0

152 lệnh tắt cơ bản trong auto cad

152 lệnh tắt cơ bản trong auto cad

152 lệnh tắt bản trong auto cad

Kiến trúc - Xây dựng

... V hỡnh nờm/chờm X 146 X- EXPLODE Phõn ró i tng 151 XR - XREF Tham chiu ngoi vo cỏc File bn v Z 152 Z - ZOOM Phúng to-Thu nh to phớm tt cho lnh no ú ta thc hin nh sau: Vo menu Tool - chn Customize...
 • 4
 • 147,475
 • 5,425
152 lệnh tắt cơ bản trong Auto Cad

152 lệnh tắt bản trong Auto Cad

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... V hỡnh nờm/chờm X 146 X- EXPLODE Phõn ró i tng 151 XR - XREF Tham chiu ngoi vo cỏc File bn v Z 152 Z - ZOOM Phúng to-Thu nh to phớm tt cho lnh no ú ta thc hin nh sau: Vo menu Tool - chn Customize...
 • 4
 • 1,792
 • 8
Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

Các lệnh vẽ bản trong Auto CAD

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... đoạn Xét phơng diện thể đa tuyến đợc tạo từ lệnh Line lệnh Pline giống nhau, nhiên xét mặt cấu trúc đa tuyến lệnh Pline tạo đa tuyến đối tợng đa tuyến lệnh Line tạo đa tuyến nhiều đối tợng Menu ... 2.7 Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC) Menu bar Nhp lnh Toolbars Rectang REC Draw/Rectangle Draw Lệnh REC dùng để vẽ hình chữ nhật Hình chữ nhật đa tuyến ta dùng lệnh Pedit để hiệu chỉnh lệnh ... đờng cong - ENTER nhập giá trị dơng Một số lệnh hiệu chỉnh Lệnh cắt đối tợng hai đối tợng giao Trim (TR) Menu bar Modify \ Trim Nhập lệnh Trim TR Toolbar Lệnh Trim dùng để xoá đoạn cuối đối tợng...
 • 8
 • 61,405
 • 1,746
152 lệnh tắt cơ bản trong AutoCAD docx

152 lệnh tắt bản trong AutoCAD docx

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... bn gừ OC/PC l lnh copy autocad - Tỡm hiu Dimesion Style AutoCAD Nhng ngi mi hc Autocad luụn cm thy khú khn vi nhiu thao tỏc cú th gi l phc vic nh dng v ghi kớch thc Autocad.Do vy mỡnh s gii thớch ... mm.Nu ch nm gia ng kớch thc thỡ õy l khong cỏch gia ch v nhỏnh ca ng kớch thc.Nu bin ny õm thỡ AutoCAD s t ng chuyn s ny thnh dng iu chnh hng ca ch Text Alignment : + Horizontal : ch luụn luụn ... Dng mi tờn cho kớch thc th hai - Leader : Dng mi tờn cho ng chỳ thớch - Arrow size : ln u mi tờn Trong khung chn dng mi tờn cú dũng cui l User arrow:khi ú hp thoi hin ra, ta nhp tờn block dựng...
 • 10
 • 103,862
 • 1,851
Một số lệnh tắt cơ bản trong autocad

Một số lệnh tắt bản trong autocad

Cơ khí - Chế tạo máy

... tợng hình ảnh đơn Chèn hình ảnh dạng khác vào file vẽ AutoCad Hiệu chỉnh hình ảnh chèn Hiển thị hộp thoại cho phép nhập dạng file khác vào AutoCad Tạo cố thể tổng hợp vùng tổng hợp từ phần giao ... hay nhiều cố thể tạo cố thể tổng hợp từ thể tích chung chúng Chèn đối tợng liên kết nhúng vào AutoCad L 69 70 71 L LA -LA LINE LAYER -LAYER 72 LE LEADER 73 LEN LENGTHEN 74 Ls,LI LIST 75 76 77 ... thớc bán kính Hiển thị DraffSetting để đặt chế độ cho Snap end Grid, Polar tracking Vẽ mục văn bản( hiển thị văn hình giống nh nhập vào) Xác lập phép chiếu song song chế độ xem cảnh E 42 E ERASE...
 • 6
 • 6,741
 • 190
những câu lệnh viết tắt sử dụng trong autocad

những câu lệnh viết tắt sử dụng trong autocad

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... OC/PC l lnh copy Read more: http://forum.vietdesigner.net/threads/tong-hop-cac-lenh-co-ban-trongautocad.37559/#ixzz2yxXjGhDy ... V hỡnh nờm/chờm X 146 X- EXPLODE Phõn ró i tng 151 XR - XREF Tham chiu ngoi vo cỏc File bn v Z 152 Z - ZOOM Phúng to-Thu nh to phớm tt cho lnh no ú ta thc hin nh sau: Vo menu Tool - chn Customize...
 • 6
 • 1,848
 • 7
Một số phím tắt cơ bản trong word-giúp soạn thảo văn bản

