0

luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

61 19 1
  • luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:45

luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập của học sinh” (Luật giáo dục 2005, chương I, điều 24)Định hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là hướng vào việc tổ chức cho học sinh học tập trong hoạt động và bằng hoạt động tự giác tích cực và sáng tạo để chống lại thói quen học tập thụ động.Đặc biệt: “Đẩy mạnh một cách hợp lý việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học ở từng cấp học. Ở những nơi có điều kiện thiết bị tin học, từng bước đổi mới phương pháp dạy học thông qua việc thực hiện bài giảng điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử cho học tập từng môn, ứng dụng các phần mềm mô phỏng thí nghiệm, xây dựng thư viện bài giảng điện tử, hướng tới triển khai công nghệ học điện tử (eLearning); tăng cường giao lưu trao đổi bài soạn qua mạng; phát huy tính tích cực tự học, tự tìm tòi thông tin qua mạng Internet. Tổ chức “sân chơi” trí tuệ trực tuyến của một số môn học. Tích cực chuyển sang khai thác, sử dụng và dạy học bằng phần mềm mã nguồn mở. Xây dựng chương trình giảng dạy công nghệ thông tin theo các môđun kiến thức để đáp ứng nhu cầu học tập một cách mềm dẻo.” (Trích Chỉ thị số 472008CTBGDĐT của Bộ GDĐT về năm học 20082009). TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN SƯ PHẠM TOÁN HỌC  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: THIẾT KẾ TRÒ CHƠI SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUIZIZZ GIÚP ÔN TẬP CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG - HÌNH HỌC 10 Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực TS Bùi Phương Uyên Huỳnh Mạnh Phát MSSV: B1600045 Lớp: SP Toán K42 Cần Thơ, 2020 LỜI CẢM ƠN Sau năm học tập nghiên cứu Trường Đại học Cần Thơ, với kiến thức quý báu tiếp thu từ quý Thầy Cô, đặc biệt quý Thầy Cô thuộc mơn Sư phạm Tốn Tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô lãnh đạo nhà trường, quý Thầy Cô thuộc khoa Sư Phạm đặc biệt q Thầy Cơ thuộc mơn sư phạm Tốn Để hoàn thành luận văn này, cố gắng thân, xin gửi lời cảm ơn đến Bùi Phương Un tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn thời gian qua Tôi xin cảm ơn ban giám hiệu Trường THPT Châu Văn Liêm thầy hướng dẫn thực tập sư phạm tạo điều kiện để tơi hồn thành phần thực nghiệm luận văn Do thời gian có nhiều hạn chế kiến thức nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận thơng cảm góp ý tận tình quý Thầy Cô Cần Thơ, ngày tháng năm 2020 Huỳnh Mạnh Phát MỤC LỤC DANH MỤC BIỂU BẢNG MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 TÌM HIỂU VỀ CƠNG NGHỆ THƠNG TIN DẠY HỌC TỐN 1.2 TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN TRONG DẠY HỌC 10 1.2.1 Định nghĩa 10 1.2.2 Tại phải sử dụng mơ hình Giáo dục thơng qua trị chơi dạy học 10 1.2.3 Làm để áp dụng trị chơi mơi trường giảng dạy 11 1.3 PHÂN TÍCH CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG 13 1.3.1 Cấu trúc chương “Phương pháp tọa độ mặt phẳng” sách giáo khoa chương trình Trung học phổ thông (THPT) 13 1.3.2 Những yêu cầu cần đạt chương “Phương pháp tọa độ mặt phẳng” 13 1.3.3 Những thuận lợi khó khăn áp dụng trị chơi để dạy học chương “Phương pháp tọa độ mặt phẳng” 13 1.4 Phầm mềm Quizizz 14 Kết luận chương 15 CHƯƠNG 16 KHAI THÁC PHẦN MỀM QUIZIZZ TRONG DẠY HỌC TOÁN LỚP 10 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ 16 2.1 ỨNG DỤNG QUIZIZZ 16 2.1.1 Quizizz gì? 16 2.1.2 Các bước thiết kế trò chơi trang web Quizizz 16 2.1.3 Cách soạn thảo câu hỏi toán học Quizizz 18 2.1.4 Tổ chức trò chơi 20 2.2 THIẾT KẾ TRỊ CHƠI CHO MƠN SỐ BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG 23 2.2.1 Khai thác Quizizz xây dụng trị chơi củng cố nội dung “Ơn tập viết phương trình đường thẳng” 23 2.2.2 Sử dụng Quizizz xây dụng trị chơi củng cố nội dung “Phương trình đường tròn” 27 2.2.3 Sử dụng Quizizz xây dụng trị chơi củng cố nội dung “Phương trình elip” 32 