0

Các lệnh cơ bản trong Autocad

20 836 4
  • Các lệnh cơ bản trong Autocad

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2017, 11:40

Các lệnh cơ bản nhất trong autocad giúp các kỹ sư thiết kế cũng như sinh viên kỹ thuật có kỹ năng nhanh nhất trong thao tác thiết kế. Ngoài ra, còn giúp những người yêu thích môn học có những trải nghiệm sâu sắc nhất về lập trình đồ họa. Bảng tra cứu lệnh dùng Autocad Tên Lệnh Phím tắt Ý nghĩa lệnh A ARC Array Area A ar Vẽ cung tròn Sao chép mảng tròn hay hình chữ nhật Tính diện tích B Break br Block b Bhatch H, bh Blipmode C Calculator Change -ch Chamfer cha Circle c Copy co D Ddunits Ddim Dim Dimtedit Dimedit ded Divide div Dist di Donut Dimradius dra Dimdiameter ddi Dimcontinue dco Dimlinear dli Ngắt bỏ phần đối tượng vẽ Tạo khối Gạch mặt cắt, tô màu miền vẽ Tắt, mở dấu tọa độ điểm hình Tính tốn biểu thức tốn học Thay đổi thuộc tính đối tượng vẽ Vát góc hai đường thẳng Vẽ đường tròn Sao chép đối tượng Giống lệnh units Tạo kiểu ghi kích thước Ghi kích thước Hiệu chỉnh vị trí chữ số kích thước Hiệu chỉnh giá trị kt độ nghiêng đg gióng Chia đoạn tg nhiều phần Đo khoảng cách hai điểm Vẽ hình vành kuyên Dimcenter Dimbaseline Dimangular Dimaligned Ddgrips Dragmode E Elipse Erase Exit Export Extrude Explode Extend F Fill Fillet G Group Grid H Hatchedit Hatch I Insert block Insert image L Layer Line Line type Limits Lengthen Ltscale M dce dba dan dal gr Kéo lê đối tượng vẽ El e exp ext x ex f Vẽ elipse Tẩy xóa đối tượng Thốt khỏi cad Kéo dài đối tượng tới đg chặn Tô đậm nét vẽ bề rộng Vẽ cung tròn nối tiếp đoạn thẳng g Tạo lưới điểm hình he h i La L lt len lts Gạch mặt cắt Chèn khối hay tệp tin vào vẽ Chèn hình ảnh vào vẽ Tạo lớp vẽ Vẽ đg tg Gọi nét vẽ Đặt giớ hạn cho vùng vẽ Điều chỉnh tỷ lệ nét vẽ Matchprop ma Thay đổi đối tượng theo đối tượng khác Menu load Gọi hộp thoại chứa menu Mirror mi Vẽ đối xứng ( lật ngược đối tượng ) Mtext Move M Di chuyển đối tượng O Offset O Dựng đối tượng song song với đối tượng sẵn Open Mở vữ Ortho F8 Bật tắt chế độ vẽ thẳng đứng hay nằm ngang Osnap os Gọi phương thức truy bắt điểm P Pan P Trượt ảnh hình Pedit pe Hiệu chỉnh Polyline Preferences Thay đổi màu sắc, kiểu chữ hình Point po Vẽ điểm Polygon pol Vẽ đa giác Pline pl Vẽ đa tuyến gồm nhiều cung tròn đt tg nối tiếp properties Ch,mo Peview pre Plot ptint Print In vẽ Q Quit Thốt khỏi trương trình R Ray Vẽ nửa đg tg vô tận Redo Hủy bỏ lệnh U hay undo Regen re Tái tạo lại vẽ Redraw Xóa dấu blip hình Rectangle Rec Vẽ hình chữ nhật Rotate ro Quay đối tượng vẽ quanh điểm chuẩn S Save Lưu vẽ Selection Thay đổi kích cỡ ô vuông trỏ Select object Chọn đối tượng Scale Spline Sketch Snap Style T Toolbars Text Textedit Trace Trim U U Units Undo V View Viewres X Xline Z Zoom sc