Một số phím tắt bản trong word-giúp soạn thảo văn bản

Tư liệu khác

... chọn giá trị danh sách sô ̉ ̣ ESC tắt nôi dung danh sách sô ̉ Làm viêc với bảng biêu: ̣ ̉ ́ ́ ̣ Tab di chuyên tới chọn nôi dung ô kế tiêp Hoặc tạo dòng nêu đứng ́i bảng ô cuô ̉ ̣ Shift + Tab di ... phía trước Alt + Shift + F2 thực lệnh lưu văn (tương ứng Ctrl + S) Alt + Shift + F9 chạy lệnh GotoButton MarcoButton từ kết trường văn Alt + Shift + F11 hiển thị mã lệnh Kết hợp Alt + Ctrl + phím ... ngữ pháp văn Alt + F8 chạy marco Alt + F9 chuyển đổi mã lệnh kết tất trường Alt + F10 phóng to cửa sổ Ms Word Alt + F11 hiển thị cửa sổ lệnh Visual Basic Kết hợp Alt + Shift + phím F Alt + Shift...
 • 4
 • 2,591
 • 43
Tài liệu Các lệnh Shell cơ bản trong Linux docx

Tài liệu Các lệnh Shell bản trong Linux docx

Hệ điều hành

... nào, bạn dùng phím TAB để tự động hoàn chỉnh lệnh tên file Điều hữu ích bạn quen với lệnh Bạn sử dụng phím lên, xuống để cuộn xem lệnh nhập Bạn dùng lệnh đa dòng dòng Ví dụ như, muốn tạo ba thư ... mkdir thư_mục_3 Một điều thú vị khác lệnh dạng pipe Bạn xuất lệnh thông qua lệnh khác Ví dụ: man mkdir | tail đưa thông tin dòng cuối trang xem "thủ công" lệnh mkdir Nếu lúc yêu cầu phải đăng ... sẵn dòng lệnh Thông thường, vi dùng với cú pháp: vi Để giải nén lưu trữ (thông thường đuôi tar.gz), bạn phải dùng lệnh tar với cú pháp tar -xvf Để in file, dùng lệnh lpr...
 • 4
 • 2,009
 • 5
Tài liệu Những phím tắt cơ bản trong window pptx

Tài liệu Những phím tắt bản trong window pptx

Tin học văn phòng

... cột, dòng, trang bảng tính Ctrl + Spacebar: Chèn cột Shift + Spacebar: Chèn dòng Shift + F11: Chèn trang bảng tính Công thức mảng: Ctrl + G: Bật hộp thoại Go to để đến mảng đặt tên bảng tính Shift ... Ctrl để chọn vùng ô không liên tục cần chọn Chuyển đổi bảng tính mở Ctrl + Tab, Ctrl + F6: để chuyển đổi qua lại bảng tính mở Chuyển đổi trang bảng tính (sheet) Ctrl + Page Up: Chuyển sang sheet...
 • 3
 • 1,598
 • 3
Các phím tắt cơ bản trong altium

Các phím tắt bản trong altium

Tự động hóa

... V) : Căn chỉnh linh kiện cách theo hàng dọc - Fliped Board : Lật ngược mạch in - Teardrop (Phím tắt T E) để tạo teardrop cho đường mạch gần chân linh kiện III VẼ MẠCH IN KHÔNG CẦN VẼ TRƯỚC MẠCH ... không nên dùng vẽ sai khó sửa lỗi ): - Tạo file PCB lưu lại - Lấy linh kiện cần thiết cho mạch phím tắt P C - Thực định nghĩa Net (tương tự dây bên mạch nguyên lý) cách: design > netlis > edit net...
 • 2
 • 3,716
 • 11
chuong (2) : các lệnh vẽ cơ bản trong Autocad

