đề cương ôn tập tiếng anh lớp 11

Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 9

Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 9

Tiếng anh

... thay thế cho danh từ chỉ ngời/ vật. (không dùng trong mệnh đề không xác định_có 2 dấu phẩy)8. Conditional sentences: (Câu điều kiện)* Conditional type 1(câu điều kiện loại 1): * Công thức: If ... (Mệnh đề quan hệ) - Who: thay thế cho danh từ chỉ ngời (subject_làm chủ ngữ trong câu) - Whom: thay thế cho danh từ chỉ ngời (object_làm tân ngữ trong câu) - Which: thay thế cho danh từ ... chia là WERE với tất cả các chủ ngữ (xem công thức) + S1 và S2 có thể giống nhau hoặc không (tuỳ theo nghĩa của câu)3. Adverb clauses of result:(mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả) so /therefore...
 • 2
 • 10,563
 • 488
Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 9

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 9

Tiếng anh

... Practice makes perfect ! have gave remember eyes writing little standing missed Đề cơng ôn tập môn tiếng anh 9Năm học: 2007- 2008 I Grammar: 1. Passive: (Câu bị động)a. Thì hiện tại đơn: ... II. BàI tập: - Ôn lại các từ vựng từ Unit 1 đến Unit 10.- Bài tập phần: Language focus từ Unit 1 đến Unit 10.- Các loại bài tập trắc nghiệm:1. Khoanh trũn phng ỏn ỳng nht ... (không chia) +Vp2 (By+ O) *Question: Will + S + Be(không chia) + Vp2 (+ By+O) ?h. Thì tơng lai tiếp diễn:*Active (chủ động) : S +Will +Be +V_ing + O * Passive (bị động) : S + Will + Be (không...
 • 3
 • 14,448
 • 477
Đề cương ôn tâp tiếng anh lớp 9

Đề cương ôn tâp tiếng anh lớp 9

Tiếng anh

... thay thế cho danh từ chỉ ngời/ vật. (không dùng trong mệnh đề không xác định_có 2 dấu phẩy)8. Conditional sentences: (Câu điều kiện)* Conditional type 1(câu điều kiện loại 1): * Công thức: If ... (Mệnh đề quan hệ) - Who: thay thế cho danh từ chỉ ngời (subject_làm chủ ngữ trong câu) - Whom: thay thế cho danh từ chỉ ngời (object_làm tân ngữ trong câu) - Which: thay thế cho danh từ ... là câu điều kiện không có thật ở hiện tại. Ex: Nam could arrive at school on time if he had an alarm clock. II. BàI tập: - Ôn lại các từ vựng từ Unit 1 đến Unit 10.- Bài tập phần: Language...
 • 3
 • 2,412
 • 52
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 9 HỌC KỲ I(08-09)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 9 HỌC KỲ I(08-09)

Tiếng anh

... wishĐộng từ ở mệnh đề 2 sẽ chia ở simple past. Động từ to be phải chia làm were ở tất cả các ngôi.Subject + wish + Subject* + verb in simple past năm hoc 2008-20092 đề cơng ôn tập học kỳ IVí ... đề cơng ôn tập học kỳ IĐộng từ khiếm khuyết (modal)modal + be + [ verb in past participle]Chủ động ... You are too lazy. The teacher wants you to be more studious. Designed by mai v¨n l¹ng13 đề cơng ôn tập học kỳ IVí dụ:At breakfast this morning he said I will be very busy todayAt breakfast...
 • 14
 • 3,860
 • 47
đề cương ôn tập tiếng anh 10

đề cương ôn tập tiếng anh 10

Tiếng anh

... this room for ages.54. They took him for a Frenchman, his French was so good.ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP ANH VAÊN 10I. REPORTED SPEECH1. “ I have something to show you now”  He told me 2. “ ... built 1.500.28. We serve hot meals till 10.30, and guests can order coffee and sandwiches up to 11. 30.29. Passengers leave all sorts of thing in buses. The conductors collect them and send ... the sandwiches and drank all the beer. They left nothing.10. Has someone posted my parcel? 11. Why did one inform me of the change of plan?12. Tom Smith wrote the book and Brown and Co....
 • 8
 • 5,613
 • 132
DE CUONG ON TAP KI II - LOP 11 CB

