0

Tài liệu về " Quy định " 15 kết quả

Quy định về bảo đảm tiền vay

Quy định về bảo đảm tiền vay

Ngân hàng - Tín dụng

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng 1. Quy định này quy định về bảo đảm tiền vay trong việc cấp tín dụng dưới hình thức cho vay, bảo lãnh và các hình thức cấp tín dụng khác (nhhư 123doc.vn
 • 13
 • 1,181
 • 3
Quy định kiểm soát nhân viên, khách ra vào cổng

Quy định kiểm soát nhân viên, khách ra vào cổng

Biểu mẫu

I/ MỤC ĐÍCH:-Hướng dẫn các bước kiểm soát khách và nhân viên ra vào công tyII/ PHẠM VI:-Áp dụng cho bộ phận bảo vệ của công ty.III/ ĐỊNH NGHĨA: . CÔNG TY ABCDQUI ĐỊNH KIỂM SOÁT NHÂN VIÊN, KHÁCH RA VÀO CỔNGMã tài liệu: HC - 20Hà Nội, 15/02/2008 QUY ĐỊNH KIỂM SỐT NHÂN VIÊN, KHÁCH RA VÀO CỔNGMã tài liệu:. Số trang 3 / 5 QUY ĐỊNH KIỂM SỐT NHÂN VIÊN, KHÁCH RA VÀO CỔNGMã tài liệu: HC - ...
 • 5
 • 604
 • 3
 Quy định quản lý tài liệu

Quy định quản lý tài liệu

Biểu mẫu

I/ Mục đích:-Thủ tục này được lập ra nhằm kiểm soát mọi tài liệu, bao gồm tài liệu nội bộ và tài liệu có nguồn gốc từ bên ngoài được đưa vào áp dụng trong Công ty.II/ Phạm vi: . CÔNG TY ABCDQUI ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI LIỆUMã tài liệu: HC-15Hà Nội, 15/02/2008 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI LIỆUMã tài liệu: HC-15Phiên bản: Ver 1.0Ngày. trang 6 / 9 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI LIỆUMã tài liệu: HC-15Phiên bản: Ver ...
 • 8
 • 374
 • 1
Quy định quản lý và sử dụng ô tô

Quy định quản lý và sử dụng ô tô

Biểu mẫu

I/ MỤC ĐÍCH:-Xác định các bước thực hiện điều xe phục vụ cho các bộ phận, cá nhân trong công ty.-Đảm bảo việc sử dụng xe đúng nguyên tắc, xe được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và s . CÔNG TY CỔ PHẦN ABCDQUI ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG Ô TÔMã tài liệu: HC-13Hà Nội, 15/02/2008 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE Ô TÔMã tài liệu: HC-13Phiên. ty.III/ ĐỊNH NGHĨA:- Không có.IV/ NỘI DUNG:1. Các nguyên ...
 • 5
 • 670
 • 2
Mẫu Quy trình bảo hành, bảo trì

Mẫu Quy trình bảo hành, bảo trì

Biểu mẫu

I/ MỤC ĐÍCH:- Hướng dẫn các bước sửa chữa tài sản, máy móc. . CÔNG TY ABCDQUI TRÌNH BẢO TRÌ, BẢO HÀNHMã tài liệu: HC-04Hà Nội, 15/02/2008 QUY TRÌNH BẢO TRÌ, BẢO HÀNHMã tài liệu: HC-04Phiên bản:. 5 / 6 QUY TRÌNH BẢO TRÌ, BẢO HÀNHMã tài liệu: HC-04Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08- Trong khi thực hiện việc sửa chữa, nhân viên bảo trì phải
 • 6
 • 13,288
 • 270
Mẫu Quy trình quản lý thư viện công ty

Mẫu Quy trình quản lý thư viện công ty

Thủ tục hành chính

I/ MỤC ĐÍCH:-Đáp ứng nhu cầu tài liệu tham khảo của các bộ phận.-Quản lý các tài liệu, sách của công ty. . CÔNG TY ABCDQUI TRÌNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN CÔNG TYMã tài liệu: HC-01Hà Nội, 15/02/2008 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN CÔNG TYMã tài liệu: HC-01Phiên. Số trang 3 / 6 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN CÔNG TYMã tài liệu: HC-01Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/083. Quản lý sách, tài liệu.- Mỗi loại
 • 5
 • 529
 • 4
Quy định quản lý văn phòng phẩm

