đề cương ôn tập sinh học lớp 11 học kì 2

Đề cương ôn tập môn hóa lớp 11 học kì I, trường THPT Lê Chân doc

Đề cương ôn tập môn hóa lớp 11 học I, trường THPT Lê Chân doc

Hóa học - Dầu khí

... (là sản phẩm duy nhất). Giá trị của m là: A .2, 22 B .2, 26 C .2, 52 D .2, 32 Câu 30:Hoà tan 0,6 g kim loại M vào dung dịch HNO3 dư thu được 0 ,1 12 lít khí N 2 .Kim loại M là: A. K B. Mg C. Fe D. ZnCHƯƠNG ... C + O 2 → CO 2 B. C + CO 2 → 2CO C. C + H 2 O → CO 2 + H 2 D. 3C + 4Al → Al4C3Câu 3: Trong phòng thí nghiệm, CO được điều chế bằng phản ứng :A. 2C + O 2 0t→ 2CO B. C + H 2 O 0t→ ... CO 2 → NaHCO3 → Na 2 CO3 → NaOH b. SiO 2 → Na 2 SiO3 → Na 2 CO3 → BaCO3 → CO 2 2. Nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau:a. Na 2 CO3, NaCl, Na 2 SO4b. (NH4) 2 CO3,...
 • 5
 • 1,769
 • 9
Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 năm học 2010 - 2011

Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 năm học 2010 - 2011

Toán học

... nhiên 2 thẻ. Tìma. Xác suất lấy được 2 thẻ đều lẻ.b. Xác suất lấy được 2 thẻ có tổng là số lẻ.c. Xác suất lấy được 2 thẻ có tổng chia hết cho 3.Bài 12. Một hộp chứa 6 quả cầu trắng và 4 quả ... . Bài 2. Trong mp Oxy cho điểm M(3;-5), đường thẳng d: 3x+2y-6=0 và đường tròn (C): Tìm ảnh của M, d, (C) qua phép đối xứng trục ox. Bài 3. Trong mp Oxy cho hai điểm I(1 ;2) và M( -2; 3), ... Cho tứ diện ABCD. Gọi G1, G 2 lần lượt là trọng tâm của các CMR G1G 2 // (ABC), G1G 2 //(ABD).Bài 13. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD ( AD = 2BC). Gọi O là giao điểm của...
 • 6
 • 1,216
 • 1
Đề cương ôn tập chương I - Lớp 11

Đề cương ôn tập chương I - Lớp 11

Vật lý

... Ta đều có: Qb = Q1’ + Q 2 ’ ; Cb = C1 + C 2 ;Q1’ = C1 U1’ ; Q 2 ’= C 2 U 2 ’ ; Ub = U1’ = U 2 ’TH1 ghép các cặp bản tụ cùng dấu:QTrc = Q1 + Q 2 ; Qsau = Q’1+Q 2 ’ ... U.Yêu cầu các học sinh làm bài tập trong SGK và sách bài tập cơ bản. Đối với học sinh lớp chọn có thể làm thêm các bài tập nâng cao trong SBT NC !Móng Cái, ngày 7 tháng 9 năm 20 09 GV biên ... nCCCC1 111 21 +++=, ( C < Ci ) , Q1= Q 2 = …= Qn = Qb , U1+U 2 +…+Un = Ub. Ghép song song : C = C1+C 2 +…+ Cn , ( C > Ci ) , Q1+Q 2 +…+Qn = Q , U1= U 2 =…= Un...
 • 3
 • 836
 • 5
đề cương ôn tập tự luận lớp 12 học kì 1

đề cương ôn tập tự luận lớp 12 học 1

Hóa học

... - Năm học 20 10- 2 011 Lý ThuyếtCâu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau.FeFeCl 2 FeCl3FeSO4Fe 2 (SO4)3Fe(NO3)3Fe(NO3) 2 Fe(OH) 2 Fe(OH)3Fe 2 O3Câu 2: Bằng phương pháp hóa học hãy ... thích?CH3NH 2 , CH3COOH, NH 2 -CH 2 -COOH, NH 2 - CH 2 - CH(NH 2 )- COOH, HOOC- CH 2 - CH(NH 2 ) – COOH, CH3COOC 2 H5.b. Viết đồng phân và gọi tên este có công thức PT là : C5H10O 2 ?Câu ... Cu(NO3) 2 , FeSO4, Na 2 SO4, Zn(NO3) 2 , AlCl3, Ca(NO3) 2 , Mg(OH) 2 , AgNO3, NiSO4.Câu 5: Cho các cặp oxh- khử Fe3+/Fe 2+ , Cu 2+ /Cu, Fe 2+ /Fe, Al3+/Al, Mg 2+ /Mg, Ag+/Ag,...
 • 3
 • 1,131
 • 9
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN LỚP 6 HỌC KỲ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN LỚP 6 HỌC KỲ I

Tin học

... ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KỲ ILỚP 6 (20 10 - 2 011) I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chũ cái trước câu trả lời đúng nhấtCâu 1 : Khu vực chính của bàn phím bao gồm mấy hàng phím?A. 2 hàng. C. ... các ý kiến trênCâu 28 : Em có thể dùng máy tính vào những công việc gìA. Thực hiện tính toán và tự động hóa công việc trong văn phòngB. Hỗ trợ công tác quản lí và công cụ học tập và giải trí.C. ... công việc. D. Cả A, B và C.Câu 6: Trong cửa sổ My Computer thể hiện :A. Tất cả thông tin và dữ liệu có trong máy tính. C. Các ổ đóa.B. Tất cả thư mục và tập tin. D. Cả B và C.Câu 7: Tên tập...
 • 5
 • 6,199
 • 63
Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 học kỳ II doc

