0

de thi hsg 1415 co dap an

Đề thi HSG 12 có đáp án

Đề thi HSG 12 đáp án

Toán học

... sin x + sin x = cos x + cos x + cos x + cos x (*) (*) (sinx - cosx)[2 +2(sinx+ cosx) + sinxcosx] = sin x cos x = 0(1) + 2(sin x + cos x) + sin x cos x = 0(2) (1) tan x = x = + k ( k Z ... Khảo sát vẽ đồ thị hàm số * TXĐ: R * Giới hạn: lim y = Thi chọn HSG Năm học: 2008 2009 Môn thi: Toán Nội dung Điểm 0.5 x *Bảng biến thi n: y = 2(x+1)(2-x) (x+1)2 = (x+1)(3-3x) y = - x y y ... biến thi n: t g(t) + g(t) 0.5 0.5 0.5 -24 Để bpt cho nghiệm x thuộc TXĐ bpt (*) phải nghiệm với t thoả mãn t Từ bảng biến thi n suy ra: m Giải phơng trình: sin x + sin x + sin x + sin x = cos...
 • 6
 • 977
 • 3
De thi HSG 6 co dap an

De thi HSG 6 co dap an

Toán học

... Mã ký hiệu HD01T-08 -HSG6 Hớng Dẫn Chấm Đề thi chọn HSG lớp Năm học: 2007-2008 Môn thi: Toán Câu 1(2 điểm) Tính tổng: 1 1 1 + + + + + + 12 20 2352...
 • 4
 • 1,131
 • 5
De thi HSG tinh_Ly9 (co dap an)

De thi HSG tinh_Ly9 (co dap an)

Vật lý

... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN VẬT LÍ Câu I Câu I/ Nội dung - Theo công thức P= U2...
 • 4
 • 849
 • 1
Bo de thi HSG Ly co dap an

Bo de thi HSG Ly co dap an

Toán học

... số ta đợc t=62,40C Trờng THCS Định Tăng (1đ) (0,5đ) Đề thi học sinh giỏi cấp huyện Môn Thi : Vật lý Lớp Thời gian : 90 Câu : (2 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời 1-Thả vật trọng lợng riêng ... ta có: (1đ) F.AB = P.BH Trong vuông BHO ta có: AB (0,25đ) BH = 0B.cos = cos AB B (0,25đ) F.AB = P cos P 600 (0,5đ) F = cos = = 295,8 N 2 Câu 6: Gọi h độ chênh lệch mức thuỷ ngân hai nhánh ... 136000 Phòng giáo dục Yên định Trờng Thcs yên thái đề thi học sinh giỏi huyện Môn thi: Vật lý Thời gian làm bài:90 phút không tính thời gian chép đề Giáo viên đề: Phạm Văn Huấn Câu1;(2 điểm) Đặt...
 • 26
 • 774
 • 4
đề thi HSG huyện (có đáp án - hay)

đề thi HSG huyện (có đáp án - hay)

Tiếng anh

... long and close association, Bell's first communication by telephone was not 'Tom, come here, I want you', but ' Mr Watson, come here, I want you' (7) with excitement, Bell and Watson demonstrated ... invention to a US telegram company The company wrote to Bell, saying that his invention was interesting.(8) , after giving it careful consideration, they had come to the conclusion that it had ... Despite d Thanks to a To fill b Filled c Filling d Fill a So b And c However d For a brought b had c were d took 10 a comes b come c coming d to come Question VII Read the following passage and...
 • 3
 • 3,710
 • 21
Đề thi HSG K6 có đáp án

Đề thi HSG K6 đáp án

Tiếng anh

... there a count a floor a brush a open a thirty b country b read b three b house b door b number b come b five c come c breakfast c brother c country c room c ruler c close c time VI Arrange the ... so với từ lại) (2ms): (0.25 m for each correct answer) a city c breakfast b three c country c room c ruler b come a thirty VII Arrange the words to make complete sentences (Sắp xếp từ sau thành ... (2ms) (0.25 m for each correct sentence) Students answer Suggestion: My name is Nga I am twelve I go to Tran Van Thoi Junior High School I’m in class 6A1 I live in Tran Van Thoi town There are...
 • 6
 • 1,603
 • 49
Đề thi HSG K7 có đáp án