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 39 3.1 Mục tiêu thực nghiệm 39 3.2 Đối tượng, nội dung tiến trình thực nghiệm 39 3.3 Phân tích tiên nghiệm hậu nghiệm 39 3.3.1 Câu hỏi lấy ý kiến học sinh việc ứng dụng trang web quizizz dạy học toán (Phụ lục 2) 39 3.4 Nhận xét chơi trò chơi tạo Web Quizizz lớp thực nghiệm 46 3.4.1 Thuận lợi 46 3.4.2 Khó khăn 46 3.4.3 Kết luận 47 KẾT LUẬN 48 PHỤ LỤC 50 PHỤ LỤC 54 DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1.1 Tỷ lệ lưu trữ thơng tin trí nhớ người qua phương pháp học Sơ đồ 2.1 Sơ đồ bước tạo tài khoản trang web quizizz 16 Hình 2.1 Trang chủ trang web quizizz 17 Hình 2.2 Màn hình trang cá nhân trang web quizizz 17 Hình 2.3 Hình ảnh chọn chủ đề cho bảng câu hỏi 17 Hình 2.4 Màn hình soạn thảo câu hỏi 18 Hình 2.5 Soạn thảo câu hỏi 18 Hình 2.6 Nhập cơng thức tốn học 19 Hình 2.7 Nhập đáp án 19 Hình 2.8 Chọn thời gian cho câu hỏi .20 Hình 2.9 Trang cá nhân mục My quizizzes 20 Hình 2.10 Hình ảnh bảng câu hỏi có sẵn 21 Hình 2.11 Hình ảnh chọn cách tổ chức trị chơi .21 Hình 2.12 Màn hình truy cập vào trò chơi .22 Hình 2.13 Màn hình nhập mã trị chơi 22 Hình 2.14 Màn hình chọn tên để tham gia trị chơi 22 Hình 2.15 Giao diện bắt đầu trò chơi .27 Hình 2.16 Giao diện tham gia trò chơi .27 Hình 2.17 Giao diện bắt đầu trị chơi .32 Hình 2.18 Giao diện tham gia trò chơi .32 Hình 2.19 Giao diện bắt đầu trò chơi .38 Hình 2.20 Giao diện tham gia trị chơi 38 Bảng 3.1 Bảng câu hỏi Q.1 .39 Bảng 3.2 Bảng câu hỏi Q.2 40 Bảng 3.3 Bảng câu hỏi Q.3 40 Bảng 3.4 Bảng câu hỏi Q.4 .40 Bảng 3.5 Bảng câu hỏi Q.5 .40 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ phần trăm câu hỏi Q.1 41 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ phần trăm câu hỏi Q.2 42 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ phần trăm câu hỏi Q.3 43 Biểu đồ 3.4 Biểu đồ phần trăm câu hỏi Q.4 44 Biểu đồ 3.5 Biểu đồ phần trăm câu hỏi Q.5 45 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Luật giáo dục nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo người học; bồi dưỡng lực tự học, lòng say mê học tập ý chí vươn lên” (Luật giáo dục 2005, chương I, điều 4) “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập học sinh” (Luật giáo dục 2005, chương I, điều 24) Định hướng đổi phương pháp dạy học hướng vào việc tổ chức cho học sinh học tập hoạt động hoạt động tự giác tích cực sáng tạo để chống lại thói quen học tập thụ động Đặc biệt: “Đẩy mạnh cách hợp lý việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học cấp học Ở nơi có điều kiện thiết bị tin học, bước đổi phương pháp dạy học thông qua việc thực giảng điện tử, xây dựng sở liệu điện tử cho học tập môn, ứng dụng phần mềm mơ thí nghiệm, xây dựng thư viện giảng điện tử, hướng tới triển khai công nghệ học điện tử (e-Learning); tăng cường giao lưu trao đổi soạn qua mạng; phát huy tính tích cực tự học, tự tìm tịi thơng tin qua mạng Internet Tổ chức “sân chơi” trí tuệ trực tuyến số mơn học Tích cực chuyển sang khai thác, sử dụng dạy học phần mềm mã nguồn mở Xây dựng chương trình giảng dạy cơng nghệ thơng tin theo mô-đun kiến thức để đáp ứng nhu cầu học tập cách mềm dẻo.” (Trích Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT Bộ GD&ĐT năm học 20082009) Từ định hướng trên, thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp theo hướng tích cực vào hoạt động dạy học hướng nhận quan tâm Đảng, Nhà nước toàn xã hội Việc đổi phương pháp dạy học theo hướng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đặc biệt giáo dục đào tạo phổ thông Bên cạnh đó, phần mềm Quizizz với tính tạo trị chơi trực tuyến với thể loại game cá nhân, đồng đội lạ; giao diện hấp dẫn, sinh động Trị chơi thu hút kích thích khả suy nghĩ, tối ưu hóa khả tiếp thu vận dụng kiến thức học sinh, từ hỗ trợ tốt cho việc hiểu nhớ học sinh Đối với toán học, chương phương pháp tọa độ mặt phẳng tảng để tiếp thu chương phương pháp không gian dễ lớp 12 sau Tuy nhiên chương có nhiều cách vận dụng công thức nhiều dạng tập, điều khiến học sinh