0

đặc điểm của giai cấp công nhân vn

Nhiệm vụ lịch sử của giai cấp công nhân VN trong thời kỳ CNH - HDH

Nhiệm vụ lịch sử của giai cấp công nhân VN trong thời kỳ CNH - HDH

Kinh tế - Thương mại

... 1 Giai cấp công nhân Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 41.1 Giai cấp công nhân Việt Nam 4 1.1.1Khái niệm 4 1.1.2Những đặc điểm của giai cấp công nhân ... sử của giai cấp công nhân Việt Nam :Những u điểm, trên của giai cấp công nhân Việt Nam nói lên những u điểm cũng nh những mặt hạn chế của giai cấp này. Những u điểm, những mặt mạnh của giai ... tiết Chơng 1 : Giai cấp công nhân Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam . Chơng 2 : Giai cấp công nhân Việt Nam và nhiệm vụ lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong...
 • 34
 • 5,597
 • 14
Những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân.DOC

Những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân.DOC

Kế toán

... và phát triển giai cấp công nhân, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ sống còn của sự nghiệp cách mạng .- 2)Những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân: Là giai cấp của những người ... xuất). Vì thế, giai cấp công nhân có vai trò quyết định nhất sự tồn tại và phát triển xã hội.Có lợi ích giai cấp đối lập với lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản (giai cấp công nhân: xóa bỏ chế ... nước và quốc tế, đang xuyên tạc bản chất giai cấp công nhân, phủ nhận vị trí, vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nói chung, giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng. Chúng xuyên tạc...
 • 24
 • 112,738
 • 144
Phê phán những quan điểm phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay

Phê phán những quan điểm phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay

Cao đẳng - Đại học

... phần của các Câu 1: phê phán những quan điểm phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nayTừ khi ra đời cho đến nay TH MLN luÔn là một đối thủ nặng ký đối với hệ tư tưởng của GC ... sự tồn tại của GCCN trong điều kiện CNTB hiện nay. Bởi lẽ:Thứ nhất vẫn tồn tại giai cấp của những người trực tiếp vận hành sản xuất nền công nghiệp.Thứ hai vẫn luôn tồn tại giai cấp những người ... phủ định học thuyết GTTD, và đặc biệt trong lĩnh vực CNXHKH các học giả tư sản điên cuồng xuyên tạc đưa ra các luận điểm phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Là một sinh viên khoa...
 • 4
 • 8,398
 • 250
Những luận điểm cơ bản của V.I.Lenin về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân

Những luận điểm cơ bản của V.I.Lenin về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân

Khoa học xã hội

... giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp vô sản là thực sự cách mạng. Các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp. Giai cấp ... đoạn như đã sử dụng đối với giai cấp công nhân để đẩy giai cấp tư sản thành thị, mà đại biểu là phái núi xuống đường nhân danh “trật tự”, giai cấp tư sản đàn áp giai cấp tiểu tư sản trong tháng ... quốc tế giai cấp công nhân, hoặc lờ đi hoặc biệt lập về cuộc đấu tranh giai cấp công nhân Đức, vì do là không thấy trách nhiệm quốc tế của mình. C.Mác đã chỉ ra những sai lầm phản động của chúng....
 • 50
 • 7,431
 • 19
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Cao đẳng - Đại học

... tranh của giai cấp công nhân để thực hiện chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội.Từ vai trò to lớn của giai cấp công nhân, việc khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ... ngơi cụng nhõn trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản: giai cấp tư sản, tức là tư bản, mà lớn lên thì giai cấp vô sản, giai cấp công nhân hiện đại- tức là giai cấp chỉ có thể sống với ... còn thô sơ. Còn giai cấp công nhân có khác: công cụ sản xuất hiện đại; mỗi công nhân là một mắt khâu của công việc sản xuất; sản phẩm của họ mang tính chất xã hội. Giai cấp công nhân cũng khác...
 • 8
 • 8,513
 • 183
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Cao đẳng - Đại học

... những đặc điểm về kinh tế chính trị xà hội của giai cấp công nhân: từ địa vị kinh tế xà hội của giai cấp công nhân, điều đó cũng quy định những đặc điểm xà hội chính trị của giai cấp công nhân, ... giai cấp công nhân. Mục đích và lợi ích của Đảng và của giai cấp công nhân là thống nhất. Không có Đảng cộng sản hạt nhân chính trị của phong trào công nhân, bản thân giai cấp công nhân không ... sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Theo họ giai cấp công nhân ngày càng teo đi, đà tan biến vào các giai cấp, tầng lớp xà hội khác: địa vị kinh tế xà hội của giai cấp công nhân đà thay đổi...
 • 30
 • 2,509
 • 39
Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay .DOC

Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay .DOC

Kế toán

... sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay 5III. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 71. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 72. Thực trạng giai cấp công ... nghĩa giai cấp công nhần 3II. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Sứ mệnh lịch sử đó trong thời đại ngày nay 41. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 4Website: http://www.docs .vn ... lịch sử của giai cấp công nhân. Sứ mệnh lịch sử đó trong thời đại ngày nay: 1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: GCCN là giai cấp tiên tiến nhất. GCCN - con đẻ của nền sản xuất công nghiệp...
 • 16
 • 8,678
 • 75
Tìm hiểu sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam từ 1986 đến nay.DOC

Tìm hiểu sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam từ 1986 đến nay.DOC

Kế toán

... 3)NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 4 II.SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 5 2.1 SỰ RA ĐỜI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 5 2.2 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 6 III. ... cùa giai cấp công nhân. 3 Trong giai cấp công nhân hiện nay cũng có sự phân tầng mạnh mẽ. Giai cấp công nhân ở các nước tư bản hiện nay phân hoá thành 3 bộ phận:Một bộ phận giai cấp công nhân ... cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.II.SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN2.1 SỰ RA ĐỜI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Giai cấp công nhân Việt Nam...
 • 24
 • 7,993
 • 19
Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay .DOC

Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay .DOC

Kế toán

... giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay 5III. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 71. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 72. Thực trạng giai cấp công nhân ... nghĩa giai cấp công nhần 3II. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Sứ mệnh lịch sử đó trong thời đại ngày nay 41. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 42. Sứ mệnh lịch sử của giai ... lịch sử của giai cấp công nhân. Sứ mệnh lịch sử đó trong thời đại ngày nay: 1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: GCCN là giai cấp tiên tiến nhất. GCCN - con đẻ của nền sản xuất công nghiệp...
 • 17
 • 4,475
 • 26
Vai trò lịch sử của giai cấp công nhân và các giai đoạn thực hiện

Vai trò lịch sử của giai cấp công nhân và các giai đoạn thực hiện

Kinh tế - Thương mại

... động cho nhà t bản, nên giai cấp công nhân bị giai cấp t sản bóc lột nặng nề, có lợi ích đối kháng trực tiếp với giai cấp t sản. Do vậy, giai cấp công nhângiai cấp thực sự cách mạng, đi ... sử của giai cấp công nhân là hoàn toàn khách quan, điều này do địa vị kinh tế - xà hội và đặc điểm chính trị xà hội của giai cấp công nhân quy định. Việc phát hiện ra vai trò lịch sử của giai ... cách là đặc trng kinh tế của CNXH. Và đây cũng chính là nhiệm vụ của giai cấp công nhân. Mác và Ăngghen đà khẳng định: Có thể tóm lợc toàn bộ hoạt động của giai cấp công nhân thành công thức...
 • 99
 • 3,757
 • 7
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Khoa học xã hội

... xã hội chính trị của giai cấp công nhân, do vậy giai cấp công nhân có vai trò sứ mệnh cao cả. Những đặc điểm đó là: Giai cấp công nhângiai cấp tiên tiến nhất: Giai cấp công nhân làđại diện ... của giai cấp công nhân cần phải tiến hành những biện pháp gì?SỨMỆNHLỊCHSỬCỦAGIAICẤPCÔNGNHÂN2 CÁCHMẠNGXÃHỘICHỦNGHĨAVỚIVIỆCHOÀNTHÀNHSỨMỆNHLỊCHSỬCỦAGIAICẤPCÔNGNHÂNTrong quá trình giai cấp công ... b.V đặc điểm chính trị, xã hội: Do những đặc điểm về kinh tế chính trị xã hội của giai cấp công nhân: từđịa vị kinh tế xã hội của giai cấp công nhân, điều đó cũng quy định những đặc điểm...
 • 31
 • 2,291
 • 10
SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Trung học cơ sở - phổ thông

... 4/961. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân a. Khái niệm giai cấp công nhân Mác và Ăngghen đã dùng một số thuật ngữ khác nhau để biểu hiện khái niệm đó như: - Giai cấp ... - Giai cấp vô sản hiện đại, - Giai cấp công nhân hiện đại, - Giai cấp công nhân đại công nghiệp,… Những thuật ngữ này đều biểu thị một khái niệm thống nhất, đó là chỉ giai cấp công nhân. ... giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân không phải là sự dung hòa lập trường tư tưởng giữa công nhân với nông dân mà phải trên lập trường chính trị của giai cấp công nhân. Có như vậy giai...
 • 96
 • 7,256
 • 46
SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Khoa học xã hội

... rời của giai cấp công nhân. Mục đích và lợi ích của Đảng và của giai cấp công nhân là thống nhất. Không có Đảng cộng sản – hạt nhân chính trị của phong trào công nhân, bản thân giai cấp công nhân ... những đặc điểm về kinh tế chính trị xã hội của giai cấp công nhân: từ địa vị kinh tế xã hội của giai cấp công nhân, điều đó cũng quy định những đặc điểm xã hội chính trị của giai cấp công nhân, ... của giai cấp công nhân, do vậy giai cấp công nhân có vai trò sứ mệnh cao cả. Những đặc điểm đó là: Giai cấp công nhângiai cấp tiên tiến nhất: Giai cấp công nhân là đại diện cho phương thức...
 • 21
 • 1,283
 • 3
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Khoa học xã hội

... giai cấp công nhân. Mục đích và lợi ích của Đảng và của giai cấp công nhân là thống nhất. Không có Đảng cộng sản hạt nhân chính trị của phong trào công nhân, bản thân giai cấp công nhân không ... tranh của giai cấp công nhân để thực hiện chuyển biến từ chủ nghĩa t bản sang chủ nghĩa xà hội. Từ vai trò to lớn của giai cấp công nhân, việc khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ... nh: giai cấp vô sản, giai cấp xà hội, giai cấp công nhân hoàn toàn chỉ dựa vào việc bán sức lao động của mình và lao động làm thuê ở thế kỷ XIX, giai cấp vô sản hiện đại, giai cấp công nhân...
 • 20
 • 1,425
 • 5
Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

Khoa học xã hội

... sử của giai cấp công nhân 42. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay 5III. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 71. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công ... nội dung 3I. Khái niệm giai cấp công nhân 31. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin 32. Định nghĩa giai cấp công nhần 3II. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Sứ mệnh lịch sử đó ... lịch sử của giai cấp công nhân. Sứ mệnh lịch sử đó trong thời đại ngày nay: 1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: GCCN là giai cấp tiên tiến nhất. GCCN - con đẻ của nền sản xuất công nghiệp...
 • 17
 • 2,023
 • 14

Xem thêm