Đề thi HSG K7 đáp án

Tiếng anh

... teenager III LANGUAGE FOCUS: (4m) Choose the best answer in each sentence - Each word is 0.2m – 5) A third 1)C our 2)C in 3)B many 4)B at 5)C on 6)A No, he won’t 7)B meet 8)A Will 9)A an 10)B any 11)A ... …………………………………………………………………………………… - Quang is studying Math 5) …………………………………………………………………………………… - You can find newspapers on the rack near the librarian’s desk -2- V SUPPLY THE CORRECT TENSE FOR THE VERB ... He enjoy (collect) stamps and coins …………………………………………………………………………………… 10) Ba can (fix) the lights ……………………………………………………………………………………… VI.WRITE SIX SENTENCES ABOUT YOURSHELF ( name, grade, address,...
 • 6
 • 630
 • 1
Đề thi HSG K9 có đáp án

Đề thi HSG K9 đáp án

Tiếng anh

... hiked played, learned, stopped, cleaned, listened apple, orange, banana, can, man men, send, self, she, lend, less pens, books, chairs, toys, pencils Your answers here: 1……… ……., 2…………….…., ………….………., ... modern clothing at work, because it is more convenient Now fashion designers want to change the traditional ao dai Some have printed lines of poetry on the ao dai, so they look modern and very ... writers and musicians have mentioned the ao dai in poems, novels and songs The ao dai is the traditional dress of Vietnamese women It consists of a long silk tunic that is slit on the sides and worn...
 • 5
 • 917
 • 5
Đề thi HSG huyện có đáp án

Đề thi HSG huyện đáp án

Vật lý

... Hớng dẫn chấm thi học sinh giỏi môn vật lý lớp Năm học 2006 -2007 Câu (2,0 điểm) - Khi cầu B nhúng vào chất lỏng ... x l x Thay giá trị vào ta có: D = 0,799 8/cm3 Vẽ hình (0,5 đ) A O l-x Câu (2,5 điểm) - Ghi giả thi t kết luận toán vật lý - Biễu diễn sơ đồ vật lý V1 V2 S1 S2 A M M B N (0,25 đ) B l+x FA ... đờng hai xe đợc giờ: Xe I: S1 = V1 t = 30 = 30km Xe I: S2 = V2 t = 40 = 40km Vì khoảng cách ban đầu xe S = AB = 60 km xe sau 1giờ là: MN = S2 + ( S - S1) = 40 + 60 30 = 70 km sau khảng cách...
 • 4
 • 430
 • 0
tong hop de thi HSG sinh co dap an

tong hop de thi HSG sinh co dap an

Sinh học

... PHềNG GIO DC THI HC SINH GII CP HUYN NM HC 2007-2008 MễN SINH HC Thi gian: Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu 1: (3 im) Cho vớ d v lai mt cp tớnh ... nhõn ụi S liờn kt hyrụ b phỏ v gen II nhõn ụi THI CHN HC SINH GII Nm hc 2007 - 2008 mụn thi : sinh hc - lp Thi gian lm bi : 120 phỳt ( khụng k thi gian giao ) Cõu I : ( 1,5 im ) Th no l di truyn ... l : A Cỏ th mang mt cp gen alen ging B Cỏ th mang mt cp gen alen khụng ging C Cỏ th mang c gen ln v mt cp gen alen D Cỏ th mang c gen tri v mt cp gen alen 3/Th d hp l : A Cỏ th mang mt cp gen...
 • 26
 • 944
 • 5
Các Đề thi HSG CaSio có Đáp án (Hay Nhất)

Các Đề thi HSG CaSio Đáp án (Hay Nhất)