khó nắm chất, vận dụng cách linh hoạt Ngồi chương phần cuối năm nên thường khiến học sinh lơ việc học Do đó, thay đổi phương pháp dạy học trò chơi lạ em học sinh chưa tham gia cải thiện thái độ học tập, tích cực Từ lý trên, định nghiên cứu “Thiết kế trò chơi sử dụng phần mềm quizizz giúp ôn tập chương phương pháp tọa độ mặt phẳng - Hình học 10” Mục đích nghiên cứu Ứng dụng phần mềm Quizizz vào thiết kế số trò chơi hỗ trợ dạy học ôn tập lớp chương phương pháp tọa độ mặt phẳng lớp 10 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu lý luận quan điểm đổi phương pháp dạy học, phương pháp sử dụng trò chơi dạy học - Thiết kế số trò chơi ứng dụng Quizizz số nội dung cụ thể chương trình Tốn THPT - Kiểm tra hiệu thực nghiệm sư phạm Đối tượng nghiên cứu Hoạt động dạy học giáo viên học sinh Phạm vi nghiên cứu Giới hạn chương trình Tốn lớp 10 chương phương pháp tọa độ mặt phẳng Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tham khảo sách giáo khoa, tài liệu liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, mơ hình dạy học tìm hiểu cách thiết kế trò chơi Quizizz - Phương pháp thực nghiệm giáo dục: Từ việc tham khảo tài liệu xây dựng tiết học, sử dụng trò chơi thiết kế sẵn ứng dụng Quizizz - Phương pháp khảo sát ý kiến: Để đánh giá kết thực hiện, tiến hành dạy thực nghiệm thu thập thông tin từ phiếu khảo sát mức độ hứng thú, tiếp thu học sinh qua học - Phương pháp xử lý liệu: Thống kế khảo sát, phân tích số liệu từ đưa kết luận Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Khai thác phần mềm Quizizz dạy học Toán lớp 10 chương phương pháp tọa độ Chương 3: Thực nghiệm sư phạm CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 TÌM HIỂU VỀ CƠNG NGHỆ THƠNG TIN DẠY HỌC TỐN * Sử dụng máy tính xây dựng mơ hình trực quan để sử dụng q trình dạy học tốn Để nghiên cứu đối tượng tốn học trước hết người ta tìm cách xây dựng vài mơ hình tương ứng với trường hợp cụ thể Trên sở kết làm việc với mơ hình cho phép ta đến việc chứng minh lời giải trường hợp tổng quát So với phương tiện đồ dùng dạy học truyền thống máy tính có khả giúp ta thể đối tượng toán học giới thực mơ hình giao diện đồ hoạ chiều, chiều Công nghệ thông tin công cụ tự nhiên để diễn tả mô hình tốn học Ta triển khai chương trình thí nghiệm tính tốn, thăm dị, dự đốn sau sử dụng phần mềm tốn học, phần mềm thống kê tính tốn để phân tích liệu hỗ trợ cho cho trình lập luận, tìm hiểu mơ hình tốn học Máy tính giúp đỡ học sinh phát triển ý tưởng, đưa cách tiếp cận hướng giải vấn đề nảy sinh q trình nghiên cứu mơ hình tốn học Điều giúp giáo viên trình bày vấn đề toán học rõ ràng, sinh động khám phá vấn đề từ phức tạp sống để thu đọng lại tinh tế, sâu sắc kết nối chúng lại để xây dựng mô hình tốn học * Sử dụng máy tính phần mềm tốn học để phát các, tính chất, mối quan hệ tốn học Ngồi việc đưa mơ hình trực quan, máy tính cịn hỗ trợ ta quan sát, khám phá, xử lý mô hình cách thuận tiện cách cho thay đổi vài thành phần quan sát thay đổi thành phần lại Qua việc quan sát thu nhận thông tin phản hồi đưa giúp ta phát tính chất đối tượng toán học mối quan hệ đại lượng toán học với Các chuyên gia giáo dục nhấn mạnh vai trò công nghệ thông tin việc hỗ trợ học sinh tự khám phá phát vấn đề trình học tốn thơng qua q trình học sinh có điều kiện rèn luyện phương pháp nghiên cứu học tập, lực tư sáng tạo Ở câu Q.3 để đánh giá mức độ phù hợp phần mềm quizizz việc tạo trò chơi trực tuyến phục vụ học tập toán Ở câu Q.4 để đánh giá mức độ hiệu sử dụng trò chơi từ Quizizz để ôn tập cho học sinh Ở câu Q.5 để dánh giá việc có nên sử dụng trò chơi thiết kế quizizz cho việc học tập mơn Tốn sau Ở câu Q.6, để tìm hiểu số hạn chế cần khắc phục để sử dụng trò chơi phù hợp c) Phân tích hậu nghiệm Thống kê số phiếu khảo sát ○ Tổng số phiếu phát ra: 40 phiếu ○ Tổng số phiếu thu lại: 40 phiếu Tỷ lệ phần trăm: 100% Sau bảng kết lấy ý kiến học sinh 3.3.1 Câu hỏi Q1: cảm nhận học sinh việc học Tốn có sử dụng CNTT 37,50% 30% 25% 5% 2,50% HỒN TỒN KHƠNG HỨNG THÚ KHÔNG HỨNG THÚ KHÔNG Ý KIẾN HỨNG THÚ RẤT HỨNG THÚ Biểu đồ 3.1 Biểu đồ phần trăm câu hỏi Q.1 Đầu tiên, phương án “Hồn tồn khơng hứng thú” “Không hứng thú” chiếm 7,5% học sinh tương đương với học sinh cho thấy đa số học sinh thích thú với giảng có kết hợp thiết bị cơng nghệ thơng tin Đây yếu tố thuận lợi cho giáo viên việc tăng việc sử dụng thiết bị công nghệ thông tin dạy học Tiếp theo phương án “Không ý kiến” chiếm tỉ lệ 25% cho thấy có số học sinh khơng quan tâm nhiều dù tiết học thiết kế theo hướng đại trường THPT Phương án “Hứng thú” chiếm tỉ lệ tương đối 30% cho thấy em có tị mị mong muốn có kết hợp với phương tiện đại tạo mẻ tiết học Phương án “Rất hứng thú” chiếm tỉ lệ phẩn trăm 37,5% tổng số lựa chọn điều ủng hộ nhiều cho tiết hợp có kết hợp thiết bị CNTT Chỉ số trung bình 3.95 cho thấy đa số phương án xoay quanh lựa chọn “hứng thú”, lựa chọn đốn trước thực nghiệm thiết bị CNTT trường THPT nhận quan tâm tiết học đối vơi học sinh Mức độ đủ để ủng hộ đưa dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào lớp học nhiều 3.3.2 Câu hỏi Q2: Mức độ sử dụng thiết bị CNTT đời sống học tập 80 70 67,5 60 50 40 30 20 17,5 10 0 Không 10 Hiếm Thỉnh thoảng Thường xuyên Luôn Biểu đồ 3.2 Biểu đồ phần trăm câu hỏi Q.2 Đầu tiên phương án “Khơng bao giờ” có tỉ lệ 0%, cho thấy đa số em học sinh thật quen thuộc với thiết bị CNTT Phương án “ln ln” có tỉ lệ 10% chứng tỏ em sử dụng thiết bị CNTT không chọn lọc, thiếu mục đích rõ ràng Về phương án “Hiếm khi” chiếm tỉ lệ 5% cho thấy cho thấy phần học sinh khơng thích thiết bị CNTT đại Việc bất lợi khách quan đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học để công tác giảng dạy mang lại hiệu cao Phương án có lực chọn cao “Thường xuyên” với 67,5% “Thỉnh thoảng” chiếm 17,5%, với số liệu cho thấy độ khả quan dự án liên quan đến thiết bị CNTT dạy học Với trung bình 3.825 cho thấy “Thỉnh thoảng” “Thường xuyên” nằm trung tâm lựa chọn Phần lớn nghiêng phía phương án “Thường xuyên” cho thấy khả quan việc tiếp nhận việc ứng dụng thiết bị CNTT vào dạy học Toán 3.3.3 Câu hỏi Q3: Mức độ yêu thích trang web quizizz việc tạo trị chơi trực tuyến phục vụ học tập tốn Q3 42,5 37,5 20 0 Hồn tồn khơng thích Khơng thíchBình thường Thích Hồn tồn thích Biểu đồ 3.3 Biểu đồ phần trăm câu hỏi Q.3 Về phương án “Hồn tồn khơng thích” “Khơng thích” chiếm tỉ lệ 0% cho thấy tác động tích cực trị chơi từ quizizz đến em Sự lựa chọn phương án “Thích” học sinh chiếm tỉ lệ 42,5%, điều cho thấy phương pháp sử dụng trị chơi thể loại trò chơi phù hợp với sở thích em học sinh Đây hội để giáo viên tận dụng phát huy việc thay đổi phương pháp giúp em có hứng thú thu hút tiết học tiếp cận với công nghệ mới, cách mạng kỹ thuật số Phương án “Hồn tồn thích” chiếm tỉ lệ cao với 37,5% cho thấy em học sinh có đam mê số trang web công nghệ sử dụng dạy học Phương án “Phân vân” chiếm 20% cho thấy tất cần sử dụng trang web quizizz mà ta nên khéo léo kết hợp vùng trang web khác phương pháp khác để đổi thu hút học sinh vào giảng thân Số trung bình tính 4,175 cho thấy mức độ yêu thích học sinh trò chơi sử dụng lớn 3.3.4 Câu hỏi Q4: mức độ hiệu sử dụng trị chơi từ Quizizz để ơn tập cho học sinh Q4 52,5 27,5 20 0 Rất không hiệuKhông hiệu quả Bình thường Hiệu Rất hiệu Biểu đồ 3.4 Biểu đồ phần trăm câu hỏi Q.4 Hiệu sử dụng trị chơi để ơn tập học sinh người ảnh hưởng trực tiếp Cho nên tỉ lệ hai ý kiến “Rất không hiệu quả” “Không hiệu quả” 0% thể phương pháp sử dụng trị chơi có tác động mạnh đến mức độ tiếp thu học sinh Điều đặc biệt câu hỏi tỉ lệ chọn phương án “Bình thường” 27,5% Qua thấy, số thành phần học sinh học tốt kể có sử dụng phương pháp hay không Phương án “Hiệu quả” chiếm tỉ lệ cao 52,5% phương án “Rất hiệu quả” chiếm 20% Điều nói lên đáng tin cậy, hiệu trị chơi Từ cho phép giáo viên có thêm hướng tiếp cận đến trình học tập em học sinh 3.3.5 Câu hỏi Q5: có nên sử dụng phần mềm Quizizz để tạo trò chơi cho học sau hay không? Q.5 55 30 10 Thường xuyên sử dụngLuôn sử dụng Không nên sử dụng