chuong (2) : các lệnh vẽ bản trong Autocad

Kiến trúc - Xây dựng

... ta sử dụng lệnh Trim để loại bỏ nét thừa Tr-ớc dùng lệnh TRIM Sau dùng lệnh TRIM Hình 2.5 - Bàn cờ vẽ lệnh Rectangle lệnh line 48 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2004 Cú pháp: ... tùy chọn này, lệnh Line kết thúc Tr-ớc C ( Close ) Sau C ( Close ) 34 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2004 2.2 Lệnh CIRCLE ( Lệnh dùng để vẽ đ-ờng tròn ) để thực lệnh ta thực ... Polygon 45 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2004 2.7 Lệnh RECTANG ( Vẽ hình chữ nhật ) + Trên công cụ Draw chọn + Từ Draw menu, chọn Rectangle + Tại dòng lệnh, nhập Rectang Rectangle...
 • 24
 • 7,059
 • 132
Giới thiệu giao diện-các lệnh tắt cơ bản và chức năng của thanh công cụ tool pps

Giới thiệu giao diện-các lệnh tắt bản và chức năng của thanh công cụ tool pps

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... Trim, Weld, Intersection I chØnh sưa ®−êng nÐt dùa trªn nót ®iĨm vμ c¸nh tay ®ßn - Ta sư dơng c«ng cơng Shape Tool hc Ên phÝm t¾t F10 ®Ĩ chØnh sưa ®−êng nÐt dùa trªn c¸c nót ®iĨm vμ c¸nh tay ®ßn ... trªn c«ng Tool Bar, lóc ®ã sÏ xt hiƯn nh÷ng nót ®iĨm cho phÐp b¹n t« nhiỊu mÇu ®Ĩ t¹o thμnh 3D - Trong lƯnh nμy b¹n nªn chó ý mét ®iĨm lμ xt hiƯn c¸c nót ®iĨm theo hμng vμ cét th× c¸c b¹n cã thĨ...
 • 25
 • 1,911
 • 1
Các phím tắt cơ bản trong Altium Designer

Các phím tắt bản trong Altium Designer

Điện - Điện tử

... khoảng cách board mạch PCB: 1.ở bên pcb bạn chọn Reports ->Board Information bảng nhấn kết hợp ctrl+m P, D, D :trong trình vẽ muốn thay đổi qua lại max,min,normal ấn phím 3, muốn tùy chỉnh kích ... nhấn OK Nhấn U để chọn xóa đường dây liên quan hoăc T U N ghép nhiều file PCB nhỏ vào File PCB lớnTrong PCB designer, Chọn mạch cần copy ( Ctrl A )-> Xác định vị chí chuột cho thuận tiện ( thường ... chỉnh linh kiện cách theo hàng dọc View Þ Fliped Board : Lật ngược mạch in Tool Þ Teardrop… (Phím tắt T+E) để tạo teardrop cho đường mạch gần chân linh kiện F M : Thực in vẽ Khi dây ( P T) - chọn...
 • 11
 • 4,173
 • 36
Phím tắt cơ bản trong tin học ôn thi công chức thuế

Phím tắt bản trong tin học ôn thi công chức thuế

Tin học văn phòng

... tự gạch chân trong thực đơn mở thực lệnh tương ứng thực đơn mở F10 kích hoạt thực đơn lệnh ứng dụng kích hoạt ->,
 • 9
 • 1,232
 • 1
CÁC PHÍM tắt cơ bản TRONG WORD và EXCELL

CÁC PHÍM tắt bản TRONG WORD và EXCELL

Tin học

... Ctrl+Shift+ -: Bỏ đường viền Ctrl+B: Bật tắt chế độ đậm, không đậm Ctrl+I: Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng Ctrl+U: Bật tắt chế độ gạch Ctrl+5: Bật tắt chế độ gạch không gạch Ctrl+9: Ẩn dòng ... ngược lại Bạn tạo xong bảng lại muốn chuyển dòng thành cột cột thành dòng Sau cách thực hiện: Chọn bảng Chọn Edit.Copy Chọn ô bạn muốn dán bảng vào Chọn Edit.Paste Special Trong khung hội thoại ... Thêm màu cho bảng tính Để thêm màu ảnh cho bảng tính, bạn chọn Format > Sheet > Background Tiếp đến, tìm tới ảnh (hoặc font màu) bạn thích nhấn Open 26) Đóng băng” dòng tiêu đề Trong bảng tính thường...
 • 10
 • 1,866
 • 1
Các phím tắt cơ bản trong word