DE CUONG ON TAP KI II - LOP 11 CB

Tiếng anh

... nghĩa.- Mệnh đề tính từ không hạn định chỉ thêm một ít thông tin phụ cho mệnh đề chính.- Mệnh đề tính từ không hạn định thờng ở giữa 2 dấu phẩy(,)- Giữa mênh đề chính và mệnh đề không hạn định ... saw.5Mệnh đề liên hệ ( Không hạn định)Mệnh đề liên hệ còn đợc gọi là mệnh đề tính từ.Đặc điểm:- Không tuyệt đối cần thiết cho ý nghĩa của cả câu.- Loại bỏ mệnh đề tính từ không hạn định, mệnh đề ... the boy and tell Ps: This is Tom. This man is his teacher.Then ask Ps: 2 Đề CƯƠNG ÔN TậP TIếNG ANH Kì II LớP 11 UNIT 8: T writes some sentences on the board and asks Ps to comment on the...
 • 8
 • 1,215
 • 6
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 9

Tiếng anh

... Đề cơng ôn tập môn tiếng anh 9Năm học: 2007- 2008 I Grammar: 1. Passive: (Câu bị động)a. Thì hiện tại đơn: ... thay thế cho danh từ chỉ ngời/ vật. (không dùng trong mệnh đề không xác định_có 2 dấu phẩy)8. Conditional sentences: (Câu điều kiện)* Conditional type 1(câu điều kiện loại 1): * Công thức: If ... (Mệnh đề quan hệ) - Who: thay thế cho danh từ chỉ ngời (subject_làm chủ ngữ trong câu) - Whom: thay thế cho danh từ chỉ ngời (object_làm tân ngữ trong câu) - Which: thay thế cho danh từ...
 • 3
 • 2,375
 • 83
DE CUONG ON TAP TIENG ANH 8

DE CUONG ON TAP TIENG ANH 8

Tiếng anh

... II. BàI tập: - Ôn lại các từ vựng từ Unit 1 đến Unit 16.- Bài tập phần: Language focus từ Unit 1 đến Unit 16.- Các loại bài tập trắc nghiệm dới đây:1. Khoanh trũn phng ỏn ỳng ... how to advise c. more than 100 kilometers. 4. These houses were built d. for Buddhists.III. Khoanh trũn phng ỏn a, b, c hoc d ch ra phn sai cỏc cõu sau: 1. What are you going did at weekend?a...
 • 2
 • 4,122
 • 107
Đề cương ôn tập chương I - Lớp 11

Đề cương ôn tập chương I - Lớp 11

Vật lý

... Song Toàn3TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚTỔ VẬT LÍĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNGCHƯƠNG I : ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNGA – Lý thuyết:I. ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT CU LÔNG:1. Hai loại điện tích. Sự nhiễm điện của ... theo liên hệ giữa E và U.Yêu cầu các học sinh làm bài tập trong SGK và sách bài tập cơ bản. Đối với học sinh lớp chọn có thể làm thêm các bài tập nâng cao trong SBT NC !Móng Cái, ngày 7 tháng ... hợp.Loại 6: Khảo sát sự cân bằng của một điện tích trong điện trường đều.III. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN – HIỆU ĐIỆN THẾ.Loại 7: Tính công của lực điện. Tính điện thế và hiệu điện thế.Loại 8: Tính U,...
 • 3
 • 836
 • 5
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 6

Tiếng anh

... DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ MỸTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MỸ THÀNHTỔ ANH- NHẠC-HOẠĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPMôn : TIẾNG ANH 6Năm học : 2007 – 2008Giáo viên bộ môn : Nguyễn Thị Thu TrangUNIT TENSTAYING HEALTHYB/- ... Mexicocity / work / the.II/- Give correct form of theadjectives in the parentheses.1 2 3 4 5 6 11 Ex: She can go to school.Negative: S + can + not + bare-inf …Ex: She can not go to school.Interogative: ... am hungry. I want alittle milk.12Mỹ Thành, ngày ………, tháng………, năm 2007 DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN GVBMNguyễn Thị Thu TrangDUYỆT CỦA BGH………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13UNIT...
 • 13
 • 4,827
 • 139
đề cương ôn tập tiếng Anh 12 HKI