Hiếm sử dụngThỉnh thoảng nên sử dụng Biểu đồ 3.5 Biểu đồ phần trăm câu hỏi Q.5 Bảng khảo sát cho thấy đánh giá khách quan học sinh việc ứng dụng quizizz mơn Tốn trường THPT Các kết nhận thể đồng tình cao từ em học sinh trình thực nghiệm trò chơi thiết kế quizizz vào dạy học cho sau Quá trình thực nghiệm mang lại hứng thú nhiều em thể phương án “Nên thường xuyên sử dụng” chiếm tỉ lệ cao 55%, tức nửa học sinh mong muốn tiếp tục học với trò chơi từ quizizz Phương án "Thỉnh thoảng nên sử dụng” “Ln ln sử dụng” có tỉ lệ 30% 10% cho thấy trang web có mang đến thuận lợi việc ln ln sử dụng khơng cần thiết Ngồi ra, kết hợp với nhiều phương pháp dạy học khác để đổi giáo án giảng dạy lựa chọn hợp lí Khơng nên chăm chăm vào dùng thứ, có phối hợp giúp tăng hứng thú cho học sinh Từ kết cho thấy khả quan việc sử dụng phương pháp học tập theo hướng ứng dụng CNTT để hỗ trợ tốt hợn việc dạy học mơn Tốn trường THPT Điều cho thấy tiềm phát triển đẻ sử dụng trị chơi khơng mơn Tốn mà cịn mơn học khác Lý, Hóa mơn khối Xã hội Văn, Sử, Địa… phù hợp với chủ trương kiểm tra theo hướng trắc nghiệm khách quan 3.3.6 Câu hỏi Q6: số hạn chế cần khắc phục để sử dụng trang web phù hợp trogn việc học tập Câu hỏi Q6 nhận số ý kiến đống góp sau: - Nội dung cần chút hài hước - Nhiều câu hỏi - Cần hỗ trợ wifi cho bạn khơng có 3G - Xây dựng thêm giao diện để sinh động Các đánh giá xuất phát từ số cá nhân em học sinh, qua ta thấy em mong muốn tham gia học trò chơi mong áp dụng nhiều 3.4 Nhận xét chơi trò chơi tạo Web Quizizz lớp thực nghiệm 3.4.1 Thuận lợi Trong q trình giảng dạy thực nghiệm có nhiều thuận lợi Đầu tiên phối hợp ăn ý hứng khởi tiếp xúc với trò chơi lạ Lớp học trở nên sôi động thu hút bạn học sinh Thứ hai qua phần trò chơi củng cố, bạn có nhìn mơn Tốn Mơn Tốn bớt khơ khan lý thuyết Thứ ba, trường THPT Châu Văn Liêm với đầy đủ công nghệ thiết bị đại, lớp học trang bị máy chiếu TV việc sử dụng CNTT tương đối dễ dàng ln ln có sẵn wifi dành cho giáo viên sử dụng Hơn nữa, bối cảnh mùa dịch, em học sinh phải học online tất môn, khiến việc học trở nên khơ khan, trị chơi từ quizizz gió khiến cho việc học em sinh động 3.4.2 Khó khăn Về khó khăn cần phải kể đến vấn đề thiết bị kết nối Một số em khơng có 3G để truy cập Giáo viên phát 3G cho em tối ta 10 em Do đó, cịn vài học sinh chưa có trải nghiệm tốt tham gia trị chơi Ngoài để bạn giữ trật tự mức cho phép lúc tham gia trò chơi mặt khó khăn thực nghiệm Bên cạnh đó, vài trường hợp học sinh cá biệt không chịu hợp tác hợp tham gia phát triển học khiến cho trình thực nghiệm chưa sng sẻ hồn tồn 3.4.3 Kết luận Trong xu phát triển công nghệ thông tin trang web quizizz số trang web khác mặt hổ trợ tích cực cho giáo viên thay đổi giảng theo hướng tăng hứng thú cho người học Mỗi trang web có mặt tích cực lập trình hoạt động khác Tùy vào yêu cầu sử dụng sở thích sử dụng mà giáo viên chọn để thay màu cho giáo án thân Quizizz trang web miễn phí cung cấp giao diện thân thiện sinh động cho giáo viên lựa chọn Ngoài với ưu điểm riêng, quizizz thật thích hợp cho mơn Tốn để giảm bớt lý thuyết cho học sinh, giúp học sinh có thêm hứng khởi qua tiết học KẾT LUẬN Luận văn sở cho giáo viên tiếp cận với trang web quizizz dạy học Toán Kết thực nghiệm cho thấy em học sinh cảm thấy hứng thú học Tốn có kết hợp trị chơi trực tuyến, bên cạnh mức độ tiếp thu em tốt Điều cho thấy việc dạy học có hỗ trợ trang web quizizz phương pháp dạy học hiệu quả, kích thích hứng thú học tập cho học sinh Để thu kết chuẩn xác hơn, mong muốn trang phần mềm quizizz giới thiệu nhiều chương trình đào tạo nói chung học phần phương pháp nói riêng để đại đa số bạn sinh viên tiếp cận phát triển phương pháp trang web giúp việc dạy học Tốn thoải mái hứng thú Ngồi ra, đưa đề xuất giáo viên nên tiếp cận nhiều với trang web ứng dụng hỗ trợ xây dựng giảng chủ động thông qua buổi tập huấn để tạo điều kiện cho giáo viên biết đến trang web để đưa vào giảng Việc tiếp cận công nghệ chắn có nhiều thử thách chúng tơi hi vọng phương