0

giáo án đại số 6 tuần 5 tiết 13 14 15

13 5 0
  • giáo án đại số 6 tuần 5 tiết 13 14 15

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:50

Định hướng năng lực được hình thành + Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.. +[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án đại số 6 tuần 5 tiết 13 14 15

Hình ảnh liên quan

- GV gọi 1HS lờn bảng - Gọi HS nhận xột Bài 62(SGK-28) - giáo án đại số 6 tuần 5 tiết 13 14 15

g.

ọi 1HS lờn bảng - Gọi HS nhận xột Bài 62(SGK-28) Xem tại trang 2 của tài liệu.
-4 HS lờn bảng làm đồng thời - giáo án đại số 6 tuần 5 tiết 13 14 15

4.

HS lờn bảng làm đồng thời Xem tại trang 3 của tài liệu.
I. MỤC TIấU BÀI HỌC 1. Kiến thức  - giáo án đại số 6 tuần 5 tiết 13 14 15

1..

Kiến thức Xem tại trang 5 của tài liệu.
- GV: Ghi ?1 trờn bảng phụ và - giáo án đại số 6 tuần 5 tiết 13 14 15

hi.

?1 trờn bảng phụ và Xem tại trang 6 của tài liệu.
- HS: Lờn bảng - giáo án đại số 6 tuần 5 tiết 13 14 15

n.

bảng Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Đưa bảng phụ ghi Bài 69 - Gọi HS trả lời - giáo án đại số 6 tuần 5 tiết 13 14 15

a.

bảng phụ ghi Bài 69 - Gọi HS trả lời Xem tại trang 8 của tài liệu.
- GV: Cho số 4. Hỏi: - giáo án đại số 6 tuần 5 tiết 13 14 15

ho.

số 4. Hỏi: Xem tại trang 11 của tài liệu.
2 mục a, lờn bảng trình bày vớ dụ SGK và nờu cỏc bước thực hiện. - giáo án đại số 6 tuần 5 tiết 13 14 15

2.

mục a, lờn bảng trình bày vớ dụ SGK và nờu cỏc bước thực hiện Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Treo bảng phụ BT 75 SGK, yờu cầu HS lờn điền ụ - giáo án đại số 6 tuần 5 tiết 13 14 15

reo.

bảng phụ BT 75 SGK, yờu cầu HS lờn điền ụ Xem tại trang 13 của tài liệu.