Toán học

... U2 = 58 b) §Ỉt an = (3 + )n; bn = (3 - )n, ⇒ Un = an + bn Un + = (3 + ) .an + (3 - ) bn Un + = (3 + )2 .an + (3 - )2 bn = (29 + 12 ) .an + (29 - 12 ) bn= (3 + ) .an + 6(3 - ) bn + 11 (an + bn) = 6Un ... AMN cos α b) ≈11,067521 1 1 2,0 1,0 2,5 1,5 TRƯỜNG THPT ĐIỀN HẢI BGHSG LỚP CASIO Đề Thi gi¶i to¸n b»ng m¸y tÝnh casio ( Thêi gian 120 kh«ng kĨ thêi gian chÐp ®Ị) ( Lu ý c©u kh«ng nãi g× thªm thi ... 54 ' 3'' TĂNG RA THI 11 TRƯỜNG THPT ĐIỀN HẢI BGHSG LỚP CASIO Suy a, b, c Kì thi chọn học sinh giỏi lớp Mơn thi: Giải tốn máy tính cầm tay Thời gian 150 phút (khơng kể thời gian giao đề) Đề Bài...
 • 14
 • 1,524
 • 77
Gián án cac de thi hsg 9 co dap an.zip

Gián án cac de thi hsg 9 co dap an.zip

Toán học

... THCS thi học sinh Giỏi lớn 27 ,số học sinh thi văn trờng thứ 10, số học sinh thi toán trờng thứ hai 12 Biết số học sinh thi trờng thứ lớn lần số học sinh thi Văn trờng thứ hai số học sinh thi ... C nhọn; D Â = 900, góc B nhọn 20 Câu sau A Cos870 > Sin 470 ; C Cos140 > Sin 780 B Sin470 < Cos140 D Sin 470 > Sin 780 Độ dài x, y hình vẽ bên Em khoanh tròn kết A x = 30 ; y =10 ; B x = 10 3; ... q2 p2 Bài 4: (2 điểm) Giải toán cách lập phơng trình Tuổi anh em cộng lại 21 Hiện tuổi anh gấp đôi tuổi em lúc anh tuổi em Tính tuổi anh, em Bài 5: (2 điểm) Giải phơng trình: x + x + 2006 = 2006...
 • 46
 • 680
 • 0
ĐỀ THI HSG 2010 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HSG 2010 ĐÁP ÁN

Toán học

... A B B C C A tan( + ) = ⇔ tan tan + tan tan + tan tan = C Mà 2 2 2 2 tan tan 0.25 0.5 Nên đpcm A B C A B B C C A + tan + tan ≥ tan tan + tan tan + tan tan 2 2 2 2 ⇒ ĐPCM Luôn ⇔ tan ………………… Hết…………………… ... EF//CA’ D Thi t diện ngũ giác DTIEF B’ C’ 0.25 0.5 0.25 K E M A C H I T B A B C A B C + tan + tan ≥ ⇔ (tan + tan + tan ) ≥ 2 2 2 A B C A B B C C A ⇔ tan + tan + tan + 2(tan tan + tan tan + tan tan ) ... Điểm π 0,5 1) A= + cos 8 12 π π π 2+ cos = cos( − ) = 12 4 20 + + A= 32 2) 0,25 0.25 0,5 ⇒k =0  cos x=0 ⇒x k=0  cotx= ± 3) Đk…, Pt ⇔ cos x ± sin x = 2k (k ∈ Ζ) 0.5 0,5 2sin CcosC 2.2 R sin B.2...
 • 3
 • 253
 • 0
HAC HAI - DE THI HSG TV4 (CO DAP AN)

HAC HAI - DE THI HSG TV4 (CO DAP AN)

Tiểu học

... động ngời.(0,75 điểm) - ý nghĩa: Làm cho vật xung quanh trở nên tràn đầy sức sống, thúc chúng đem lại lợi ích thi t thực cho ngời; gi t bc tranh sinh ng, giu hỡnh nh.(1 điểm) Câu 6: (3,5 điểm) ... sớm, suy sụp, , sinh - Giải thích (0,75 điểm): Các từ từ ghép hai tiếng từ nghĩa, quan hệ tiếng từ quan hệ nghĩa; từ hình thức âm ngẫu nhiên giống từ láy, từ láy Câu 2: (1 điểm) Xác định ... tiên, ghìm đà, huơ vòi chào khán giả CN VN Câu 3: (1,5 điểm) - Chỉ đợc chỗ sai câu cho 0,5 điểm: Quan hệ chủ ngữ vị ngữ câu cha phù hợp - Chữa lại câu cho 0,5 điểm: a Em nhìn thấy cặp mắt đầy yêu...
 • 3
 • 309
 • 1
HAC HAI - DE THI HSG TV1 (CO DAP AN)