spl st dt Tr U un v Phóng đối tượng vẽ Vẽ đg cong bậc cao Vẽ đg tự Bắt điểm vẽ vào nút lưới Chọn kiểu chữ viết Gọi hộp thoại chứa công cụ Viế chữ cho vẽ Hiệu chỉnh sửa chữa dòng chữ Vẽ đg gấp khúc bề rộng Cắt bỏ phần thừa đối tượng vẽ Hủy lệnh vừa thực trước Nhập đơn vị đo vào vẽ Hủy đồng thời nhiều lệnh Đặt tên lưu cảnh phần vẽ Tăng độ mịn đg tròn Vẽ đg tg vơ tận Z Phóng to – thu nhỏ hình ảnh Các phương thức lệnh nhập liệu Và tập ứng dụng Lưu ý ghi kt dùng lệnh T: sửa chữ A: xoay chữ 450 = enter H R: lật ngược chữ R: xoay theo góc quay 450 => enter Rê chuột đến vị trí chọn trước, nháy phím trái chuột Nhập tọa độ tuyệt đối X,Y ( Z = ) 4 Nhập tọa độ tương đối @ X, Y Dùng object truy bắt điểm Tọa độ cực tương đối @bán kính < góc quay Tọa độ trụ bán kính < góc quay, chiếu cao theo trục Z Tọa độ cầu , bán kính < góc quay mặt phẳng < góc quay so với mặt phẳng ( R < φ < ψ ) VD: vẽ hình chữ nhật chiều dài 50 mm chiều rộng 25 mm BL: Nhập tọa độ tuyệt đối L => enter 0,0 => enter 50,0 => enter 50,20 => enter 0,20 => enter C => enter Nhập tọa độ tương đối L => enter 0,0 => enter @50,0 => enter @0,20 => enter @-50,0 => enter C => enter Tọa độ cực tương đối VD : vẽ góc nhọn 450 cạnh 60 mm BL: L => enter 0,0 => enter @60 enter @60 < 135 => enter ( nghĩa góc quay 60 mm, góc quay 450 so với điểm trước ) => enter Tọa độ trục: VD : cho bán kính mm, góc quay 450 , Z = 20 BL : L => enter 0,0 => enter 6 enter Tọa độ cầu: VD : 8 enter @ 297,0 => enter @ 0, 210 => enter @ -297,0 => enter C => enter L => enter 20,5 => enter @ 272,0 => enter @ 0,200 => enter @-272,0 => enter C => enter L => enter 152,5 => enter @ 0,32 => enter @140,0 => enter => enter O => enter => enter Kích vào đường = dung offset trim để hoàn tất VD: Vẽ tam giác cạnh dài 60 mm ( vẽ đa tuyến lệnh Pline – pl ) BL: L => enter 0,0 => enter @60,60 => enter @60,-60 => enter C => enter VD: vẽ đa tuyến hình vẽ sau BL : Pl => enter 0,0 => enter @50,0 => enter a => enter r => enter 25 => enter @50,0 => enter L => enter @50,0 => enter @0,50 => enter @-50,0 => enter A => enter R => enter 20 => enter @-50,0 => enter L => enter @-50,0 => enter C => enter VD : vẽ mũi tên với lệnh Pline – PL hình vẽ sau BL : Pl => enter 0,0 => enter W => enter ( chiều rộng đối tượng ) => enter ( chiều rộng nét ) => enter ( chiều rộng nét cuối ) @50,0 => enter W => enter 10 => enter => enter @30,0 => enter  enter VD : Vẽ hình chữ nhật vát góc kt 50 x 25/5 BL: Rec => enter C => enter => enter ( góc vát ) => enter ( góc vát ) 0,0 => enter @50,25 => enter  enter VD: Vẽ hình chữ nhật góc lượn thành cung tròn kt R = , 50 x 25 BL: Rec => enter F => enter => enter 0,0 => enter @50,25 => enter  enter VD : Vẽ hình chữ nhật nét đậm kt 50 x25 /1 BL: Rec => enter w => enter => enter 0,0 => enter @50,25 => enter VD: Vẽ hình tròn cho Tâm bán kính 10 Vẽ hình tròn bán kính = 30, tọa độ tâm 75,50 BL: C => enter 75,50 => enter 30 => enter Vẽ hình tròn cho tâm đg kính 11 C => enter 0,0 => enter d => enter 50 => enter => enter VD: Vẽ đường tròn qua điểm c => enter 3p => enter Chọn cho điểm => enter VD : vẽ đường tròn qua điểm C => enter 2p => enter Chọn điểm cần vẽ Vẽ đường tròn giao tiếp với đường thẳng hay đường tròn ( TTR ) Vẽ đường tròn tiếp xúc với đoạn thẳng cung tròn c => enter t => enter chọn điểm thứ cung tròn + chọn điểm thứ đg tg 20 => enter ( ta đk R=20 tiếp xúc đg tròn đg tg Vẽ đường tròn tiếp xúc ngồi với đường tròn c => enter t => enter 12 chọn điểm t1 đg tròn t1 + chọn điểm t2 đg tròn t2 20 => enter ( ) Vẽ đường tròn tiếp xúc với đường tròn C => enter t => enter chọn vòng tròn t1 + chọn vòng tròn t2 100 => enter ( ) Vẽ đường tròn tiếp xúc qua điểm ( tan, tan, tan) C => enter 3p => enter tan => enter chọn điểm t1 tan => enter chọn điểm t2 tan => enter chọn điểm t3 vẽ đường thẳng tiếp tuyến với đường tròn L => enter tan => enter chọn điểm cần tiếp xúc t1 tan => enter chọn điểm cần tiếp xúc t2  Enter Lệnh ARC vẽ cung ( a => enter ) 1.Vẽ cung tròn qua điểm A => enter 3p => enter Chọn cho điểm 2.vẽ cung tròn qua điểm đầu, tâm, cuối ( S, C, E ) A => enter Chọn điểm t1 + C => enter Chọn điểm t2 + chọn điểm t3 => enter 3.Vẽ cung tròn với điểm đầu, tâm góc ơm ( S,C,A – start, center, angle ) A => enter Chọn điểm t1 + C => enter Chọn điểm t2 + A => enter ( A cung góc ơm ) VD: A => enter 0,0 => enter + C => enter + 10,10 => enter 13 A => enter chọn điểm cuối => enter Vẽ cung tròn với điểm đầu, tâm chiều dài cung( S,C,L – start, center, length) A => enter => chọn điểm t1 => C => enter => chọn điểm t2 L => enter => chọn điểm cuối cho chiều dài cung Vẽ cung tròn với điểm đầu, cuối bán kính ( S, E, R – radius ) A => enter =>chọn điểm t1 =>E => enter => chọn điểm t2 R => enter => chọn điểm cuối cho bán kính Vẽ cung tròn với điểm đầu, cuối góc ơm ( S,E,A ) A => enter =>chọn điểm t1 => E => enter => chọn điểm t2 A => enter => chọn điểm cuối cho góc ơm Vẽ cung tròn với điểm đầu, cuối hướng phát triểm cung ( S,E, D – direction ) A => enter => chọn điểm t1 => E => enter => chọn điểm t2 D => enter => chọn điểm cuối cho hướng góc quay ( + ) hay ( - ) Vẽ cung tròn nối tiếp với đường cho L => enter => 0,0 =>@50,0 => enter => enter A => enter => enter => @ 90 enter Lệnh Fill Trace Dùng để vẽ đoạn thẳng hay đg gấp khúc bề rộng nét vẽ đk cho trước, trước sử dụng Trace phải dùng Fill để tô đặc hay để nét rỗng Fill => enter => chọn On hay Off Trace => enter => ( bề rộng nét vẽ ) => enter 0,0 => enter => @45,0 => enter =>@90 enter => enter Lệnh Polygon vẽ đa giác Pol => enter => ( số cạnh ) => enter => E => enter =>chọn điểm t1 t2 Nếu chọn I vẽ đa giác nội tiếp đg tròn Nếu chọn C vẽ đa giác ngoại tiếp đg tròn ( đe chọn I C sau chọn số cạnh nhấn chuột hình , comman xuất bảng chọn I hay C ) VD : vẽ lục giác nội tiếp vòng tròn đg kính R=30 BL: c => enter => 0,0 => enter => 30 => enter pol => enter => => enter => 0,0 => enter => I => enter => 30 => enter 14 Lệnh Donut ( Do ) vẽ hình xuyến thể dùng lệnh Fill với lệnh Ddstyle để vẽ hình xuyến Do => enter => 25 ( đg kính ) => enter => 30 ( đg kính ) => enter => 0,0 => enter Lệnh Elip ( el ) vẽ elip cặp bán trục EL => enter => chọn điểm => enter 2.Vẽ elip tâm bán trục El => enter C => enter + chọn cho điểm => enter 3.Vẽ elip trục phép quay El => enter => chọn cho điểm R => enter => 20 ( góc quay ) => enter Lệnh Sketch vẽ đường tự Sketch => enter => 0.5 ( độ dài bước bút) - P : để nhấc bút lên ( up-không vẽ, down – vẽ ) - R : ghi lại tất đg vẽ để phác thành đg cố định - X : thoát khỏi lệnh Sketch ghi lại đg vẽ phác - Q : thoát khỏi lệnh Sketch không lại đg vẽ phác - E : xóa đg vẽ kể từ vị trí bạn chọn tới cuối - C : cho phép nối lại vào đg vẽ vừa sau nhấc bút lên Lưu ý: vẽ lên tắt chế độ snapmode orthomode, đg sketch sau vẽ đg vẽ rời rạc, muốn cho đg vẽ trở thành Polyline trước vẽ lên dùng lệnh Skpoly => enter => => enter 15 Lệnh Xline vẽ đường thẳng vô tận ( Xl ) Mặc định => chọn điểm mà đg tg muốn qua Hor : tạo đg tg nằm ngang Ver: tạo đg tg tg đứng Ang: tạo đg tg theo góc nghiêng => nhập góc nghiêng VD: 450 Bisect: tạo đg tg đg phân giác Chọn đỉnh truy bắt sau chọn đg tg làm đg phân giác Offset: tạo đg tg song song Lệnh Ray vẽ nửa đường thẳng vô tận Ray => enter => chọn điểm xuất phát => chọn điểm kết thúc => enter Lệnh Spline vẽ đường cong bậc cao (Spl ) Spline => enter => chọn tọa độ điểm kết thúc => enter Cho hướng tiếp tuyến điểm đầu điểm cuối, để đường Spline mịn chọn F => enter => => enter Lệnh Hatch gạch mặt cắt Bhatch Hộp thoại Hatch Scale xác định khoảng cách nét gạch Angle xác định góc nghiêng point chọn vùng cần tạo mặt cắt Trong hộp thoại chữ số cần bỏ qua chọn Selec object chọn chữ hay số cần bỏ qua => OK Hộp Advanced dùng để xác định kiểu gạch Hộp thoại Gradient tơ màu miền vẽ Ghi kích thước viết chữ cho vẽ Extention line : đường gióng Dimention line: đường kích thước Dimention tex: chữ số kích thước Arrow: mũi tên Gap: khoảng cách từ đg kt tới chân chữ số kt Extention Above line: kc từ đỉnh đg gióng tới đg kt Feature offset: kc từ chân đg gióng tới đối tượng ghi kt Cài đặt lệnh Ddim Ddim => enter Set current: đặt kiểu kt hành New: đặt kiểu ghi kt • All dimension: cài đặt cho tất loại kt • Linear dimension: cài đặt riêng cho độ dài đoạn tg 16 • Radius dimension: cài đặt cho bán kính cung tròn đg tròn • Diameter dimension: cài đặt cho đg kính cung tròn đg tròn • Angular dimension: cài đặt cho kt đo góc • Ordinate dimension: cài đặt cho kt thị tọa độ diểm • Leader and tolerance: cài đặt cho kt dung sai Modify: chỉnh sửa lại kiểu kt cài đặt Dimtedit : dùng để thay đổi vị trí phương chữ số kt sau ghi Dimedit: dùng để thay đổi giá trị chữ số kt hay độ nghiêng đường gióng • Dtext: ghi chữ lên vẽ lệnh textedit hiệu chỉnh sửa dòng chữ Cách ghi kí tự đặc biệt: %%O gạch đầu chữ %%u Gạch chân chữ %%d ký hiệu độ VD: 50C %%p ký hiệu dung sai VD 35%%P0.2 = 35-+ 0.2 %%c ký hiệu đường kính %%% kí hiêu % Các lệnh vẽ nhanh: Lệnh Aray ( ar ) chép mảng Lệnh copy ( co ) chép Lệnh Mirror ( Mi ) vẽ chép đố xứng đối tượng Lệnh fillet ( f ) vẽ cung tròn nối tiếp • Mặc định • Chọn Polyline ( P ) Vẽ nối tiếp phân đoạn polyline cung tròn bán kính, phân doạn cung tròn cung tròn đk thay cung tròn co bán kính bán kính vẽ • Chọn radius ( R ) ta phải cho bán kính cung tròn nối tiếp cần vẽ f => enter => R => enter => => enter vào đường • Chọn trim ( T ) F => enter => t => enter ( t => enter cắt bỏ phần vượt qua cung lượn, N => enter không cắt bỏ phần qua cung lượn) Lệnh chamfer vát góc ( cha ) • Chọn Distance ( D ) nhập chiều rộng vát cho cạnh 17 Cha => enter => D => enter => ( chiều rộng vát t1) => 10 ( chiều rộng vát t2) => chọn canh để vát => enter • Chọn Polyline ( P ) vát thẳng polyline từ cung tròn… Giống hệt lệnh fillet • Chọn Angle ( A ) Cha => enter => A => enter => mặc định hay cho khoảng cách vát t1 => cho giá trị góc vát => chọn cạnh vát góc để vát ok 6.Lệnh Offset vẽ đường song song ( O ) Nhập khoảng cách Distance ( D ) O => enter => ( khoảng cách đối tượng chuẩn với đối tượng ) => enter => chọn đường chuẩn chọn hướng cần vẽ song song => enter 2.Chọn Through ( T ) O => enter => T => enter => chọn điểm offset chọn điểm mà đg qua 7.Lệnh Block tạo khối ( B ) B => enter => ( selec objects chọn đối tượng cần tạo khối, pick point để chọn điểm chèn nhập tọa độ điểm chèn theo x,y,z ) 8.Lệnh chèn khối Insert blok ( I ) I => enter => Browse chọn file cần chèn, Insertion point :nhập tọa độ diểm chèn, Scale: thay đổi tỷ lệ đối tượng chèn, Rotation: nhập góc xoay so với hình cũ, Explode đối tượng chèn vào bị rời theo chi tiết => enter Lệnh Insert image ( insert => raster image ) 10 Lệnh Divide chia đoạn thẳng hay vòng tròn ( DIV ) Div => enter => chọn đối tượng cần chia => enter => ( số đoạn bị chia ) => enter Lưu ý: để nhìn rõ điểm bị chia trước dùng lệnh Div ta vào format => point Style cài đặt kt điểm để nhìn VD = Các lệnh hiệu chỉnh sửa đổi vẽ 1.Lệnh Erase tẩy xóa đối tượng ( E ) E => enter => chọn đối tượng cần tẩy xóa => enter 2.Lệnh Break ngắt bỏ đối tượng ( Br ) Br => enter => chọn điểm đầu điểm cuối đối tượng cần xóa Lưu ý: dùng lệnh Break để xóa cung tròn đg tròn phần cung bị xóa theo chiều quay ngược kim đồng hồ 3.Lệnh Trim cắt bỏ đối tượng ( Tr ) 18 • Chọn select object to trim lick vào đoạn thừa cần cắt đi, phần thừa bị xóa Tr => enter => chọn đối tượng chặn => enter => chọn phần cần cắt • Chọn Project lựa chọn dùng để cắt mơ hình 3D • Chọn Edge phương án chọn đg chặn tr => enter => E => enter => Extend đg chặn bao gồm phần kéo dài vơ hình tới đối tượng đk chọn No Extnde đg chặn giới hạn đối tượng đk chọn Lưu ý: sau lệnh xong ta nhấ phím enter sau nháy chuột vào đoạn cần cắt mà không cần chọn đg chọn 4.Lệnh Move ( v ) Di chuyển đối tượng V => enter => chọn đối tượng cần di chuyển 5.Lệnh Rote xoay đối tượng ( ro ) Ro => enter => chọn đối tượng => enter => chọn tâm xoay => 1200 ( góc quay ) => enter 6.Lệnh Scale thu, phóng đối tượng ( Sc ) Sc => enter => chọn đối tượng => enter => chọn tâm để phóng => enter 7.Lệnh Extend kéo dài đối tượng ( Ex ) Ex => enter => chọn đối tượng chặn => enter => chọn đối tượng cần kéo dài => enter 8.Lệnh change thay đổi thuộc tính đối tượng ( Chprop ) Menu => Modify => Properties Như : màu sắc, lớp vẽ, kiểu đường nét, độ cao Polyline hay độ dày nét Polyline 3D, • Select object Chọn đối tượng • Color thay đổi màu sắc đối tượng • Layer thay đổi lớp vẽ đối tượng • Ltype thay đổi đường nét đối tượng • Elev thay đổi vị trí mặt chuẩn z = vẽ 3D • Thickness thay đổi độ cao so với mặt chuẩn vẽ 3D • Ltscale thay đổi tỷ lệ đường nét • Lweight thay đổi độ dày nét, tăng hay giảm tỷ lệ Lệnh Match properties thích hợp đối tượng ( Matchprop ) Menu => modify => match properties Matchprop => enter => chọn đối tượng mẫu, chọn đối tượng cần thay đổi => enter 10.Lệnh Pedit hiệu chỉnh đa tuyến ( Pedit ) Pedit => enter => chọn Polyline cần hiệu chỉnh => • Close : đóng kín đa tuyến hở 19 • Joint nối cung tròn, đoạn thẳng hay polyline khác vào polyline • Width: thay đổi bề rộng nét vẽ Polyline • Fit: sửa đường polyline thành đường cong trơn qua đỉnh polyline • Spline: sửa pline thành đường cong trơn điều khiển từ đinh polyline • ok 20 ... 0.2 %%c ký hiệu đường kính %%% kí hiêu % Các lệnh vẽ nhanh: Lệnh Aray ( ar ) chép mảng Lệnh copy ( co ) chép Lệnh Mirror ( Mi ) vẽ chép đố xứng đối tượng Lệnh fillet ( f ) vẽ cung tròn nối tiếp... dùng lệnh Div ta vào format => point Style cài đặt kt điểm để nhìn VD = Các lệnh hiệu chỉnh sửa đổi vẽ 1 .Lệnh Erase tẩy xóa đối tượng ( E ) E => enter => chọn đối tượng cần tẩy xóa => enter 2 .Lệnh. .. tượng vẽ Hủy lệnh vừa thực trước Nhập đơn vị đo vào vẽ Hủy đồng thời nhiều lệnh Đặt tên lưu cảnh phần vẽ Tăng độ mịn đg tròn Vẽ đg tg vơ tận Z Phóng to – thu nhỏ hình ảnh Các phương thức lệnh nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Các lệnh cơ bản trong Autocad,