Quy định quản lý văn phòng phẩm

Biểu mẫu

I - MỤC ĐÍCH:Quản lý được việc sử dụng văn phòng phẩm trong công ty, đảm bảo đủ nhu cầu, sử dụng tiết kiệm.II – PHẠM VI: . - Email: contact@cpoclub.net QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VĂN PHÒNG PHẨMI - MỤC ĐÍCH :Quản lý được việc sử dụng văn phòng phẩm trong công ty, đảm bảo đủ. PHẠM VI :Quy định này áp dụng cho việc quản lý và sử dụng văn phòng phẩm trong công ty .III – ĐĨNH NGHĨA:- VPP: văn ...
 • 4
 • 470
 • 0
Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn

Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn

Biểu mẫu

Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn 123doc.vn
 • 1
 • 1,360
 • 2
Quy định về phân công trong nội bộ công ty

Quy định về phân công trong nội bộ công ty

Biểu mẫu

Quy định về phân công trong nội bộ công ty 123doc.vn
 • 1
 • 1,052
 • 8
Quy định về phân công trong nội bộ công ty

Quy định về phân công trong nội bộ công ty

Tài liệu khác

Quy định về phân công trong nội bộ công ty . kinh tế với công ty. b) Về tổ chức- Ký các phương án, quy t định về tổ chức bộ máy của công ty và các đơn vị trực thuộc.- Ký các quy t định về cán bộ thuộc. toán của Công ty. 6. Quy t định về việc chuyển nhượng, mua bán, cầm các loại tài sản chung của Công ty theo quy định của Nhà nước.7. Quy t định về việc thành
 • 11
 • 1,422
 • 5
Quy định bảo quản sản phẩm cửa hàng

Quy định bảo quản sản phẩm cửa hàng

Quản trị kinh doanh

Quy định bảo quản sản phẩm cửa hàng . HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN SẢN PHẨMI/ PHẠM VI. Áp dụng cho nhân viên bán hàng trong toàn hệ thống, bao gồm cả nhân viên cửa hàng, siêu thò.II/ NGUYÊN. ý các sản phẩm cổ lọ hay màu sáng.- Chú ý đến khách hàng có dẫn em bé đi cùng phải nhắc nhở em bé không để cho bé chạm tay vào sản phẩm. - Nếu sản phẩm
 • 2
 • 1,264
 • 27
  Quy định quản lý tài sản cửa hàng

Quy định quản lý tài sản cửa hàng

Quản trị kinh doanh

Quy định quản lý tài sản cửa hàng . QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢN CƯÛA HÀNGI. PHẠM VI. Áp dụng cho các cửa hàng thuộc hệ thống của công ty.II. NỘI DUNG :Tài sản của cửa hàng được giao cho cửa. hàng được giao cho cửa hàng trưởng quản lý. Khi bàn giao cửa hàng cho cửa hàng trưởng, phải tiến hành bàn giao tài sản cho cửa hàng trưởng. Đơn vò tiến
 • 2
 • 991
 • 18
Quy định vệ sinh cửa hàng

Quy định vệ sinh cửa hàng

Quản trị kinh doanh

Quy định vệ sinh cửa hàng . HƯỚNG DẪN VỆ SINH CƯÛA HÀNGI. PHẠM VI. Áp dụng cho nhân viên bán hàng trong toàn hệ thống, bao gồm cả nhân viên cửa hàng, siêu thò.II. VỆ SINH SÀN NHÀSàn. bao.III. VỆ SINH BÚPBÊ:• Các búp bê phải được thay đồ, lau chùi toàn thân hằng ngày, lau chân đế búp bê.III. VỆ SINH CƯÛA TƯỜNG VÀ CÁC VẬT TREO • Cửa sắt, cửa
 • 1
 • 1,126
 • 15
Quy định an toàn sức khỏe và vệ sinh lao động

Quy định an toàn sức khỏe và vệ sinh lao động

Quản trị kinh doanh

Quy định an toàn sức khỏe . Công ty về mặt An toàn Lao động và Vệ sinh Lao động. 4 Huấn luyện cho công nhân viênvà thực hiện nội dung khác về An toàn Vệ sinh Lao động. 5 Ban TTAT-TBNX. qui định về An toàn Lao động và Vệ sinh Lao động của nội qui này.- Ra quy t định kỷ luật công nhân viên vi phạm,- Tổ chức việc kiểm tra định kỳ.2. Ban Trật
 • 7
 • 1,367
 • 25
Quy định giao ban

Quy định giao ban

Quản trị kinh doanh

Quy định giao ban . phần Minh Hng quy định về họp giao ban công ty nh sau:1. Giao ban Ban Điều Hành:- Họp vào sáng thứ Hai hàng tuần- Thời gian: 8h002. Giao ban cán bộ chủ. phòng sẽ thông báo đến các cán bộ trong thời gian sớm nhất.3. Nội quy họp giao ban: a. Quy định cho các thành viên dự họp:- Đi họp đầy đủ, đúng giờ. Nếu vì
 • 2
 • 1,057
 • 9
1 2 3 >