HAC HAI - DE THI HSG TV1 (CO DAP AN)

Tiểu học

... Phòng gd&đt Huyện lập thạch Hdc Bài thi khảo sát học sinh giỏi Môn: tiếng việt Câu 1: điểm Mỗi phần làm cho 0.5 điểm 1/ C 2/ B 3/ D ... điểm Học sinh viết tiếp vào câu theo yêu cầu đề cho điểm Mùa xuân, bàng trớc sân trờng nảy lộc (xanh mớt, ) ...
 • 3
 • 389
 • 0
ĐỀ THI HSG 9 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HSG 9 ĐÁP ÁN

Toán học

... MK MI MK ã ã ã ã cotg MBI = cotgMCK ( Do MBI = MCK 3) Gọi D giao điểm MA với BD ta : MBD ã ã MAC ( BMD = AMC, K Q B BI KC = ) MI MK AI CH à à Do C1 = A1 nên cotgA1 = cotgC1 = MI MH AK ... B BI KC = ) MI MK AI CH à à Do C1 = A1 nên cotgA1 = cotgC1 = MI MH AK BH à à = A = B1 nên cotgA = cotgB1 MK MH AB AC CH BH Từ (1),(2) (3) suy + = + = MI MK MH MH O D H C I ( 2) M (3) BC MH ... 2) Ta f ( x ) = x ( 2008 2008 + 2010 x TRNG THCS VINH THANH ) áp dụng bất đẳng thức Bu-nhi-a-cốp-xki cho số : Ta đợc f ( x ) x ( ) ( )( 2008 , ; 2008 +...
 • 4
 • 509
 • 2
61 De thi HSG VL9 (Co dap an chi tiet)

61 De thi HSG VL9 (Co dap an chi tiet)

Vật lý

... thang để đưa khách Một thang tự động để đưa khách từ tầng lên tầng lầu Nếu khách đứng n thang để đưa thời gian 30 giây Nếu thang chạy mà khách bước lên thang thời gian 20 giây Hỏi thang ngừng ... RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LƠP THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008-2009 MƠN THI: VẬT LÝ THỜI GIAN LÀM BÀI :150 PHÚT NGÀY THI: 04/3/2009 (Đề thi 01 trang) Câu 1: (4 điểm) ... ĐÀOTẠO THANH HĨA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT,BTTHPT LỚP 9THCS Năm học 2007-2008 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Số báo danh: Mơn thi: Vật lý Lớp THCS Ngày thi: 28/03/2008 …………………… Thời gian: 150...
 • 84
 • 488
 • 0
De thi HSG VL9 (Co dap an chi tiet)

De thi HSG VL9 (Co dap an chi tiet)

Tư liệu khác

... thang để đưa khách Một thang tự động để đưa khách từ tầng lên tầng lầu Nếu khách đứng n thang để đưa thời gian 30 giây Nếu thang chạy mà khách bước lên thang thời gian 20 giây Hỏi thang ngừng ... RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LƠP THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008-2009 MƠN THI: VẬT LÝ THỜI GIAN LÀM BÀI :150 PHÚT NGÀY THI: 04/3/2009 (Đề thi 01 trang) Câu 1: (4 điểm) ... ĐÀOTẠO THANH HĨA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT,BTTHPT LỚP 9THCS Năm học 2007-2008 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Số báo danh: Mơn thi: Vật lý Lớp THCS Ngày thi: 28/03/2008 …………………… Thời gian: 150...
 • 84
 • 634
 • 1
De thi HSG A9 co dap an

De thi HSG A9 co dap an

Tiếng anh

... than any other supplement, some people still have scurvy, including some of the elderly, alcoholics, and the chronically ill Research shows (7) vitamin C reduces the severity of colds and can ... succeeded He made an unsuccessful attempt to buy the company without I don't personally care if they come or not matter It's a great pity my father was so absent-minded last night wish Many of us ... positive effect (9) some mental disorder and increases (10) span IX Rewrite the sentences without changing the meaning (10 pts) I started writing this letter two hours ago I've ...
 • 4
 • 2,754
 • 18

Xem thêm