BE/ FEEL/ LOOK + ... cassette is 12.000 dong. (expensive)The CD……………………………………………………………………….2. The church is built in 187 8 and the library in 1925.(old)The church ………………………………………………………………… 3. Andrew hasn’t many friend...
 • 137
 • 1,037
 • 37
Tài liệu Bồi dưỡng HSG hóa 8 - 9

Tài liệu Bồi dưỡng HSG hóa 8 - 9

Tư liệu khác

... %84 ,3619700100. 84 77==++ %S =%05,2119400100. 84 74==++ %O = 100 - (%Fe + %S) = 100 - (36 ,84 + 21,05) = 42,11%b) Số mol nguyên tử Fe : số mol nguyên tử S : số mol nguyên tử O: = 2 8 447716 8 :324:567=== ... 3, 78 (1) 2an = 4,227 08, 4 = 0,21 (2)Từ (2) => an = 0,42(1) : (3) => x : n = 9 => x = 9nVì hoá trị của kim loại có thể là 1 ; 2 hoặc 3 do đó xét bảng sau: n 1 2 3 X 9 18 27 ... =39.2 = 78 - Dựa vào % của các nguyên tố ta có: 44g CO2  12g C 13,2g CO2  mC = g6,3116,394412.2,13== %C = %3,92100.9,36,3= 18gH2O  2g H 2,7g -  mg H = 3,0 18 2.7,2=...
 • 5
 • 746
 • 5

Xem thêm