0

Giáo án Địa 9 tuần 10

10 0 0
  • Giáo án Địa 9 tuần 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 06:12

* HĐ2: Địa lí kinh tế - Mục tiêu: Trình bày các nhân tố ảnh hưởng và tình hình phát triển, phân bố của ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ - Phương pháp: Thảo luận nhóm, giải quyết[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa 9 tuần 10