ôn tập hóa học lớp 11 kì 2

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong các bài luyện tập, ôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thông

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong các bài luyện tập, ôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... PHENOL (2 TIẾT)8T 79 8T 2. 5 .2. Các giáo án bài ôn tập 8T 82 8T 2. 5 .2. 1. Giáo án bài ôn tập học kỳ I: ÔN TẬP PHẦN HÓA VÔ CƠ (2 TIẾT)8T 82 8T 2. 5 .2. 2. Giáo án bài ôn tập học kỳ II: PHẦN HÓA ... 8T1 .2. 2 .2. Bài luyện tập 8T 21 8T1 .2. 3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của bài ôn, luyện tập [30]8T 21 8T1 .2. 4. Hệ thống bài ôn, luyện tập trong chương trình hóa học phổ thông [30]8T 22 8T1 .2. 5. ... dạy học 8T 15 8T1.1.5. Các luận văn, khóa luận tốt nghiệp về bài luyện tập hóa học 8T 18 8T1 .2. BÀI ÔN TẬP, LUYỆN TẬP8T 20 8T1 .2. 1. Khái niệm8T 20 8T1 .2. 1.1. Bài ôn tập 8T 20 ...
 • 143
 • 7,863
 • 39
Ôn tập hóa học lớp 8 kì II

Ôn tập hóa học lớp 8 II

Hóa học

... lít O 2 tạo thành khí N 2 và hơi nước.a) Chất nào dư sau phản ứng, bao nhiêu mol?b) Tính khối lượng khí N 2 và hơi nước tạo thành.Giáo viên: Ngô Thanh Hà 2 Ôn tập Hóa họcLớp 8, II ... II- H 2 PO4Đihidropphotphat I- OOCCH3Axetat I 2. Phân loại- Axit không có oxi: HCl, HBr, H 2 S, HI - Axit có oxi: H 2 CO3, H 2 SO3, H 2 SO4, HNO 2 , HNO3 3. Tên gọi* Axit không ... phân tử, hóa trị, tính chất hóa học? - Điều chế trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp? 2. Hidro:- Tính chất vật lý, công thức phân tử, khối lượng phân tử, hóa trị, tính chất hóa học? - Điều...
 • 6
 • 2,125
 • 36
ôn tâp hóa học lớp 11

ôn tâp hóa học lớp 11

Hóa học

... Ba(OH) 2 0,2M? Tài liệu ôn tập Hóa Học 11 2 TTGDTX LÂM ĐỒNGe. CH4  C 2 H 2  Vinyl clorua  PVCCâu 13. Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học. a. CH4, C 2 H4, C 2 H 2 và ... CH4  C 2 H 2  C 2 H4  C 2 H6  C 2 H5Cl  C 2 H4.b. CH4  C 2 H 2  C4H4  C4H6  polibutadienc. CH4  C 2 H 2  C6H6  C6H5Brd. C 2 H6  C 2 H4  PE ... trị m. Câu 11 (B-07). Để trung hoà 6, 72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 20 0 gam dung dịch NaOH 2, 24%. Xác định công thức của Y. Tài liệu ôn tập Hóa Học 11 26 TTGDTX LÂM...
 • 26
 • 905
 • 12
Nâng cao khả năng hợp tác của học sinh thông qua việc giảng dạy các bài luyện tập và ôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thông

Nâng cao khả năng hợp tác của học sinh thông qua việc giảng dạy các bài luyện tậpôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... 6 ,29 6,76 1,66 1, 62 26 ,39 23 ,96 Chƣơng : Hiđrocacbon no 6,61 7 ,23 1, 92 1,56 29 ,05 21 ,58 Học II 6,64 7,15 1,86 1,63 28 ,01 22 ,80 Tổng 6,51 7,05 1,81 1,60 27 ,80 22 ,70 ... tƣ duy hóa học cho HS lớp 11 nâng cao. 2. Thiết kế đƣợc các phiếu học tập cho 4 bài luyện tậpôn tập của 4 chƣơng trong chƣơng trình hóa học 11 nâng cao theo phƣơng pháp dạy - học hợp tác ... 2 2, 35 2, 35 2, 35 3 2, 38 4,70 1,19 5,88 2, 38 4,70 4 7,14 11, 75 3,57 14, 12 4,76 11, 75 5 21 ,43 30,57 15,47 30,60 16,67 27 ,04 6 42, 86 54,10 28 ,57 42, 36 30,96...
 • 22
 • 559
 • 0
ÔN tập hóa học lớp 11 cơ bản