pháp dạy học kết hợp trang web hổ trợ trực tuyến sớm đưa vào áp dụng giảng giáo viên để tiết học Tốn trường phổ thơng khơng cịn khơ cứng nhàm chán TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: [1] Bùi Việt Hà (2007) Autograph – Lớp học di động hay phần mềm lí tưởng giảng dạy mơn tốn nhà trường (Phần I phần II) [2] Đào Thái Lai (2002) Ứng dụng CNTT vấn đề cần xem xét đổi hệ thống PPDH mơn tốn Tạp chí Giáo dục [3] Lê Ngun Long (1999) Thử tìm phương pháp dạy học hiệu quả, Nhà xuất Giáo dục [4] Trình Thanh Hải (2003) Sử dụng CNTT hỗ trợ dạy hình học Báo cáo hội nghị toán học quốc tế, Huế Tài liệu tiếng Anh: [1] Basuki, Y., & Hidayati, Y (2019, April) Kahoot! or Quizizz: the Students’ Perspectives In Proceedings of the 3rd English Language and Literature International Conference (ELLiC)(2019) [2] Chaiyo, Y., & Nokham, R (2017, March) The effect of Kahoot, Quizizz and Google Forms on the student's perception in the classrooms response system In 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT) (pp 178182) IEEE [3] Ju, S Y., & Adam, Z (2018) Implementing Quizizz as game based learning in the Arabic classroom European Journal of Social Science Education and Research, 5(1), 194-198 [4] Kerrigan, J (2018) Active learning strategies for the mathematics classroom College Teaching, 66(1), 35-36 [5] Mullis, I V., Martin, M O., Foy, P., & Arora, A (2012) TIMSS 2011 international results in mathematics (pp 139-171) Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center [6] Perry, Y., Petrie, K., Buckley, H., Cavanagh, L., Clarke, D., Winslade, M., & Christensen, H (2014) Effects of a classroom-based educational resource on adolescent mental health literacy: a cluster randomised controlled trial Journal of adolescence, 37(7), 1143-1151 [7] Perspectives In Proceedings of the 3rd English Language and Literature International Conference (ELLiC)(2019) PHỤ LỤC 1 Giáo án thực nghiệm TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SƯ PHẠM -GIÁO ÁN GIẢNG DẠY Trường: THPT Châu Văn Liêm Họ & tên GSh: Huỳnh Mạnh Phát Lớp: 10A5 Mã số SV: B1600045 Mơn: Tốn học Ngành học: Sư phạm Tốn học Tiết thứ: Họ & tên GVHD: Võ Ngọc Ẩn Ngày: 20/3/2020 TÊN BÀI DẠY: ƠN TẬP – PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG I MỤC TIÊU Kiến thức bản: Ôn tập củng cố kiến thức: - Biết lập phương trình tham số, phương trình tổng quát đường thẳng Kỹ năng: Học sinh có thể: + Vận dụng kỹ giải vấn đề mà giáo viên đưa tiết học + Vận dụng kỹ làm việc nhóm + Vận dụng kỹ tư sáng tạo Thái độ: Rèn luyện cho học sinh: + Thái độ tích cực phát biểu xây dựng + Tính cẩn thận, xác linh hoạt Năng lực: Rèn luyện cho học sinh lực: + Năng lực chung: lực giao tiếp, lực giải vấn đề + Năng lực toán: lực đánh giá nhận dạng toán II PHƯƠNG PHÁP Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh chủ động, tích cực phát triển, chiếm lĩnh tri thức như: + Đặt vấn đề; + Đàm thoại gợi mở; + Vấn đáp; + Nêu ví dụ II CHUẨN BỊ Giáo viên - Chuẩn bị kĩ giáo án phương tiện dạy học: Thước kẻ, phấn - Phương tiện công nghệ thông tin: Máy chiếu, phần mềm Quizzi Học sinh - Các dụng cụ học tập: sách, vở, thước, tài liệu, III NỘI DUNG & TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Hoạt động khởi động: Thời lượng 15 phút Nội dung Hoạt động giáo viên - Để viết phương trình tham số đường thẳng ∆ ta Gọi em học thực bước: sinh nêu + Tìm VTCP u = ( u1 ;u2 ) đường thẳng ∆ bước lập + Tìm điểm M ( x0 ; y0 ) ∈∆ phương + Phương trình tham số đường thẳng ∆ là: trình = +  đường  x x0 u1t y=y +ut thẳng  Hoạt động học sinh Học sinh gọi trả lời, sau giáo viên sửa xong ghi chép lại - Để viết phương trình tổng quát đường thẳng ta thực bước: + Tìm VTPT n = (a;b) đường thẳng ∆ + Tìm điểm M ( x0 ; y0 ) ∈∆ + Viết phương trình tổng quát ∆ theo công thức: a ( x − x0 ) + b ( y − y0 ) = + Biến đổi dạng: ax + by + c = Hoạt động hình thành kiến thức: Nội dung Thời lượng 15 phút Hoạt động giáo viên Ví dụ 1: Viết phương trình tham số đường thẳng ∆ Giáo