0

giao an boi duong hoc sinh gioi tieng anh 9 violet

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 7

Tiếng anh

... HỌC SINH GIỎITIẾNG ANH 7PHÒNG GD&ĐT đề Thi phát hiện học sinh năng khiếu Anh Son Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Môn: TiÕng Anh líp 7I. Choose the best answer ... 2012 - 2013 5 BI DNG HC SINH GII TING ANH 7Phòng giáo dục và đào tạoĐề khảo sát đợt IĐề khảo sát chất lợng Học Sinh Giỏi 7Năm học 2008 - 20 09 Môn: Anh văn(Thời gian làm bài: 120 phút)Question ... Palace, the famous Imperial Hotel built (9) … 192 0 by a noted American, Frank Lloyd Wright, and many fine shops, stores, theaters, and (10) … places can be found in this capital.II.Đọc kĩ đoạn...
 • 57
 • 10,528
 • 155
giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thi ioe

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thi ioe

Tiểu học

... children D. spell3. Can she play the piano?A. Yes, I can B. Yes, he can C. Yes, she can D. Yes, we can. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-2014 9. Kate and I are reading books ... WATEER2. TELERPHONE 12. MABLE3. BIANGO 13. IDEAR4. DOWIN 14. BUSTY5. FINEISH 15. ENODUGH6. FIVELD 16. PLANKE7. NEPAR 17. LESMON8. EXCIATING 18. SABD 9. PICANIC 19. CANODLE10. CELEYBRATE 20. BORATVÒNG ... little daughter? - She is fine TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-2014A. thank B. thank you C. thanks you D. you thank16. How often does your aunt go to the farm? - A.One B. Once...
 • 18
 • 2,073
 • 6
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

Tiếng Anh

... 34 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 * Mặc dù advertising là danh từ không đếm được, nhưng advertisement lại là danh từ đếm được.Ví dụ:There are too many advertisements during ... gì)can’t standI can’t stand Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Ví dụ:I don’t have the money, yet I really need the computer.My neighbors never have the time, yet they always want ... (có to), 1 V+ing, song nhiều nhất vẫn là 1 danh từ vì 1 danh từ có liên quan tới những vấn đề sau:1.1 Danh từ đếm được và không đếm được. - Danh từ đếm được có thể được dùng với số đếm do...
 • 36
 • 6,515
 • 22
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 5- theo chương trình chuẩn in dùng luôn

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 5- theo chương trình chuẩn in dùng luôn

Tiếng anh

... spell3. Can she play the piano?A. Yes, I can B. Yes, he can C. Yes, she can D. Yes, we can.4. _____you understand all of the new words?- Yes, I do.A. Do B. Are C. Does D. Is5. How many rooms ... TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-20145. FINEISH 15. ENODUGH6. FIVELD 16. PLANKE7. NEPAR 17. LESMON8. EXCIATING 18. SABD 9. PICANIC 19. CANODLE10. CELEYBRATE 20. BORATVÒNG ... _ _ they can jump and climb. 16. When I _ _ _ a little girl, I liked candies very much.17. What'sthe weather _ _ _ _ in winter in England? TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC...
 • 19
 • 2,180
 • 10
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

Toán học

... A = 22 499 91 00… 09 n-2 chữ số 9 n chữ số 0 b. B = 11…155…56 n chữ số 1 n-1 chữ số 5a. A = 224.102n + 99 9. 10n+2 + 10n+1 + 9= 224.102n + ( 10n-2 – 1 ) . 10n+2 + 10n+1 + 9 = 224.102n ... Thanh Mỹ25 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 Giải: ĐKXĐ: 9x≥ Ta có: x - 9 A = 5x= 1 x - 9 x - 9 3.312 3365x 5 5 30xx x + ữ = =Du = xy ra khi x - 9 3183 9 xx=⇔ ... ta có : 4 9 4 9 2 . 12z y z yy z y z+ ≥ =; 9 92 . 6x z x zz x z x+ ≥ = S ≥ 1 + 4 + 9 + 4 + 12 + 6 =36Dấu “=” sảy ra khi : 2 22 22 2414324 9 4 9 136 9 1 9 1121y xx...
 • 64
 • 2,429
 • 8
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 9

