0

Tài liệu về " đầu tư " 12 kết quả

Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần Xây lắp thương mại 1.PDF

Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần Xây lắp thương mại 1.PDF

Quản trị kinh doanh

Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần Xây lắp thương mại 1 ... call lao clang dm COng ty, dac didm cua cOng vies ma Gang ty dang hen hanh cho they phiin lan lao clang Cling ty la nam giOi chiem ty le 90% tang so lao clang cUa Cling ty hoat clang moi linh... chtic cna COng ty - 1.3.1 Co can be may quan tri COng ty 1.3.2 Co eau be may di6u hanh COng ty 1.3.3 Chtitc Ming cna cac BO phan nghiCp PHAN 2: ...
 • 32
 • 1,272
 • 2
Báo cáo thực tập tại công ty Công Trình Đường Thủy.docx

Báo cáo thực tập tại công ty Công Trình Đường Thủy.docx

Quản trị kinh doanh

Báo cáo thực tập tại công ty Công Trình Đường Thủy ... Cơng ty: Cơng ty cơng trình Đường Thủy Doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, thành viên Tổng công ty xây dựng đường thủy, hoạt động theo phân cấp điều lệ Tổng công ty điều lệ công ty Công ty. .. lý dự án công ty Công ty xây dựng cơng trình Đường Thủy cơng ty xây dựng thuộc nhà nước, ngân sách nhà nước cấp phát hàng năm, công ty thực hiẹn ...
 • 37
 • 1,161
 • 0
Báo cáo thực tập tại Công ty điện lực Hai Bà Trưng.PDF

Báo cáo thực tập tại Công ty điện lực Hai Bà Trưng.PDF

Quản trị kinh doanh

Báo cáo thực tập tại Công ty điện lực Hai Bà Trưng
 • 31
 • 2,718
 • 12
Báo cáo thực tập tại công ty giấy tissue Sông Đuống.docx

Báo cáo thực tập tại công ty giấy tissue Sông Đuống.docx

Quản trị kinh doanh

Báo cáo thực tập tại công ty giấy tissue Sông Đuống . máy Gỗ Cầu Đuống - đơn vị thành viên .Công ty Giấy Bãi Bằng thuộc tổng Công ty Giấy Việt Nam.-Thời kỳ 7/2005 đến nay: Công ty Giấy Tissue Sông Đuống trực. lý.16 Báo cáo thực tập Khoa: Kế toánCông ty Giấy Tissue Sông Đuống với sự năng động sáng tạo toàn bộ đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty đã
 • 19
 • 1,987
 • 17
Báo cáo thực tập tại Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.docx

Báo cáo thực tập tại Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.docx

Quản trị kinh doanh

Báo cáo thực tập tại Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao . và Thiết bị .Báo cáo thực tập tại Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao bao gồm các phần chính:- Tổng quan về Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm. Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao là một đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam - Bộ Công nghiệp .Công ty Supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao (tiền
 • 87
 • 5,188
 • 40
Các giải pháp thu hút FDI ở tỉnh Hải Dương.docx

Các giải pháp thu hút FDI ở tỉnh Hải Dương.docx

Quản trị kinh doanh

Các giải pháp thu hút FDI ở tỉnh Hải Dương . nghiên cứu, đánh giá thu hút FDI vào tỉnh Hải Dương giai đoạn 2001-2006.Chương 3: Những giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào Hải Dương giai đoạn 2007. cơ cấu kinh tế và lao động của tỉnh, đề tài này đi vào nghiên cứu, đánh giá, đề xuất các giải pháp thu hút FDI ở Tỉnh Hải Dương giai đoạn tiếp theo. Thực
 • 92
 • 1,740
 • 20
Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên và một số biện pháp nhằm giữ chân nhân viên giỏi..doc

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên và một số biện pháp nhằm giữ chân nhân viên giỏi..doc

Quản trị kinh doanh

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên và một số biện pháp nhằm giữ chân nhân viên giỏi. . sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN:- Khả năng của nhà quản lý : các kỹ năng và khả năng. được các nhân viên quan tâm hàng đầu hiện nay. Cho nên cũng phần nào ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên. - Ngoài ra, những ...
 • 15
 • 8,231
 • 64
câu hỏi trắc nghiệm giao tiếp kinh doanh.docx

câu hỏi trắc nghiệm giao tiếp kinh doanh.docx

Quản trị kinh doanh

câu hỏi trắc nghiệm giao tiếp kinh doanh . nào sau đây?a. Giao tiếp điện thoại b. Giao tiếp qua email c. Giao tiếp bằng văn bảnd. Giao tiếp bằng faxĐáp án: d. Trong công sở, giao tiếp qua fax là. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IMÔN GIAO TIẾP KINH DOANHCâu 1. Cách tốt nhất để kiểm tra xem thông tin có
 • 11
 • 2,992
 • 56
Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí x kinh doanh tại xí nghiệp 24.DOC

Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí x kinh doanh tại xí nghiệp 24.DOC

Quản trị kinh doanh

Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí x kinh doanh tại xí nghiệp 24 . tác quản lý chi phí sản xuất, em đã lựa chọn đề tài " ;Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí x kinh doanh tại x nghiệp 24& quot;. ngành nghề x nghiệp 24 đợc phép sản xuất kinh doanh. Công ty có 2 x nghiệp thành viênlà x nghiệp 22 và x nghiệp 24. Trong đó x nghiệp 24 có địa điểm
 • 58
 • 818
 • 3
đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với tổ chức tại trung tâm công nghệ thông tin thừa thiên huế.doc

đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với tổ chức tại trung tâm công nghệ thông tin thừa thiên huế.doc

Quản trị kinh doanh

đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với tổ chức tại trung tâm công nghệ thông tin thừa thiên huế ... độ hài lòng nhân viên Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế ix PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Sự hài lòng nhân viên tổ chức định nên phát triển bền vững tổ chức Công nghệ thông tin. .. Tên đề tài ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ...
 • 59
 • 2,136
 • 27
Đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế Việt Nam.docx

Đầu trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế Việt Nam.docx

Quản trị kinh doanh

Đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế Việt Nam . đối với nước nhận đầu tư. Theo Luật đầu tư nước ngoài Việt Nam, đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể được hiểu như là việc các tổ chức, các cá nhân nước ngoài. ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI - 3 -II. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1. Khái niệm và các đặc trưng Đầu tư trực tiếp nước
 • 89
 • 1,748
 • 3
Đề án khởi sự kinh doanh - Sản xuất công ty vật liệu xây dựng Lạc Hồng.pdf

Đề án khởi sự kinh doanh - Sản xuất công ty vật liệu xây dựng Lạc Hồng.pdf

Quản trị kinh doanh

Đề án khởi sự kinh doanh - Sản xuất công ty vật liệu xây dựng Lạc Hồng ... tại công công công công công công công công công công ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty thùng | Có đủ màu công ty 4.3.2 Kế hoạch dau tu: TT 1| - Mua Đất Khoản mục Năm 2.400.000,0 | - Chi phí xây dựng. .. đơn vị xây dựng + Các cá nhân, hỘ gia đình Lập luận: Cơng ty Lạc Hồng công ty kinh doanh vật liệu xây dựng thành lập địa bàn ...
 • 18
 • 2,694
 • 25
1 2 3 >