ÔN tập hóa học lớp 11 cơ bản

Hóa học

... Ca(HCO3) 2 C- Cả CaCO3 và Ca(HCO3) 2 D- Không có cả 2 chất CaCO3 và Ca(HCO3) 2 Câu 45: Nhiệt phân muối kalinitrat ta thu được:A. KNO 2 , NO 2 B. NO 2 , K 2 O C. KNO 2 , O 2 D. K, NO 2 , O 2 Câu ... ứng trên là : A.Ca 2+ + 2Cl- → CaCl 2 B.CO3 2- + 2H+ → CO 2 + H 2 O C.CaCO3 + 2H+ → Ca 2+ + CO 2 + H 2 O D.CaCO3 + 2Cl- → CaCl 2 + CO 2 + OHCâu 61:Kim cương và than chì ... N 2 ↑ + Al(NO3) 2 + H 2 O B. → N 2 ↑ + Al(NO3)3 + H 2 OC. → N 2 ↑ + Al(NO3) 2 + Al(NO3)3 + H 2 O D. → N 2 ↑ + Al(NO3)3Câu 24 : Cho các muối sau : NaCl (1) , NaH 2 PO4 (2) ...
 • 5
 • 687
 • 9
Đề cương ôn tập Hóa Học lớp 10 - Học kì 1. (Cơ bản và Nâng cao) theo SGK

Đề cương ôn tập Hóa Học lớp 10 - Học 1. (Cơ bản và Nâng cao) theo SGK

Tư liệu khác

... cận.Bài tập SGK: trang 51Bài taäp SBT: 2. 24 ; 2. 25 ; 2. 26 ; 2. 27 ; 2. 28 ; 2. 29 ; 2. 48 ; 2. 49Bài tập SGK: 5, 6, 7/55 ; 6, 7, 8, 9, 10/58 ; 11/ 61 SBT: 2. 17— 2. 21Bài 1 : Sắp xếp các hợp chất sau ... thích.Bài tập SGK: 6 /22 ; 5,6 /28 ; 6,7,8,9/30 ; 6,7/41 ; 4/51 ; 6/54Bài tập SBT: 1.33; 1.39 ; 1. 41 ; 1.56 ; 2. 34 ; 2. 35 ; 2. 46.Bài tập làm thêm SGK: 4, 5, 6/44 SBT: 2 .11 ; 2. 22 ; 2. 36— 2. 43 ; ... Cl 2 + H 2 Oe) FexOy + H 2 SO4 —› Fe 2 (SO4)3 + SO 2 + H 2 Of) M + HNO3 —› M(NO3)n + NO + H 2 Og) C 2 H5OH + K 2 Cr 2 O7 + H 2 SO4 —› CO 2 + Cr 2 (SO4)3 + K 2 SO4...
 • 6
 • 10,263
 • 318
On tap Hoa hoc lop 9

On tap Hoa hoc lop 9

Tư liệu khác

... (có màng ngăn)Ví dụ: 2K + 2H 2 O 2KOH + H 2 Ca(OH) 2 + K 2 CO3 → CaCO3 + 2KOHNa 2 O + H 2 O → 2NaOH 2KCl + 2H 2 O điện phâncó màng ngaờn 2KOH + H 2 + Cl 2 4. Điều chế hiđroxit ... M(NO 2 )n + n 2 O 2 M(NO3)n 0t→M 2 On + 2nNO 2 + n 2 O 2 M(NO3)n0t→M + nNO 2 + n 2 O 2 KNO3 0t→ KNO 2 + O 2 Fe(NO3) 2 0t→ Fe + NO 2 + O 2 AgNO3 ... không tanN Kim loại mạnh K+ oxit kim loại yếuVí dụ: 2N 2 + 5O 2 → 2N 2 O5 H 2 CO3 ot→ CO 2 + H 2 O3Fe + 2O 2 ot→ Fe3O4 CaCO3 ot→ CaO + CO 2 4FeS 2 + 11O 2 ...
 • 45
 • 2,746
 • 69
Ngân hàng bài tập hóa học lớp 11 Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Ngân hàng bài tập hóa học lớp 11 Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Hóa học