Các phím tắt bản trong word

Tin học văn phòng

... chọn giá trị danh sách sổ ESC tắt nôội dung danh sách sổ Tạo số trên, số Ctrl + Shift + =: Tạo số Ví dụ m3 Ctrl + =: Tạo số Ví dụ H2O Làm viêộc với bảng biểu: Phím tắt Chức Tab di chuyển tới ... cửa sổ lệnh Visual Basic Kết hợp Alt + Shift + phím F Alt + Shift + F1 di chuyển đến trường phía trước Alt + Shift + F2 thực lệnh lưu văn (tương ứng Ctrl + S) Alt + Shift + F9 chạy lệnh GotoButton ... dạng font chư Ctrl + I Định dạng in nghiêng Ctrl + U Định dạng gạch chân Canh lề đoạn văn bản: Phím tắt Chức Ctrl + E Canh giưa đoạn văn chọn Ctrl + J Canh đoạn văn chọn Ctrl + L Canh trái...
 • 6
 • 1,348
 • 6
Tất cả các lệnh trong Auto CAD

Tất cả các lệnh trong Auto CAD

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... tợng hình ảnh đơn Chèn hình ảnh dạng khác vào file vẽ AutoCad Hiệu chỉnh hình ảnh chèn Hiển thị hộp thoại cho phép nhập dạng file khác vào AutoCad Tạo cố thể tổng hợp vùng tổng hợp từ phần giao ... hay nhiều cố thể tạo cố thể tổng hợp từ thể tích chung chúng Chèn đối tợng liên kết nhúng vào AutoCad L 69 70 71 L LA -LA LINE LAYER -LAYER Vẽ đờng thẳng Tạo lớpvà thuộc tính Hiệu chỉnh thuộc ... thớc bán kính Hiển thị DraffSetting để đặt chế độ cho Snap end Grid, Polar tracking Vẽ mục văn bản( hiển thị văn hình giống nh nhập vào) Xác lập phép chiếu song song chế độ xem cảnh E 51 G GROUP...
 • 5
 • 114,128
 • 5,879
Tài liệu Lệnh cơ bản trong CAD pdf

Tài liệu Lệnh bản trong CAD pdf

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... Vẽ hình nêm/chêm X 146 X- EXPLODE Phân rã đối tượng 151 XR - XREF Tham chiếu ngoại vào File vẽ Z 152 Z - ZOOM Phóng to-Thu nhỏ ...
 • 3
 • 1,552
 • 24
150 LỆNH TẮT TRONG AUTO CAD

150 LỆNH TẮT TRONG AUTO CAD

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... tợng hình ảnh đơn Chèn hình ảnh dạng khác vào file vẽ AutoCad Hiệu chỉnh hình ảnh chèn Hiển thị hộp thoại cho phép nhập dạng file khác vào AutoCad Tạo cố thể tổng hợp vùng tổng hợp từ phần giao ... hay nhiều cố thể tạo cố thể tổng hợp từ thể tích chung chúng Chèn đối tợng liên kết nhúng vào AutoCad L 68 69 70 71 L LA -LA LE LINE LAYER -LAYER LEADER 72 LEN LENGTHEN 73 74 75 76 77 Ls,LI Lw ... thớc bán kính Hiển thị DraffSetting để đặt chế độ cho Snap end Grid, Polar tracking Vẽ mục văn bản( hiển thị văn hình giống nh nhập vào) Xác lập phép chiếu song song chế độ xem cảnh E 41 E ERASE...
 • 5
 • 5,140
 • 75
Tất cả các lệnh trong Auto CAD

Tất cả các lệnh trong Auto CAD

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... đơn IMAGE Chèn hình ảnh dạng khác vào file vẽ AutoCad -IMAGE Hiệu chỉnh hình ảnh chèn Hiển thị hộp thoại cho phép nhập dạng file khác vào IMPORT AutoCad Tạo cố thể tổng hợp vùng tổng hợp từ phần ... cố thể tổng hợp INTERFERE từ thể tích chung chúng INSERTOBJ Chèn đối tợng liên kết nhúng vào AutoCad L 69 70 71 L LA -LA LINE LAYER -LAYER Vẽ đờng thẳng Tạo lớpvà thuộc tính Hiệu chỉnh thuộc ... thớc bán kính Hiển thị DraffSetting để đặt chế độ cho Snap end Grid, Polar tracking Vẽ mục văn bản( hiển thị văn hình giống nh nhập vào) Xác lập phép chiếu song song chế độ xem cảnh E 42 E ERASE...
 • 5
 • 992
 • 6

Xem thêm