0

bài tập về thì trong tiếng anh có đáp án violet

bài tập trắc nghiệm về thì trong tiếng anh có đáp án đầy đủ các dạng bài

bài tập trắc nghiệm về thì trong tiếng anh đáp án đầy đủ các dạng bài

Anh ngữ phổ thông

... …… very angry when she knows this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án tập trắc nghiệm Tiếng anh 1-A 8-D 15-D 22-A 29-B 36-C 43-C 50-D 57-B 64-B 71-D 78-B 2-B 9-A 16-C 23-B 30-B...
 • 5
 • 94,987
 • 8,820
Luyện tập bài tập về thì trong tiếng anh

Luyện tập bài tập về thì trong tiếng anh

Tiếng Anh

... Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Luy n t p ch a câu v c a ñ ng t ñ thi ñ i h c 18 Whenever you ... trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Luy n t p ch a câu v c a ñ ng t ñ thi ñ i h c 38 Mary … a beautiful ... will be finished D have been D has been studying D is turning - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Luy n t p ch a câu v c a ñ ng t ñ thi ñ i h c A occur B occurring...
 • 6
 • 23,701
 • 2,212
Một số dạng bài tập ôn thi hsg tiếng anh 7 ( đáp án đầy đủ)

Một số dạng bài tập ôn thi hsg tiếng anh 7 ( đáp án đầy đủ)

Anh ngữ phổ thông

... 42, It was such an interesting film that we watched it several times => The film Đáp án Dạng 1: Chia động từ 1, works/ goes 2, is cooking 3, will visit 4, is raining/ stops/ will ... today (fly) 35, We pay the water bill (month) 36, Bill Gate is a person (succeed) 37, Nguyen Manh Tuong was one of the best in the 22nd Sea Game in Viet Nam (participate) 38, Jane made a...
 • 13
 • 6,763
 • 24
BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH ĐÁP ÁN

Tiếng anh

... suggest ……………………………………………… 10 An up-to-date visa is necessary for Andorra You’ll……………………………………………… ĐÁP ÁN Exercise 1: The snow prevented the trains from running I wasn’t early enough to see her I apologise ... finish the work tonight? I’ll ……………………………………………… You may get hungry on the train, so take some sanhwiches In ……………………………………………… 10 My husband didn’t leave the car keys, so I couldn’t pick him...
 • 8
 • 20,961
 • 367
Lý thuyết và bài tập các thì trong tiếng anh

Lý thuyết và bài tập các thì trong tiếng anh

Ngữ pháp tiếng Anh

... sánh (A B) * Thế so sánh hơn? - So sánh cấu trúc so sánh hai chủ thể - Khi câu nói hàm ý so sánh, miễn chữ "HƠN' so sánh hơn, dù ý nghĩa so sánh thua, + HE HAS LESS MONEY THAN I = Anh ... dùng để diễn đạt quan hệ sở hữu (trong tiếng Việt, không cần viết CỦA hiểu được, tiếng Anh phải OF) - Khi dùng OF danh từ "bị" sở hữu đứng đầu đến OF đến danh từ chủ sở hữu - Ta thường dùng ... tiền SO SÁNH NHẤT So sánh cấu trúc ta dùng cần so sánh chủ thể với toàn nhóm, tập thể mà chủ thể * Cấu trúc so sánh với tính từ/trạng từ ngắn: Tính từ trạng từ ngắn tính từ/trạng từ âm tiết...
 • 68
 • 16,241
 • 40
bài tập các thì trong tiếng anh lớp 8

bài tập các thì trong tiếng anh lớp 8

Đề thi lớp 8

... letter => 15 Why/ you/ run => Bài tập kết hợp đơn tiếp diễn Bài tập tập trung vào đơn tiếp diễn dùng xen kẻ lẫn Các bạn cố luyện tập để nhận câu thuộc đơn câu thuộc tiếp diễn ... night? No, it…………… It was hot Where…………… they on Sunday? They………… at the store …………Nina and Sam strong this morning? No, they……………… 10 ………….Sam ill last night? Yes, ………………… Exericse 3: Change these...
 • 15
 • 3,872
 • 8

Xem thêm