... a, b là:A.V = 22 ,4(a - b). B. V = 11, 2( a - b). C. V = 11, 2( a + b). D. V = 22 ,4(a +b). 25 .07a Câu 24 : Hấp thụ hoàn toàn 2, 688 lít khí CO 2 (ở đktc) vào 2, 5 lít dung dịch Ba(OH) 2 nồng độ a mol/l, ... khan. Công thức của 2 axit trong X là A. C 2 H4O 2 và C3H4O 2 . B. C 2 H4O 2 và C3H6O 2 . C. C3H4O 2 và C4H6O 2 . D. C3H6O 2 và C4H8O 2 . 25 .10cd Câu 21 : Cho ... chất làA. 22 40 lit. B. 22 40 m3. C. 22 40 dm3. D. Không có giá trị nào.5. Để điều chế 2 lit NH3 từ N 2 và H 2 với hiệu suất 25 % thì thể tích N 2 cần dùng ở đktc làA. 8 lit. B. 2 lit. C....
 • 33
 • 7,887
 • 266
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỐ HỌC LỚP 6 – KÌ I pdf

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỐ HỌC LỚP 6 – I pdf

Toán học

... Viết dưới dạng công thức các tính chất của phép cộng, phép nhân số nguyên. Bài tập 26 : Tính; a) 25 .(-47).(-4) ; b) 8.( 125 – 3000) ; c) 5 12. (2 – 128 ) – 128 .(-5 12) . Bài tập 27 : a) Tìm bốn ... 33.34 ; b) 2 6 :2 3. Bài tập 8: Thực hiện phép tính: a) 3 .2 3+18:3 2 ; b) 2. (5.4 2 – 18). Bài tập 9: Trong các số sau, số nào chia hết cho 2 ; 3 ; 5 ; 9? 25 40, 1347, 1638. Bài tập 10: ... Bài tập 5: Áp dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân để tính nhanh: a) 86 + 357 + 14 ; b) 25 .13.4 ; c) 28 .64 + 28 .36. Bài tập 6: Tìm số tự nhiên x, biết rằng: 156 – (x + 61) = 82. Bài tập...
 • 4
 • 1,833
 • 11
Chuyên đề: Phương pháp giải nhanh một số bài tập Hóa học lớp 11 bằng phương trình ion thu gọn và phương trình bảo toàn electron pot

Chuyên đề: Phương pháp giải nhanh một số bài tập Hóa học lớp 11 bằng phương trình ion thu gọn và phương trình bảo toàn electron pot

Khoa học tự nhiên

... khôngcần viết quá trình cho- nhận e : 2 ânóa 10e cho e nh Kim loai Nn n n h tri n= ì = ì 2 2 1065 22 ,4NVm ì = ì 2, 24 6510 32, 5 22 ,4 2 m g = ì × =Cách 2: Tính số mol N 2 2 2 ,24 0,1 ... 2 2 2 2 ( ) 2HCl Ca OH CaCl H O+ → + So sánh thấy 2 ( )0,004 0,0035 2 1Ca OHHClnn= > = nên suy ra Ca(OH) 2 phản ứng hết , HCl dư. Thay số mol Ca(OH) 2 vào phản ứng : 2 2 2 2 ... Gò Vấp , tháng 11 năm 2 011 PHỤ LỤCTrang1. Tên chuyên đề 2 2. Tóm tắt 2 3. Giới thiệu3.1. Hiện trạng 2 3 .2. Giải pháp thay thế 33 .2. 1. Phương pháp sử dụng PT ion thu gọn 2 3 .2. 2. Phương pháp...
 • 10
 • 4,686
 • 192
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÌNH HỌC LỚP 7 – KÌ I docx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÌNH HỌC LỚP 7 – I docx

Toán học

... = 2 . Chứng tỏ a//b. Hình 7 Bài tập 8: Trong hình 8, biết 2 = 600, = 120 0. Chứng tỏ rằng Ax // By. Hình 8 A 2 1 4 3 B 4 1 2 3 a c b A 3 B 1 4 2 ... b c A 1 1 2 B a b 2 120 0 600 x y B. BÀI TẬP Bài tập 1: Trong hình 1 có mấy cặp góc đối đỉnh. Hãy nêu tên các cặp góc đó. Hình 1 Bài tập 2: Cho hai đường ... ÔN TẬP HÌNH HỌC LỚP 7 – I A. LÝ THUYẾT 1) Phát biểu định nghĩa hai góc đối đỉnh. Vẽ hình minh họa. 2) Phát biểu định lý về hai góc đối đỉnh. 3) Phát biểu định nghĩa hai đường thẳng vuông...
 • 5
 • 4,804
 • 46

Xem thêm