0

Ngu van 7Bai 22Huong dan tu hoc o nha

10 4 0
  • Ngu van 7Bai 22Huong dan tu hoc o nha

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:39

- Chú ý các từ ngữ gợi dẫn trong đề bài để xác định đúng luận điểm cho bài văn: Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây“, “[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngu van 7Bai 22Huong dan tu hoc o nha