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 học kỳ II doc

Toán học

... trình a. 3x -2 = 2x – 3 b. 2x+3 = 5x + 9 c. 5-2x = 7 d. 10x + 3 -5x = 4x + 12 e. 11x + 42 -2x = 100 -9x -22 f. 2x –(3 -5x) = 4(x+3) g. x(x +2) = x(x+3) h. 2( x-3)+5x(x-1) =5x 2 Bài 2: Giải phương ... a/ 2x +2 > 4 b/ 3x +2 > -5 c/ 10- 2x > 2 d/ 1- 2x < 3 Bµi 2: a/ 10x + 3 – 5x £14x + 12 b/ (3x-1)< 2x + 4 c/ 4x – 8 ³ 3(2x-1) – 2x + 1 d/ x 2 – x(x +2) > 3x – 1 e/ 3 2 5 23 ... 3 2 023 2 10 12 0 )23 )( 12( =Û=--=Û=+Û=-+xxxxxx VËy:þýüỵíì-=3 2 ; 2 1S „bµi tËp lun tËp Gi¶i c¸c ph- ¬ng tr×nh sau 1/ (2x+1)(x-1) = 0 2/ (x + 2 3)(x-1 2 ) = 0 3/ (3x-1)(2x-3)(2x-3)(x+5)...
 • 10
 • 4,846
 • 72
Đề cương ôn tập vật lý lớp 12 học kì II

Đề cương ôn tập vật lý lớp 12 học II

Vật lý

... 4,186.10 20 . B. 4,816.10 20 C. 6, 02. 1019 D. 6, 02. 10 20 .C©u 36: Cho ph¬ng tr×nh ph¶n øng. 21 084Po  α + AZX. Gi¸ trÞ A vµ Z lÇn lỵt lµ: A. 21 0 vµ 85. B. 20 8 vµ 82. C. 21 0 vµ 84. D. 20 6 ... hạch thường sinh ra một số (2- 3 nơtron) và tỏa ra một năng lượng rất lớn vào khoảng 20 0MeV đối với hạt nhân 92 235U-Phương trình phân hạch 92 92 235 23 61 * ' 10 ' 0 20 0A AZ ZU ... mi .c 2 +Động năng: 2 . 2 i iim vK =-Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần. E1 + E 2 = E3 + E4Hay (m1 + m 2 ).c 2 + K1 + K 2 = (m3 + m4).c 2 + K3 + K4Chú ý không có...
 • 18
 • 2,333
 • 24
Đề cương ôn tập Sinh học lớp 9

Đề cương ôn tập Sinh học lớp 9

Sinh học

... hoá họcsinh học. Bảng dưới đây trình bày một số hệ sinh thái chủ yếu ở trên cạn và ở dưới nước.Các hệ sinh tháitrên cạnCác hệ sinh thái dưới nướcCác hệ sinh tháinước mặnCác hệ sinh ... xã rừng ngập mặn ven biển.Hệ sinh tháiHệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã( sinh cảnh). Trong hệ sinh thái, các sinh vật luônluôn tác động lẫn nhau và tác ... suất lúa giảm.Kí sinh, nửakí sinh Sinh vật sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác,lấy các chất dinh dưỡng,máu từ sinh vật đó.Giun đũa sống trong ruột người. Sinh vật ăn sinh vậtkhácGồm...
 • 12
 • 9,064
 • 75
Đề cương ôn tập Sinh học 11 Cơ bản HK1

Đề cương ôn tập Sinh học 11 Cơ bản HK1

Sinh học

... và quá trình tiêu hóa của thú ăn thịt và thú ăn thực vật :P.B.M 11a9 LƯU HÀNH NỘI BỘ1ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 11 ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 11 5. Tại sao tim tách rời khỏi cơ thể mà vẫn có khả năng co dãn ... không thể sống được vì không có áp lực nước đẩy các cung mang mở rộng.  Diện tích bề mặt trao đổi khí rất nhỏ, không đủ cung cấp Oxi cho cá.P.B.M 11a9 LƯU HÀNH NỘI BỘ 2 ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 11 A. ... tràng phát triển.e) Tiêu hóa :- Miệng : Cơ học + Hóa học. - Dạ dày : Cơ học + Hóa học + Sinh học. - Ruột non : Cơ học + Hóa học. - Manh tràng : Sinh học. C. Câu hỏi tự luận :1. Ưu điểm của tiêu...
 • 5
 • 22,129
 • 905
đề cương ôn tâp sinh học HKI lớp 7

đề cương ôn tâp sinh học HKI lớp 7

Ngữ văn

... trùng có lông(Gan trâu, bò) (phân) sinh trong ốc Trâu bò ăn Cây thủy sinh Kết kén Ấu trùng có đuôiTRƯỜNG THCS VĂN LANG ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH HỌC 7THỜI GIAN LÀM BÀI 45PHÚTĐỀ BCâu ... nghi với đời sống sinh :2 điểmMỗi ý đúng đạt 0.5 đ- Hình lá, dẹp, dài khoảng 2- 5cm.- Mắt tiêu giảm , lông bơi tiêu giảm .- Giác bám phát triển .- Ruột phân nhánh , sinh sản lưỡng tính ... .+Các biện pháp phòng chống Gun đũa sinh ở người: 2 điểmMỗi ý đúng đạt 0.5 đ- Giữ gìn vệ sinh cá nhân , vệ sinh cơ thể- Rửa tay trước và sau khi ăn - Không ăn những thức ăn có ruồi nhặng bám...
 • 3
 • 3,141
 • 25

Xem thêm