viên đưa ví dụ qua trường hợp sau: gọi a Đi qua M (4;−3) có hệ số góc k = học sinh lên bảng b Đường thẳng ∆ có phương trình: 2x + y − = làm c Đường thẳng ∆ trung tuyến xuất phát từ A tam giác ABC với A(1; −3); B (0; ) ;C (2;5) Ví dụ 2: Viết phương trình tổng quát d trường hợp sau: a Đường thẳng d qua M (3;2) vng góc với ∆ : 4x − y + = Hoạt động học sinh Học sinh gọi lên làm b Đường thẳng d qua M (0;2) song song với ∆ : x−4y+5=0 c Đường thẳng d đường cao xuất phát từ A tam giác ABC với A(7, −1); B (5; ) ;C (−2; 2) Hoạt động luyện tập: Thời lượng 15 phút Nội dung Hoạt động giáo viên Câu 1: Đường thẳng qua A(−1; ) , nhận n = (1; −2) làm GV cho HS đăng véc tơ pháp tuyến có phương trình là: nhập vào A x − y − = B 2x + y = ứng dụng Quizlet C x − y −1 = D x − y + = chơi trò chơi Câu 2: Viết phương trình tham số đường thẳng ∆ qua M (1; − 3) nhận vectơ n (1; ) làm vectơ pháp tuyến A ∆ : x + y + = x = − 2t C ∆ :  y = −3 + t  x = + t B ∆ :  y = −3 + 2t − x y+3 D ∆ : = −2 Câu 3: Cho đường thẳng ( d thẳng ) : x − y +1 = Đường ( ∆ ) qua M (1; −1) song song với ( d ) có phương trình: A x − y − = C x − y + = B 2x + y −1 = D x + y +1 = Câu 4: Phương trình tham số đường thẳng ( d điểm ) qua M (−2;3) vng góc với đường thẳng ( d ′) : 3x − y +1 = là: A  x = − 2t y = −4 + 3t  x+2 y−3 C = −4 B  x = −2 + 3t y = − 4t  D 4x + 3y −1 = Câu 5: Viết phương trình đường thẳng ∆ biết ∆ qua điểm M (2; − 5) có hệ số góc k = −2 A y = −2x −1 B y = −2x − Hoạt động học sinh Nhập mã PIN giáo viên đưa tham gia vào trò chơi C y = 2x −1 D y = 2x − Câu 6: Cho tam giác ABC có A(−1; −2); B (0; ) ;C (−2;1) Đường trung tuyến BM có phương trình là: A 5x − 3y + = C x − 3y + = B 3x − y +10 = D 3x − y − = Câu 7: Cho điểm A(1; −1); B (3; − 5) Viết phương trình tham số đường trung trực đoạn thẳng AB x = + 2t x = + 2t A  y = −3 + t B  y = 1− 3t + t− 2t xy==2−3 xy==1+ −2 2t − 3t C  D  Củng cố kiến thức: Nhắc lại kiến thức cần nhớ dạng toán điển hình Bài tập nhà: Học sinh nhận tài liệu tập phòng photo Giáo viên hướng dẫn Ngày soạn: 16 tháng năm 2020 Ngày duyệt: Người soạn Chữ ký Huỳnh Mạnh Phát PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Thông qua bảng câu hỏi mong muốn tìm hiểu hiệu việc sử dụng phần mềm Quizizz dạy học bậc Trung học phổ thông Sự thành công nghiên cứu phụ thuộc vào hỗ trợ em Họ tên:… Nam/Nữ:…… Trường:………………………………………………………………………………… Lớp: ……………………………………………Năm học:…………………………… Xin vui lòng đánh dấu “X” vào ô tương ứng với câu trả lời mà em chọn Q1: Các bạn cảm thấy tham gia học tập có kết hợp thiết bị CNTT (máy chiếu, laptop, điện thoại di động…)?  Hồn tồn khơng hứng thú  Khơng hứng thú  Không ý kiến  Hứng thú  Rất hứng thú Q2: Hằng ngày, mức độ sử dụng thiết bị CNTT (máy chiếu, laptop, điện thoại di động…) bạn nào?  Không  Hiếm  Thỉnh thoảng  Thường xuyên  Ln ln Q3: Khi tham gia học tập có kết hợp trò chơi trực tuyến từ trang web quizizz bạn cảm thấy nào?  Hồn tồn khơng thích  Khơng thích  Bình thường  Thích  Rất thích Q4: Theo em, tham gia trị chơi từ phần mềm Quizizz có giúp bạn củng cố "phương trình đường thẳng" hiệu khơng?  Rất khơng hiệu  Khơng hiệu  Bình thường  Hiệu  Rất hiệu Q5: Theo em, có nên sử dụng phần mềm Quizizz để tạo trị chơi cho học sau hay không?  Không sử dụng  Hiếm sử dụng  Thỉnh thoảng sử dụng  Thường xuyên sử dụng  Ln ln sử dụng Q6: Theo em, trị chơi Quizizz cần bổ sung thêm điều để hỗ trợ tốt cho học? ... 2.1.1 Quizizz gì? 16 2.1.2 Các bước thiết kế trò chơi trang web Quizizz 16 2.1.3 Cách soạn thảo câu hỏi toán học Quizizz 18 2.1.4 Tổ chức trò chơi 20 2.2 THIẾT KẾ... đưa kết luận Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Khai thác phần mềm Quizizz dạy học Toán lớp 10 chương... học, mơ hình dạy học tìm hiểu cách thiết kế trò chơi Quizizz - Phương pháp thực nghiệm giáo dục: Từ việc tham khảo tài liệu xây dựng tiết học, sử dụng trò chơi thiết kế sẵn ứng dụng Quizizz - Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz, luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