Vật lý

... bài tập khác:Đề thi lam sơn ( 199 8- 199 9); bài 3 đề thi lam sơn (2000-2001). -bài 4.18; 4. 19( NC9/ ĐHQG). Tài liệu cần có: Sách 121 NC9 Sách bài tập nâng cao vậtlí 9 nha xuất bản giáo dục (XBGD) ... Nhơn Trang11 Trường THCS Thỏc mơTrang 11 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 9 bóng tại cầu C. Tìm độ dài quãng đường mà nhà thể thao đã bơi được.( xem đề thiHSG tỉnh năm 199 6- 199 7)1.2.5 ... thường?Phương pháp giải Đỗ Thành Nhơn Trang21 Trường THCS Thỏc mơTrang 21 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 9 Đỗ Thành Nhơn Trang 29 Trường THCS Thỏc mơTrang 29 RRRRRx32131.++=RRRRRz32132.++=RRRRRy32121.++=Giáo...
 • 29
 • 3,818
 • 13
Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

Tiểu học

... như bấc, vắng như chùa bà anh, nát như tương Bần, đông như kiến cỏ.Bài tập 20:Chỉ ra từ không giống các từ khác trong nhóm:a) xanh ngắt, xanh thẳm, xanh xao, xanh biếc.b) Tổ quốc, tổ tiên, ... bạn đời, anh em, anh chị, anh cả, em út, ruột thịt, hoà thuận, thương yêu, vui buồn, vui mắt.(G/nhớ, nhắc lại : P/b TGTH và TGPL)Bài tập 17:Chia các từ sau thành 2 loại: Từ tượng thanh và từ ... thôi, những chồi xanh li ti đã điểm tím hết cành to, cành nhỏ. Và rồi từng ngày, từng ngày, những chồi xanh ấy lớn nhanh như thổi, mỗi ngày mỗi khác, mỗi lúc mỗi khác. Cái màu xanh mượt mà, cái...
 • 20
 • 4,012
 • 34
Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

Tư liệu khác

... như bấc, vắng như chùa bà anh, nát như tương Bần, đông như kiến cỏ.Bài tập 20:Chỉ ra từ không giống các từ khác trong nhóm:a) xanh ngắt, xanh thẳm, xanh xao, xanh biếc.b) Tổ quốc, tổ tiên, ... bạn đời, anh em, anh chị, anh cả, em út, ruột thịt, hoà thuận, thương yêu, vui buồn, vui mắt.(G/nhớ, nhắc lại : P/b TGTH và TGPL)Bài tập 17:Chia các từ sau thành 2 loại: Từ tượng thanh và từ ... thôi, những chồi xanh li ti đã điểm tím hết cành to, cành nhỏ. Và rồi từng ngày, từng ngày, những chồi xanh ấy lớn nhanh như thổi, mỗi ngày mỗi khác, mỗi lúc mỗi khác. Cái màu xanh mượt mà, cái...
 • 20
 • 4,141
 • 29
Giáo án dạy bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 tham khảo

Giáo án dạy bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 tham khảo

Tiếng anh

... những khoảng thời gian xác định (thập niên): In the 199 0s The + danh từ + đại từ quan hệ + mệnh đề phụEx: The man /to whom you have just spoken /is the chairman Tríc mét danh tõ ngụ ý chỉ một ... gave Ann some bananas and some flowers.17. They moved the fridge into the living room.18. She brought some cups of tea to the visitors in the next room. 49 Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Anh ... chỉ dẫn an toàn của ANZFA dựa trên những tiêu chuẩn đã được thực hiện tốt nhất trên toàn thế 48 Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 8- Trần Thị Thảo- Trường THCS Tân Quang17.How many languages...
 • 72
 • 6,268
 • 81
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh THCS

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh THCS

Tiếng anh

... :đứng trứoc danh từ OF WHICH : đứng sau danh từ ( danh từ đó phải thêm THE )OF WHICH : chỉ dùng cho vật ,không dùng cho người.This is the man . His son is my friend > This is the man the son ... I spoke loudly. I wanted the man to understand what I said. -> I spoke loudly so that the man could understand what I said. -> I spoke loudly for the man to understand what I said.Exercises ... This is the man whose son is my friend.( đúng )III. NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ ( WHO ,WHICH ,WHOM )1.Khi nào dùng dấu phẩy ?Khi danh từ đứng trước who ,which,whom là :+ Danh từ riêng...
 • 35
 • 3,043
 • 17
giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh tham khảo

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh tham khảo

Tiếng anh

... running. (Anh ấy đã thở gấp. Anh ấy đã chạy trước) * Present perfect progressive and present perfect.- She has been painting the ceiling. (Nãy giờ cô ấy đang sơn trần nhà ) - My hands are ... architect is brilliant with whom Mario works.6. The chair is an antique. Sally inherited it from her grandmother. - The chair which Sally inherited from her grandmother is an antique.7. I missed ... out over two centuries ago by a man (2)_________ Charler Babbage. Babbage was born (3)________ 1 791 and grew up to be a brilliant mathematician. He drew up plans for several calculating machines...
 • 76
 • 2,178
 • 11

Xem thêm