0

đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 8 lần 1

Đề kiểm tra một tiết địa lí lơp 8

Đề kiểm tra một tiết địa lí lơp 8

Địa lý

... Câu 1: Trình bày đặc điểm vị trí , hình dạng lãnh thổ Việt Nam. Tại sao nói biển Việt Nam Là một phần...
 • 2
 • 2,168
 • 3
Các đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 11 có đáp án

Các đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 11 có đáp án

Lớp 11

... 17 D 18 A 19 B 20B21A 22D 23B 24A 25A 26A 27D 28D 29A 30A31D 32C 33C 34A 35A 36B 37B 38C 39D 40C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ABCD 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 36 37 38 39 40ABCDMÃ ĐỀ C1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A X X X X X XB X X XC X X X X XD X X X X X X 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40A ... years B. 8 years C. 10 years D. 12 years HẾT 1B 2A 3A 4D 5D 6A 7A 8B 9A 10 A 11 D 12 D 13 B 14 D 15 B 16 C 17 A 18 B 19 D 20B21B 22B 23B 24B 25C 26D 27D 28A 29B 30D32D 32B 33C 34B 35C 36B 37B 38A 39D...
 • 12
 • 41,400
 • 160
các đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 7

các đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 7

Tiếng Anh

... 21. The stamps for your letter cost 8, 000 VND.…………………………………………………………… 22. Minh needs a phone card because she wants to give he parents a call.…………………………………………………………… 23. There are over 1, 000 ... (7) the radio, watch them on television or read about them (8) the newspapers.…………………… Secondary School Saturday, April 2 nd2 011 Name: …………………………………. English test No4 Class: 7…… Time: 45minutes ... sè 01 Millions of young people play video games . Some play them at home , others play them inarcades. The inventors of the games become very rich . Some of inventors are as young as 14 or 15 ...
 • 12
 • 9,589
 • 138
kiem tra 1 tiet tieng Anh lop 7

kiem tra 1 tiet tieng Anh lop 7

Tiếng anh

... 4 24 2 8 4II. Language focus6363III. Writing 4 2 1 153Total 14 742 1 1 19 10 III. TEST C. Write. (3ms)I.Use the words provided to complete the sentences:(2ms) 1. What/ delicious/cake!_________________________________________________________________________2. ... (3ms)Circle the best answer. 1. a2. b3. a4. a5. a6. aB.Reading (4ms)I.Read the passage and choose “T” or “F”. (2ms) 1. T 2. F 3. T 4. TII.Answer the questions. (2ms) 1. He is a student.2. ... invitation card:(1m)Your name: Hoa Your friend’s name: NgọcDate of birth: Saturday, May 6th Place of party: your house,39 N.Du StreetTime: from7.00 to 8. 30Tel No: 033 386 6754______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GOOD...
 • 4
 • 2,741
 • 26
kiem tra 1 tiet tieng Anh lop 9

kiem tra 1 tiet tieng Anh lop 9

Tiếng anh

... Application TotalTN TL TN TL TN TLI. Reading 4 24 2 8 4II. Language focus6363III. Writing 4 2 1 153Total 14 742 1 1 19 10 III. TEST Name:……………………………………………………………………… THE FIRST ... in Japan, France, Indonesia, Canada and Brazil. Rich and poor people wear them too.In 18 50, when Levi Strauss arrived in California, he saw that the workers needed strong clothes, so he began ... wish_______________________________________________________________________II. Rearrange to complete the sentences. (1m)Men/ women/ and/ traditionally/ wear/ aodai/ to/ used/ the/ both____________________________________________________________________________GOOD...
 • 4
 • 1,855
 • 20
Kiem tra 15'' Tieng Anh lop 11 lan 1

Kiem tra 15'' Tieng Anh lop 11 lan 1

Tiếng anh

... Mark: I - Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences: 1, Lan and Nga decide to go……….for a T-shitA, shopping B, to shop C, shop D, for shopping2, I ... meet/work B, met/worked C, meet/working D, met/ were workingII – Rewrite the following sentences: 1, “ Shall we go to Saigon for the holiday?” asked LanLan suggested………………………………………………………….2,...
 • 2
 • 3,204
 • 46
bai kiem tra tieng anh lop 10 lan 1

bai kiem tra tieng anh lop 10 lan 1

Tiếng anh

... minutesFull name:………………………………….Class 10 A…… …….Mark……….I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1. a.mathematic b.tragic c.married d.ask2.a.head ... came.5-You (prepare) your lessons yesterday ?Key 1 ……….2……………………3… …… …………. 4……………… 5………… IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1- you/like/the library/read books……………………………………………………………………………… ... question for each of the following answer. 1 …………………………………………………………………?…….Last night we were at home……………………………………………………………………?……….2-Her uncle is a pilot 1 ...
 • 2
 • 1,215
 • 15
Kiểm tra 1 tiết tiếng Việt lớp 8

Kiểm tra 1 tiết tiếng Việt lớp 8

Tư liệu khác

... tránh 1( C6) 1 0,25đ 0,25đ Câu ghép 1( C4) 1 0,25đ 0,25đ Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm 1( C5) 1 0,25đ 0,25đ Dấu ngoặc kép 1( C1) 1 1, 5đ 1, 5đTổng cộng6 1 3 1 1 1 9 3Số điểm 1, 25đ 1, 5đ0,75đ ... thanh2(C7 ,8) 1( C2) 2 1 0,5đ 1, 5đ 0,5đ 1, 5đTừ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội 1( C1) 1 0,25đ 0,25đ Tình thái từ 1( C2) 1( C9) 2 0,25đ 1, 0đ 1, 25đ Nói quá 1( C3) 1( C3) 1 1 0,25đ 4,0đ 0,25đ 4,0đNói ... (Tiếng Việt) - Khối 8 Năm học 2 010 - 2 011 Tuần 15 - tiết 60 Mức độNhận biết Thông hiểuVận dụngTổng Thấp CaoNội dung TN TL TN TL TN TL TN TL TN TLTừ tượng hình, từ tượng thanh2(C7 ,8) 1( C2)...
 • 5
 • 36,492
 • 475

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008