đề cương ôn tập tiếng Anh 12 HKI

Tiếng anh

... 8Trường THPT Nguyễn Hữu Thận Tài liệu ôn tập môn Tiếng Anh 12 – Học Kỳ 1GV: Phan Thị Kim Cúc 16Trường THPT Nguyễn Hữu Thận Tài liệu ôn tập môn Tiếng Anh 12 – Học Kỳ 1ThereforeAs a resultThat’s ... câu hoặc mệnh đề chỉ nguyên nhân+ 1 câu hoặc mệnh đề chỉ kết quảBecause + nguyên nhân So + kết quảGV: Phan Thị Kim Cúc 3Trường THPT Nguyễn Hữu Thận Tài liệu ôn tập môn Tiếng Anh 12 – Học ... me.* Non-defining clause (mệnh đề quan hệ không xác định) : loại mệnh đề này thường đứng sau một danh từ riêng và phải có dấu phẩy ngăn cách với mệnh đề chính, không được sử dụng THAT để thay...
 • 16
 • 1,132
 • 49
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 7 HKI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 7 HKI

Tiếng anh

... library.28. The English books are _________ the back of the library.6. Suggestions( lời đề nghị)Viết mẫu câu đề nghị theo 4 cách trên1. go to the school cafeteria________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. ... late.9. Let’s (go) _________ to the English club.10. Why don’t you (invite) ___________ him? 11. What about (read) _______ in the library?12. Should you (come) _________ there?13. She is ... flat.9. They will meet _______ front of the movie theater.10. Farmers works _______ their farms. 11. The lamp is next ______ the picture.12. The picture is _______ the wall.13. The armchairs...
 • 10
 • 1,618
 • 67
đề cuơng ôn tập tiếng anh 10 cơ bản

đề cuơng ôn tập tiếng anh 10 cơ bản

Tiếng anh

... of the parade.6. I'm looking forward to more ______ time in my retirement.BTQN 11 http://webtienganh.violet.vn/ Teacher : Quỳnh NhưNot………………………………………………………………… 31. I’d like to visit ... key to _____________. (succeed)10. The room was littered with ____________ newspapers.( discard) 11. I'll ask my assistant to take ________. (dictate)12. Over the years it has developed into ... you broke one yesterday. 10. I always tell you to comb your hair, but you never do what I said. 11. Efforts to improving the standard of living for human have also resulted in the environmental...
 • 12
 • 1,642
 • 33
de cuong on thi tieng anh lop 9

de cuong on thi tieng anh lop 9

Tiếng anh

... Danh §« Líp 9A Trêng Trung Häc Cë Së VÜnh B×nh B¾c=> I ……………………………………………………………………… 7. I don`t ... said……………………………………………………………………… 10 “Why do you want this job?”=> I asked him……………………………………………………………………… 11. “ Is your school near here?”=> I asked her ……………………………………………………………………… 12. “I may have ... People use this dictionary very often.=> This dictionary……………………………………………………………………… Trang 4Danh §« Líp 9A Trêng Trung Häc Cë Së VÜnh B×nh B¾c23.He …………just………… his car.a. has-washed b. have-washed...
 • 4
 • 1,823
 • 63
Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 năm học 2010 - 2011

Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 năm học 2010 - 2011

Toán học

... trung điểm của AB và BC, ( Q không là trung điểm của AD). Gọi P là giao điểm của CD và mp ( MNQ).a. Có thể lập được bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của chúng thuộc tập hợp các đỉnh của đa giác ... nhị thức sau:a.b. Bài 10. a. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển sau: b. Biết số hạng chứa trong khai triển có hệ số là 90. Tìm n Bài 11. Một hộp chứa 5 thẻ được đánh số từ 1 đến 5. ... quát là:a.b.c.Bài 14. Tìm số hạng đầu và công sai của các cấp số cộng sau, biết rằng:a.b.Bài 15. a. Cho cấp số cộng Tìm x biết rằng 1+6 +11+ +x = 970.b. Cho chu vi của một tam giác là...
 • 6
 • 1,216
 • 1

Xem thêm