Hình ảnh liên quan

Hình 2.1. Trang chủ trang web quizizz - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

Hình 2.1..

Trang chủ trang web quizizz Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bước 3: Từ màn hình tài khoản chọn Creat ea new quiz để tạo một bảng câu hỏi mới - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

c.

3: Từ màn hình tài khoản chọn Creat ea new quiz để tạo một bảng câu hỏi mới Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 2.4. Màn hình soạn thảo câu hỏi - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

Hình 2.4..

Màn hình soạn thảo câu hỏi Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình 2.5. Soạn thảo câu hỏi - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

Hình 2.5..

Soạn thảo câu hỏi Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình 2.6. Nhập công thức toán học - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

Hình 2.6..

Nhập công thức toán học Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hình 2.7. Nhập đáp án - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

Hình 2.7..

Nhập đáp án Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hình 2.8. Chọn thời gian cho câu hỏi - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

Hình 2.8..

Chọn thời gian cho câu hỏi Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình 2.9. Trang cá nhân mục My quizizzes - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

Hình 2.9..

Trang cá nhân mục My quizizzes Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình 2.11. Hình ảnh chọn cách tổ chức trò chơi - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

Hình 2.11..

Hình ảnh chọn cách tổ chức trò chơi Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 2.10. Hình ảnh bảng câu hỏi có sẵn - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

Hình 2.10..

Hình ảnh bảng câu hỏi có sẵn Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 2.13. Màn hình nhập mã trò chơi - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

Hình 2.13..

Màn hình nhập mã trò chơi Xem tại trang 28 của tài liệu.
Hình 2.12 Màn hình truy cập vào trò chơi - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

Hình 2.12.

Màn hình truy cập vào trò chơi Xem tại trang 28 của tài liệu.
2. Hoạt động hình thành kiến thức: - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

2..

Hoạt động hình thành kiến thức: Xem tại trang 30 của tài liệu.
4. Củng cố kiến thức: Nhắc lại các kiến thức cần nhớ và các dạng toán điển hình. 5. Bài tập về nhà: Học sinh nhận tài liệu bài tập ở phòng photo. - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

4..

Củng cố kiến thức: Nhắc lại các kiến thức cần nhớ và các dạng toán điển hình. 5. Bài tập về nhà: Học sinh nhận tài liệu bài tập ở phòng photo Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 2.16 Giao diện khi tham gia trò chơi - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

Hình 2.16.

Giao diện khi tham gia trò chơi Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình 2.15 Giao diện bắt đầu trò chơi - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

Hình 2.15.

Giao diện bắt đầu trò chơi Xem tại trang 33 của tài liệu.
2. Hoạt động hình thành kiến thức: - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

2..

Hoạt động hình thành kiến thức: Xem tại trang 35 của tài liệu.
4. Củng cố kiến thức: Nhắc lại các kiến thức cần nhớ và các dạng toán điển hình. 5. Bài tập về nhà: Học sinh nhận tài liệu bài tập ở phòng photo. - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

4..

Củng cố kiến thức: Nhắc lại các kiến thức cần nhớ và các dạng toán điển hình. 5. Bài tập về nhà: Học sinh nhận tài liệu bài tập ở phòng photo Xem tại trang 37 của tài liệu.
Hình 2.17 Giao diện bắt đầu trò chơi - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

Hình 2.17.

Giao diện bắt đầu trò chơi Xem tại trang 38 của tài liệu.
2. Hoạt động hình thành kiến thức: - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

2..

Hoạt động hình thành kiến thức: Xem tại trang 40 của tài liệu.
4. Củng cố kiến thức: Nhắc lại các kiến thức cần nhớ và các dạng toán điển hình. 5. Bài tập về nhà: Học sinh nhận tài liệu bài tập ở phòng photo. - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

4..

Củng cố kiến thức: Nhắc lại các kiến thức cần nhớ và các dạng toán điển hình. 5. Bài tập về nhà: Học sinh nhận tài liệu bài tập ở phòng photo Xem tại trang 43 của tài liệu.
Hình 2.19 Giao diện bắt đầu trò chơi - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

Hình 2.19.

Giao diện bắt đầu trò chơi Xem tại trang 44 của tài liệu.
Bảng 3.4. Bảng câu hỏi Q.4 - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

Bảng 3.4..

Bảng câu hỏi Q.4 Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 3.3. Bảng câu hỏi Q.3 - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

Bảng 3.3..

Bảng câu hỏi Q.3 Xem tại trang 46 của tài liệu.
Sau đây là bảng kết quả lấy ý kiến học sinh. - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

au.

đây là bảng kết quả lấy ý kiến học sinh Xem tại trang 47 của tài liệu.
2. Hoạt động hình thành kiến thức: - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

2..

Hoạt động hình thành kiến thức: Xem tại trang 57 của tài liệu.
III. NỘI DUNG & TIẾN TRÌNH LÊN LỚP - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

amp.

; TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Xem tại trang 57 của tài liệu.
4. Củng cố kiến thức: Nhắc lại các kiến thức cần nhớ và các dạng toán điển hình. 5. Bài tập về nhà: Học sinh nhận tài liệu bài tập ở phòng photo. - luận văn thiết kế trò chơi giúp học toán 10 quizizz

4..

Củng cố kiến thức: Nhắc lại các kiến thức cần nhớ và các dạng toán điển hình. 5. Bài tập về nhà: Học sinh nhận tài liệu bài tập ở phòng photo Xem tại trang 59 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm